Ragnar Arnalds: frumvörp

1. flutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi) , 4. nóvember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi) , 14. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir) , 3. júní 1996

118. þing, 1994–1995

 1. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga) , 8. desember 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga) , 31. ágúst 1992
 2. Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla) , 24. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga) , 6. mars 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (síldar- og loðnubræðslur o.fl.) , 13. desember 1990

110. þing, 1987–1988

 1. Framhaldsskólar (heildarlög) , 15. október 1987
 2. Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga, 12. apríl 1988
 3. Kosningar til Alþingis (sameiginlegt forval o.fl.) , 5. nóvember 1987
 4. Útvarpslög (svæðisútvarp) , 12. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Framhaldsskólar (heildarlög) , 13. október 1986
 2. Jöfnun á námskostnaði (lágmark námsstyrkja) , 3. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Fjarvistarréttur foreldra, 12. febrúar 1986
 2. Framhaldsskólar, 10. apríl 1986
 3. Jarðræktarlög, 9. desember 1985
 4. Stjórnarskipunarlög, 14. nóvember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Fjarvistarréttur foreldra, 15. október 1984
 2. Fjárfestingarsjóður launamanna, 13. febrúar 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Fjarvistarréttur foreldra, 1. febrúar 1984
 2. Starfsmannaráðningar ríkisins, 10. nóvember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Fjáraukalög 1979, 2. mars 1983
 2. Fjárlög 1983, 12. október 1982
 3. Fjáröflun til vegagerðar, 15. febrúar 1983
 4. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 2. mars 1983
 5. Lánsfjárlög 1983, 1. mars 1983
 6. Lífeyrissjóður bænda, 29. nóvember 1982
 7. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 17. desember 1982
 8. Ríkisreikningurinn 1979, 2. mars 1983
 9. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 28. október 1982
 10. Skráning og mat fasteigna, 22. febrúar 1983
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, 28. febrúar 1983
 12. Tollheimta og tolleftirlit, 29. nóvember 1982
 13. Tollheimta og tolleftirlit, 29. nóvember 1982
 14. Tollskrá, 30. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms, 26. apríl 1982
 2. Fjáraukalög 1978, 25. mars 1982
 3. Fjárlög 1982, 12. október 1981
 4. Lánsfjárlög 1982, 27. október 1981
 5. Ríkisreikningurinn 1978, 25. mars 1982
 6. Skattskylda innlánsstofnana, 23. febrúar 1982
 7. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 27. október 1981
 8. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 4. nóvember 1981
 9. Söluskattur, 20. október 1981
 10. Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum, 16. febrúar 1982
 11. Tímabundið vörugjald, 12. nóvember 1981
 12. Tollheimta og tolleftirlit, 31. mars 1982
 13. Tollskrá o.fl., 11. desember 1981
 14. Tollskrá o.fl., 28. janúar 1982
 15. Verðtryggður skyldusparnaður, 15. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Álagning opinberra gjalda, 20. október 1980
 2. Bjargráðasjóður, 5. maí 1981
 3. Ferðagjaldeyrir, 8. desember 1980
 4. Fjárlög 1981, 13. október 1980
 5. Jöfnunargjald, 10. desember 1980
 6. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 20. október 1980
 7. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 20. október 1980
 8. Lánsfjárlög 1981, 17. febrúar 1981
 9. Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir, 10. desember 1980
 10. Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 20. nóvember 1980
 11. Lífeyrissjóður bænda, 20. nóvember 1980
 12. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 10. desember 1980
 13. Lífeyrissjóður sjómanna, 1. apríl 1981
 14. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 20. október 1980
 15. Málefni Flugleiða hf., 20. október 1980
 16. Minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda, 8. desember 1980
 17. Nýbyggingargjald, 8. desember 1980
 18. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 8. desember 1980
 19. Skráning lífeyrisréttinda, 18. nóvember 1980
 20. Stimpilgjald, 8. desember 1980
 21. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 18. nóvember 1980
 22. Tekjuskattur og eignarskattur, 19. desember 1980
 23. Tekjuskattur og eignarskattur, 2. apríl 1981
 24. Tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex, 20. október 1980
 25. Tímabundið vörugjald, 8. desember 1980
 26. Tollskrá, 10. febrúar 1981
 27. Vörugjald, 11. desember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 11. febrúar 1980
 2. Fjárlög 1980, 10. mars 1980
 3. Flugvallagjald, 25. mars 1980
 4. Lánsfjárlög 1980, 3. maí 1980
 5. Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins, 18. febrúar 1980
 6. Lífeyrissjóður bænda, 14. apríl 1980
 7. Orkujöfnunargjald, 31. mars 1980
 8. Skráning lífeyrisréttinda, 3. maí 1980
 9. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 3. maí 1980
 10. Tekjuskattur og eignarskattur, 24. mars 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Fiskvinnsluskóli, 14. maí 1979
 2. Framhaldsskólar, 19. desember 1978
 3. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 20. nóvember 1978
 4. Háskóli Íslands, 8. maí 1979
 5. Landflutningasjóður, 21. desember 1978
 6. Landmælingar, 11. desember 1978
 7. Landskiptalög, 11. desember 1978
 8. Leiklistarlög, 20. nóvember 1978
 9. Mæling og skrásetning lóða og landa í lögsagnarumdæmum kaupstaða, 11. desember 1978
 10. Námsgagnastofnun, 26. mars 1979
 11. Námslán og námsstyrkir, 2. maí 1979
 12. Náttúruvernd, 27. mars 1979
 13. Sinfóníuhljómsveit Íslands, 7. maí 1979
 14. Sjómannalög, 17. maí 1979
 15. Vitamál, 11. desember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Endurnýjum á stöðum forstöðumanna ríkisstofnana, 4. apríl 1978
 2. Íslenskur iðnaður, 8. desember 1977
 3. Stjórnarskipunarlög, 20. október 1977
 4. Stjórnarskipunarlög, 30. janúar 1978
 5. Tekjustofnar sveitarfélaga (um br. á l. 8/1972,) , 20. október 1977
 6. Upplýsingaskylda banka og annarra lánastofnana, 16. mars 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfal, 14. mars 1977
 2. Stjórnarskipunarlög, 23. nóvember 1976
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga, 14. apríl 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Kvikmyndasjóður, 18. desember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Kvikmyndasjóður, 26. mars 1974
 2. Olíubirgðastöð á Norðurlandi, 13. febrúar 1974
 3. Seðlabanki Íslands, 12. desember 1973
 4. Veiting prestakalla, 10. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 14. febrúar 1973
 2. Veiting prestakalla, 29. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 16. febrúar 1972
 2. Þjóðleikhús, 25. nóvember 1971

89. þing, 1968–1969

 1. Útgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunar, 4. desember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Fiskiðja ríkisins, 5. febrúar 1968
 2. Stjórnarskipunarlög, 7. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Fiskiðja ríkisins, 24. nóvember 1966
 2. Utanríkisráðuneyti Íslands, 16. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Fiskiðja ríkisins, 15. mars 1966
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna, 27. apríl 1966

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 2. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla), 6. mars 1999
 3. Þingsköp Alþingis (nefndir, ræðutími o.fl.), 19. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 2. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 3. Jarðhitaréttindi, 7. október 1997
 4. Orka fallvatna, 7. október 1997
 5. Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum (breyting ýmissa laga), 17. nóvember 1997
 6. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga), 28. janúar 1998
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 6. október 1997
 8. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 6. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 2. október 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 2. október 1996
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 2. október 1996
 4. Orka fallvatna, 2. október 1996
 5. Réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög), 2. október 1996
 6. Ríkisendurskoðun (heildarlög), 20. desember 1996
 7. Siglingastofnun Íslands, 18. apríl 1997
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 2. október 1996
 9. Umboðsmaður Alþingis (heildarlög), 17. desember 1996
 10. Þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta), 7. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 5. mars 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1995
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 5. mars 1996
 4. Orka fallvatna, 5. október 1995
 5. Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (frv. samgn.), 29. febrúar 1996
 6. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar), 16. október 1995

119. þing, 1995

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 22. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða, 9. febrúar 1995
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 13. desember 1994
 3. Lýðveldissjóður, 3. nóvember 1994
 4. Mat á sláturafurðum (eftirlitsgjald), 29. desember 1994
 5. Stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði), 15. desember 1994
 6. Stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur), 22. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Búfjárhald (varsla stórgripa), 11. október 1993
 2. Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.), 11. október 1993
 3. Jarðhitaréttindi, 5. október 1993
 4. Meðferð opinberra mála (skipunartími ríkissaksóknara o.fl.), 11. október 1993
 5. Orka fallvatna, 5. október 1993
 6. Útflutningur hrossa, 20. apríl 1994
 7. Þingsköp Alþingis (ræðutími, nefndastörf), 6. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Búfjárhald (varsla stórgripa), 31. mars 1993
 2. Jarðhitaréttindi, 3. september 1992
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 19. ágúst 1992
 4. Orka fallvatna, 26. október 1992
 5. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu (breyting ýmissa laga), 23. mars 1993
 6. Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (afskrift á lánum), 16. desember 1992
 7. Stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki), 24. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Jarðhitaréttindi, 14. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Jarðhitaréttindi, 18. október 1990
 2. Lax- og silungsveiði (veiði göngusilungs í sjó), 5. febrúar 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Bifreiðagjald (gjalddagi), 20. desember 1989
 2. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 13. nóvember 1989
 3. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámarksfjárhæðir), 18. desember 1989
 4. Greiðslujöfnun fasteignaveðlána (launavísitala), 9. nóvember 1989
 5. Grunnskóli (skólaskylda 6 ára barna), 26. apríl 1990
 6. Jarðhitaréttindi, 31. október 1989
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.), 11. apríl 1990
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka), 3. maí 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar), 10. maí 1989
 2. Námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur), 27. október 1988
 3. Skógrækt (aðalstöðvar Skógræktar ríkisins), 12. maí 1989
 4. Staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti), 13. mars 1989
 5. Tollalög (grænmeti), 21. desember 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (sjúkradagpeningar), 13. október 1987
 2. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbo, 13. október 1987
 3. Jarðhitaréttindi, 20. október 1987
 4. Síldarverksmiðjur ríkisins (heimild til framkvæmda), 16. febrúar 1988
 5. Söluskattur (flutningskostnaður innanlands), 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga), 30. október 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Forgangsréttur kandídata til embætta, 18. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Launakjör bankastjóra og ráðherra, 11. apríl 1985
 2. Seðlabanki Íslands, 5. júní 1985
 3. Sementsverksmiðja ríkisins, 1. apríl 1985

105. þing, 1982–1983

 1. Orkuverð til Íslenska álfélagsins, 23. febrúar 1983

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggður útflutningur búvara, 19. desember 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Söluskattur, 14. nóvember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Orkulög, 28. október 1976
 2. Söluskattur, 29. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Byggingarsjóður aldraðs fólks, 27. nóvember 1975
 2. Fjölbrautaskólar, 1. mars 1976
 3. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 25. nóvember 1975
 4. Iðnfræðsla, 1. mars 1976
 5. Skemmtanaskattur, 27. nóvember 1975
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. nóvember 1975
 7. Tollur á vörur frá Bretlandi, 3. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 13. nóvember 1974
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. mars 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 27. mars 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 29. nóvember 1971

88. þing, 1967–1968

 1. Atvinnuleysistryggingar, 13. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Bygging leiguhúsnæðis, 29. nóvember 1966
 2. Stjórnarskipunarlög, 20. mars 1967
 3. Uppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, 13. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Bygging leiguhúsnæðis, 28. október 1965
 2. Stjórnarskipunarlög, 19. apríl 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Bygging leiguhúsnæðis, 15. október 1964
 2. Virkjun Svartár í Skagafirði, 9. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Bygging leiguhúsnæðis, 18. nóvember 1963
 2. Virkjun Svartár í Skagafirði, 18. febrúar 1964