Ásta R. Jóhannesdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna) , 19. nóvember 2012
 2. Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu (yfirstjórn og framkvæmd) , 21. mars 2013

139. þing, 2010–2011

 1. Rannsóknarnefndir (heildarlög) , 6. desember 2010
 2. Þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.) , 14. mars 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.) , 30. nóvember 2009
 2. Þingsköp Alþingis (eftirlitshlutverk Alþingis, þingnefndir o.fl.) , 24. júní 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.) , 4. mars 2009
 2. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) , 12. mars 2009

133. þing, 2006–2007

 1. Málefni aldraðra (fé úr Framkvæmdasjóði) , 12. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Barnalög (sameiginleg forsjá barns) , 11. október 2005
 2. Fjöleignarhús (reykingar í séreignum) , 6. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Almannatryggingar (ellilífeyrir örorkulífeyrisþega) , 3. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Lyfjatjónstrygging, 28. október 2003
 2. Réttindi sjúklinga (biðtími) , 28. október 2003
 3. Samgönguáætlun (skipan samgönguráðs, grunntillaga) , 6. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Barnalög (sameiginleg forsjá barns) , 3. október 2002
 2. Barnalög (faðernismál) , 7. október 2002
 3. Húsaleigubætur (foreldrar með sameiginlega forsjá o.fl.) , 4. október 2002
 4. Réttindi sjúklinga (biðtími) , 4. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Barnalög (faðernismál) , 15. október 2001
 2. Húsaleigubætur (einstæðir foreldrar) , 4. október 2001
 3. Húsaleigubætur (bótaréttur fráskilinna) , 20. mars 2002
 4. Lyfjatjónstrygging, 15. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta) , 3. október 2000
 2. Atvinnuréttindi útlendinga (erlendir makar íslenskra ríkisborgara) , 5. október 2000
 3. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni) , 22. nóvember 2000
 4. Barnalög (talsmaður barns) , 22. nóvember 2000
 5. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) , 14. mars 2001
 6. Lyfjatjónstryggingar, 8. nóvember 2000
 7. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (aldursmörk) , 31. október 2000
 8. Réttindi sjúklinga (biðtími) , 19. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta) , 3. apríl 2000
 2. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni) , 14. febrúar 2000
 3. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu) , 24. febrúar 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (tekjur maka) , 5. október 1998
 2. Seðlabanki Íslands (bankastjóri) , 4. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (tekjutrygging öryrkja) , 13. febrúar 1998
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) , 2. október 1997
 3. Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót) , 12. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega) , 14. nóvember 1996
 2. Almannatryggingar (tekjutrygging) , 21. apríl 1997
 3. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 15. október 1996
 4. Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót) , 12. mars 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir) , 16. október 1995
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 12. mars 1996
 3. Stjórnarskipunarlög (kosning forseta) , 20. nóvember 1995
 4. Útvarpslög (Menningarsjóður útvarpsstöðva) , 3. október 1995

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur og heimilisuppbót) , 11. mars 1992
 2. Útvarpslög (Menningarsjóður útvarpsstöðva) , 16. mars 1992

Meðflutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lögfesting barnasáttmála), 16. apríl 2012
 2. Þingsköp Alþingis (starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.), 18. júní 2012

138. þing, 2009–2010

 1. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 16. mars 2010
 2. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 5. október 2009

137. þing, 2009

 1. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 20. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (kosning í þróunarsamvinnunefnd), 2. október 2008
 2. Fjármálafyrirtæki (kynjahlutföll í stjórnum), 31. október 2008
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 4. Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (beiðni um nýjar kosningar), 22. janúar 2009
 5. Listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis, 28. október 2008
 6. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 17. nóvember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Almenn hegningarlög (kaup á vændi), 8. nóvember 2007
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 3. október 2007
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 28. febrúar 2008
 4. Íslenska táknmálið (heildarlög), 3. október 2007
 5. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 4. október 2007
 6. Tekjuskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd), 11. október 2007
 7. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna), 19. febrúar 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 31. október 2006
 2. Bótaréttur heimildarmanna (rof á þagnarskyldu), 6. nóvember 2006
 3. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 12. október 2006
 4. Fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil tekna o.fl.), 16. október 2006
 5. Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (framkvæmd laganna, réttur til greiðslna o.fl.), 10. október 2006
 6. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 19. október 2006
 7. Lögheimili og brunavarnir (skráning í atvinnuhúsnæði, ólögmæt búseta), 16. mars 2007
 8. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 9. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 3. nóvember 2006
 10. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 11. Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum), 7. nóvember 2006
 12. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 13. Tekjuskattur (barnabætur), 9. október 2006
 14. Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra), 16. október 2006
 15. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds), 12. mars 2007
 16. Úrvinnslugjald (umbúðanúmer og prósentutölur), 12. mars 2007
 17. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 6. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga), 4. apríl 2006
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 17. október 2005
 3. Bótaréttur heimildarmanna, 30. mars 2006
 4. Fjarskipti (flutningsskylda og flutningsréttur dreifiveitu), 6. febrúar 2006
 5. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 22. nóvember 2005
 6. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 21. mars 2006
 7. Rannsóknarnefndir, 25. nóvember 2005
 8. Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum), 5. apríl 2006
 9. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 10. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 11. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005
 12. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 30. mars 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 7. október 2004
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 3. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 4. október 2004
 4. Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði), 14. október 2004
 5. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 6. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.), 2. maí 2005
 7. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 9. Sveitarstjórnarlög, 6. október 2004
 10. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 11. Tóbaksvarnir (bann við reykingum á veitingastöðum), 17. febrúar 2005
 12. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám á neti og í tölvupósti), 13. október 2003
 3. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 3. febrúar 2004
 4. Bótaréttur höfunda og heimildarmanna, 7. október 2003
 5. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur), 14. október 2003
 6. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 12. desember 2003
 7. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 8. Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga), 13. nóvember 2003
 9. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 10. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 14. október 2003
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárhagsaðstoð sveitarfélags), 7. október 2003
 12. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl. (breyting ýmissa laga), 7. október 2003
 13. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 11. desember 2003
 15. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 13. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Almannatryggingar (breytingar á bótagreiðslum), 8. október 2002
 2. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta), 8. október 2002
 3. Almannatryggingar (tryggingaráð), 4. desember 2002
 4. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 5. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur), 7. október 2002
 6. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 21. janúar 2003
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 8. Húsnæðismál (matsverð fasteigna), 23. október 2002
 9. Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga), 15. október 2002
 10. Náttúruvernd (rekstur þjóðgarða), 8. október 2002
 11. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 12. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 13. Tekjuskattur og eignarskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd), 23. október 2002
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002
 15. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 22. janúar 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Afnám gjalds á menn utan trúfélaga, 24. janúar 2002
 2. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta), 4. október 2001
 3. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur), 2. október 2001
 4. Framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga), 23. janúar 2002
 5. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 6. Húsnæðismál (matsverð fasteigna), 8. október 2001
 7. Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara), 30. október 2001
 8. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 30. október 2001
 9. Náttúruvernd (rekstur þjóðgarða), 26. mars 2002
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir), 4. febrúar 2002
 11. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 12. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 13. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 4. október 2001
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002
 15. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 3. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð), 10. október 2000
 2. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta), 20. nóvember 2000
 3. Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga), 21. nóvember 2000
 4. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur), 20. nóvember 2000
 5. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 24. nóvember 2000
 6. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. október 2000
 7. Húsaleigubætur (breyting ýmissa laga), 2. nóvember 2000
 8. Málefni aldraðra (vistunarmat), 6. apríl 2001
 9. Meðferð opinberra mála (starfsemi ákæruvaldsins), 26. febrúar 2001
 10. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 14. mars 2001
 11. Skaðabótalög (tímabundið atvinnutjón), 5. október 2000
 12. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 13. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 31. október 2000
 14. Upplýsingalög (úrskurðarnefnd), 20. febrúar 2001
 15. Virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði), 16. október 2000
 16. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. október 2000
 17. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 17. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (breytingar á bótagreiðslum), 7. október 1999
 2. Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga), 3. apríl 2000
 3. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 4. Ábyrgðarmenn, 3. apríl 2000
 5. Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga), 3. apríl 2000
 6. Barnalög (faðernismál), 21. október 1999
 7. Breytingar á lagaákvæðum er varða húsaleigubætur (breyting ýmissa laga), 5. október 1999
 8. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.), 14. október 1999
 9. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999
 10. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 2. desember 1999
 11. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 13. mars 2000
 12. Mat á umhverfisáhrifum (undanþáguákvæði), 17. nóvember 1999
 13. Náttúruvernd, 22. febrúar 2000
 14. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.), 14. október 1999
 15. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 16. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 4. október 1999
 17. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 13. mars 2000
 18. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra, 3. apríl 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (slys), 3. desember 1998
 2. Almannatryggingar (tryggingaráð), 4. desember 1998
 3. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 5. október 1998
 4. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 7. október 1998
 5. Húsaleigubætur (breyting ýmissa laga), 5. október 1998
 6. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla), 6. mars 1999
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 5. október 1998
 8. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 8. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð), 17. nóvember 1997
 2. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 3. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 6. október 1997
 4. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1998
 5. Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning), 27. janúar 1998
 6. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 22. apríl 1998
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. nóvember 1997
 8. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 9. Nefnd til að rannsaka málefni tengd Landsbanka Íslands, 26. maí 1998
 10. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 13. október 1997
 11. Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing), 6. apríl 1998
 12. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1998
 13. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 14. október 1997
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. nóvember 1997
 15. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn), 9. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur að sjúkraskrám o.fl., 12. maí 1997
 2. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 11. mars 1997
 3. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1997
 4. Félagsleg aðstoð, 15. maí 1997
 5. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 4. apríl 1997
 6. Kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis), 5. nóvember 1996
 7. Siglingastofnun Íslands, 18. apríl 1997
 8. Umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar), 8. október 1996
 9. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1997
 10. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 2. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Almannatryggingar (sérfæði), 6. maí 1996
 2. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 20. mars 1996
 3. Landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.), 17. október 1995
 4. Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (frv. samgn.), 29. febrúar 1996
 5. Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka, 17. nóvember 1995
 6. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 16. nóvember 1995

119. þing, 1995

 1. Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka, 22. maí 1995