Rannveig Guðmundsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 29. janúar 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 5. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 13. október 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir) , 16. október 2001

120. þing, 1995–1996

 1. Atvinnuúrræði fyrir atvinnulaust fólk, 19. mars 1996

118. þing, 1994–1995

 1. Atvinnuleysistryggingar (réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur) , 22. febrúar 1995
 2. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir) , 10. október 1994
 3. Bjargráðasjóður (EES-reglur) , 3. febrúar 1995
 4. Félagsþjónusta sveitarfélaga (fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks) , 13. febrúar 1995
 5. Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (heildarlög) , 22. febrúar 1995
 6. Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala) , 29. desember 1994
 7. Lánasjóður sveitarfélaga (EES-reglur, lántökur) , 3. febrúar 1995
 8. Tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar af tekjum barna) , 16. desember 1994
 9. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði) , 29. desember 1994
 10. Vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald) , 14. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir) , 8. febrúar 1994
 2. Brunavarnir og brunamál (rannsókn eldsvoða) , 28. apríl 1994
 3. Sveitarstjórnarlög (kjörskrár, framboðsfrestur) , 3. mars 1994

115. þing, 1991–1992

 1. Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög) , 19. maí 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Umferðarlög (umferðaröryggi) , 1. nóvember 1990

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Bótaréttur heimildarmanna (rof á þagnarskyldu), 6. nóvember 2006
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 25. janúar 2007
 4. Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (framkvæmd laganna, réttur til greiðslna o.fl.), 10. október 2006
 5. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 6. Lögheimili og brunavarnir (skráning í atvinnuhúsnæði, ólögmæt búseta), 16. mars 2007
 7. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 8. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 9. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 19. október 2006
 10. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 11. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds), 12. mars 2007
 12. Úrvinnslugjald (umbúðanúmer og prósentutölur), 12. mars 2007
 13. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 6. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Bensíngjald og olíugjald (tímabundin lækkun gjalds), 6. október 2005
 2. Bótaréttur heimildarmanna, 30. mars 2006
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 23. nóvember 2005
 4. Seðlabanki Íslands (bankastjórar, peningastefnunefnd), 20. október 2005
 5. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 12. október 2005
 6. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 7. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 30. mars 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 2. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 4. október 2004
 3. Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði), 14. október 2004
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2004
 5. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 6. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 2. nóvember 2004
 7. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 9. Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga), 18. október 2004
 10. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám á neti og í tölvupósti), 13. október 2003
 3. Bótaréttur höfunda og heimildarmanna, 7. október 2003
 4. Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun), 25. nóvember 2003
 5. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 12. desember 2003
 6. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 7. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (úrskurðir kærunefndar), 4. nóvember 2003
 8. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 9. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl. (breyting ýmissa laga), 7. október 2003
 10. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 11. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 11. desember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 2. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 4. mars 2003
 3. Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun), 21. janúar 2003
 4. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 21. janúar 2003
 5. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 6. Húsnæðismál (matsverð fasteigna), 23. október 2002
 7. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (úrskurðir kærunefndar), 4. október 2002
 8. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 7. nóvember 2002
 9. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 10. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 11. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Brunatryggingar (afskrift brunabótamats), 8. október 2001
 2. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 18. október 2001
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2001
 4. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 5. Húsnæðismál (matsverð fasteigna), 8. október 2001
 6. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 30. október 2001
 7. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir), 4. febrúar 2002
 8. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 9. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 10. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 3. desember 2001
 11. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. október 2000
 2. Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga), 21. nóvember 2000
 3. Barnalög (talsmaður barns), 22. nóvember 2000
 4. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 22. nóvember 2000
 5. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 28. mars 2001
 6. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 24. nóvember 2000
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. október 2000
 8. Kristnihátíðarsjóður, 16. desember 2000
 9. Meðferð opinberra mála (skýrslutaka af börnum), 3. október 2000
 10. Meðferð opinberra mála (starfsemi ákæruvaldsins), 26. febrúar 2001
 11. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 14. mars 2001
 12. Skaðabótalög (tímabundið atvinnutjón), 5. október 2000
 13. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 14. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 17. október 2000
 15. Tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.), 10. október 2000
 16. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. apríl 2000
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 3. Ábyrgðarmenn, 3. apríl 2000
 4. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 14. febrúar 2000
 5. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu), 24. febrúar 2000
 6. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.), 14. október 1999
 7. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999
 8. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 3. apríl 2000
 9. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 24. nóvember 1999
 10. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 13. mars 2000
 11. Mat á umhverfisáhrifum (undanþáguákvæði), 17. nóvember 1999
 12. Náttúruvernd, 22. febrúar 2000
 13. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.), 14. október 1999
 14. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 15. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 3. apríl 2000
 16. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 13. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 2. Búfjárhald, forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa), 8. desember 1998
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 14. október 1998
 4. Grunnskóli (fulltrúar nemenda), 30. nóvember 1998
 5. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 5. nóvember 1998
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur barna), 11. nóvember 1998
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.), 9. janúar 1999
 8. Virðisaukaskattur (veiðileyfi í ám og vötnum), 6. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 10. febrúar 1998
 2. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 3. Búfjárhald (varsla stórgripa), 5. febrúar 1998
 4. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1998
 5. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 4. desember 1997
 6. Grunnskóli (fulltrúar nemenda), 23. október 1997
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. nóvember 1997
 8. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 9. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 13. desember 1997
 10. Nefnd til að rannsaka málefni tengd Landsbanka Íslands, 26. maí 1998
 11. Sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga), 9. október 1997
 12. Tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.), 15. desember 1997
 13. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1998
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. nóvember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1997
 2. Erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki), 3. apríl 1997
 3. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 4. apríl 1997
 4. Kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis), 5. nóvember 1996
 5. Seðlabanki Íslands (starfskjör bankastjóra), 20. febrúar 1997
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.), 6. nóvember 1996
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur barna), 19. desember 1996
 8. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 20. febrúar 1996
 2. Framleiðsla og sala á búvörum (sala alifuglaafurða), 11. mars 1996
 3. Gjald af áfengi (forvarnasjóður), 22. desember 1995
 4. Kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis), 21. mars 1996
 5. Staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur), 22. mars 1996
 6. Stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan), 10. apríl 1996
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (upplýsingar úr skattskrám), 29. apríl 1996
 8. Virkjunarréttur vatnsfalla, 20. febrúar 1996
 9. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar), 16. október 1995
 10. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun), 3. júní 1996

119. þing, 1995

 1. Stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði), 17. maí 1995
 2. Stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur), 17. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Lýðveldissjóður, 3. nóvember 1994
 2. Skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána), 19. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Búfjárhald (varsla stórgripa), 11. október 1993
 2. Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, 6. apríl 1994
 3. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis), 10. desember 1993
 4. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga), 25. október 1993
 5. Vog, mál og faggilding, 6. maí 1994
 6. Þingsköp Alþingis (ræðutími, nefndastörf), 6. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Búfjárhald (varsla stórgripa), 31. mars 1993
 2. Lánsfjárlög 1992 (húsbréf), 2. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn, 17. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Námslán og námsstyrkir (fjárhagsaðstoð við einstæða foreldra), 12. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Námslán og námsstyrkir (fjárhagsaðstoð við einstæða foreldra), 21. febrúar 1990
 2. Tollalög (burstar), 9. desember 1989