Benedikt Gröndal: frumvörp

1. flutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. Flugstöð á Keflavíkurflugvelli, 9. nóvember 1981
 2. Héraðsútvarp, 13. október 1981
 3. Samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar, 14. október 1981
 4. Þingsköp Alþingis, 12. nóvember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Þingsköp Alþingis, 29. janúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Hækkun lægstu launa, 13. desember 1979
 2. Stöðvun verkfalls á farskipum og verkbannsaðgerða, 13. desember 1979

101. þing, 1979

 1. Hækkun olíugjalds til fiskiskipa og ríkisábyrgð á skuldbreytingalánum (brbrl.) , 15. október 1979
 2. Stöðvun verkfalls á farskipum (brbrl.) , 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu, 27. nóvember 1978
 2. Fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, 15. desember 1978
 3. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn, 9. mars 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1977
 2. Sveitarstjórnarlög, 12. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Dvalarheimili aldraðra, 21. október 1976
 2. Lágmarkslaun, 10. desember 1976
 3. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1976
 4. Umboðsnefnd Alþingis, 12. október 1976
 5. Utanríkismálastofnun Íslands, 24. janúar 1977
 6. Þingsköp Alþingis, 12. október 1976
 7. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 14. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Stjórnmálaflokkar, 26. apríl 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi, 21. nóvember 1974
 2. Þingsköp Alþingis, 16. desember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Stjórnarskipunarlög, 22. janúar 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka, 30. mars 1971
 2. Velferð aldraðra, 28. október 1970
 3. Þingsköp Alþingis, 2. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta, 6. nóvember 1969
 2. Iðnfræðsla, 20. apríl 1970
 3. Náttúruvernd, 22. apríl 1970
 4. Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, 3. mars 1970
 5. Velferð aldraðra, 30. janúar 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Kvennaskólinn í Reykjavík, 8. maí 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar, 10. apríl 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Lögtak, 15. febrúar 1967
 2. Sementsverksmiðja, 23. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Þingsköp Alþingis, 8. febrúar 1966

84. þing, 1963–1964

 1. Lögtak og fjárnám, 23. janúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Lögtak og fjárnám, 6. desember 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Almenningsbókasöfn, 27. janúar 1961
 2. Bókasafnasjóður, 27. janúar 1961
 3. Búnaðarháskóli, 21. febrúar 1961
 4. Kirkjubyggingasjóður, 27. janúar 1961
 5. Kirkjuorganleikarar og söngkennsla í barna- og unglingaskólum, 27. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Almenningsbókasöfn, 30. maí 1960
 2. Bókasafnasjóður, 30. maí 1960

77. þing, 1957–1958

 1. Selja Skógarkot í Borgarfjarðarsýslu, 15. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Breyting á íþróttalögum, 4. apríl 1957

Meðflutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. Byggðastefna, 16. nóvember 1981
 2. Land í þjóðareign, 22. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Grænlandssjóður, 16. október 1980
 2. Verðgildi íslensks gjaldmiðils, 26. nóvember 1980

99. þing, 1977–1978

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 11. október 1977
 2. Fjárhagslegur stuðningur við fræðslustarfsemi MFA og bréfaskóla, 2. nóvember 1977
 3. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 28. nóvember 1977
 4. Grunnskólar, 1. nóvember 1977
 5. Hlutafélög, 11. október 1977
 6. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 10. apríl 1978
 7. Orkulög, 14. nóvember 1977
 8. Samstarfsnefndir starfsfólks og stjórnenda fyrirtækja, 11. október 1977
 9. Sementsverksmiðja, 11. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnulýðræði, 15. febrúar 1977
 2. Grunnskólar, 29. apríl 1977
 3. Orkulög, 28. október 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins, 13. október 1975
 2. Orkulög, 15. október 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Eyðing refa og minka, 15. apríl 1975
 2. Menntunarleyfi launþega, 12. febrúar 1975
 3. Orkulög, 3. desember 1974
 4. Stéttarfélög og vinnudeilur, 12. febrúar 1975
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. desember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 24. janúar 1974
 2. Eyðing refa og minka, 24. apríl 1974
 3. Innflutningur og eldi sauðnauta, 27. mars 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 23. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Dýralæknar, 21. mars 1972
 2. Þingsköp Alþingis, 1. febrúar 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Félagsmálaskóli verkalýðssamtakanna, 19. nóvember 1970
 2. Vinnuvernd (greiðslu vinnulauna, uppsagnarfrest o.fl.), 2. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Aðstoð við þróunarríkin, 10. desember 1969
 2. Fjárfestingarfélag Íslands, 23. október 1969
 3. Fólkvangur á Álftanesi, 21. október 1969
 4. Þingsköp Alþingis, 16. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Sjóður til aðstoðar við þróunarríkin, 29. apríl 1969
 2. Þingsköp Alþingis, 17. október 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Búnaðarmálasjóður, 30. janúar 1968
 2. Fiskimálaráð, 22. nóvember 1967
 3. Háskóli Íslands, 31. janúar 1968
 4. Sala Grísatungu í Stafholtstungnahreppi, 29. janúar 1968
 5. Sala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppi, 8. apríl 1968
 6. Þingsköp Alþingis, 14. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Heimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogs, 27. febrúar 1967
 2. Sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi, 7. mars 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Lögheimili, 9. mars 1966
 2. Sala fjögurra jarða í Neshreppi utan Ennis, 2. mars 1966

84. þing, 1963–1964

 1. Almannatryggingar, 14. apríl 1964
 2. Atvinna við siglingar, 9. mars 1964
 3. Vegalög, 6. apríl 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Búnaðarmálasjóður, 29. október 1962
 2. Veiting prestakalla, 11. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Búnaðarmálasjóður, 2. apríl 1962
 2. Skólakostnaður, 26. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Ábúðarlög, 29. nóvember 1960
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 15. mars 1961
 3. Varnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðorma, 24. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Ábúðarlög, 30. mars 1960
 2. Búnaðarháskóli, 24. mars 1960
 3. Varnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðorma, 22. febrúar 1960
 4. Ættaróðal og erfðaábúð, 30. mars 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 27. október 1958
 2. Rithöfundaréttur og prentréttur, 31. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Skemmtanaskattsviðauki, 11. desember 1957
 2. Skólakostnaður, 11. desember 1957
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. febrúar 1957