Skúli Guðmundsson: frumvörp

1. flutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Tekjustofnar sveitarfélaga, 22. október 1968
 2. Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda, 14. október 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Sala Lækjarbæjar, 18. október 1966
 2. Umferðarlög, 13. október 1966
 3. Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda, 10. apríl 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Raforkuveitur, 20. október 1965
 2. Umferðarlög, 12. október 1965

83. þing, 1962–1963

 1. Siglufjarðarvegur ytri (lántaka vegna) , 18. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Siglufjarðarvegur, 31. mars 1962

79. þing, 1959

 1. Almannatryggingar, 24. júlí 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 27. október 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Bifreiðalög, 22. október 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Bifreiðalög, 9. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Lífeyrissjóður barnakennara, 4. febrúar 1955
 2. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 4. febrúar 1955
 3. Ríkisreikningar fyrir árið 1952, 7. desember 1954
 4. Ræktunarsjóður Íslands, 15. apríl 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Útsvör, 23. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Ferðaskrifstofa ríkisins, 6. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Ferðaskrifstofa ríkisins, 20. nóvember 1951
 2. Sýsluvegasjóðir, 30. október 1951
 3. Útflutningur á saltfiski, 27. nóvember 1951
 4. Vegalög, 4. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Fasteignamat, 12. desember 1950
 2. Fasteignaskattur, 14. nóvember 1950
 3. Fyrningarafskriftir, 5. desember 1950
 4. Mótvirðissjóður, 1. mars 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Fjárhagsráð, 12. desember 1949
 2. Utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis, 23. nóvember 1949
 3. Verðjöfnun á benzíni, 19. apríl 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Fjárhagsráð, 26. október 1948
 2. Íbúðarhúsbyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 29. nóvember 1948
 3. Leigunám og félagsrekstur togara, 24. mars 1949
 4. Stóríbúðaskattur, 14. mars 1949
 5. Utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis, 16. mars 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Almannatryggingar, 11. nóvember 1947
 2. Hafnargerðir og lendingarbætur, 14. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Almannatryggingar, 6. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Vegalagabreyting, 31. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Alþýðutryggingar, 18. september 1944
 2. Gjaldeyrir til kaupa á framleiðslutækjum, 18. október 1944

62. þing, 1943

 1. Ítala, 17. september 1943
 2. Raforkusjóður, 27. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Alþýðutryggingar, 7. desember 1942

56. þing, 1941

 1. Hæstiréttur, 16. apríl 1941
 2. Rafveitulánasjóður, 24. febrúar 1941

55. þing, 1940

 1. Rafveitulánasjóður, 29. febrúar 1940
 2. Tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé, 4. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 3. apríl 1939
 2. Námulög, 16. febrúar 1939
 3. Rafveitulánasjóður, 22. nóvember 1939
 4. Ráðstafanir vegna yfirvofandi styrjaldar, 16. febrúar 1939
 5. Skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja, 21. apríl 1939
 6. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 16. febrúar 1939
 7. Verzlunarstaður við Reykjatanga, 9. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Atvinna við siglingar, 28. febrúar 1938
 2. Bókhald, 23. febrúar 1938
 3. Efnahagsreikningar, 2. mars 1938
 4. Vatnalög, 2. maí 1938

52. þing, 1937

 1. Bókhald, 25. október 1937
 2. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 19. október 1937
 3. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 29. október 1937
 4. Skatta- og tollaviðauki 1938, 18. nóvember 1937
 5. Stimpilgjald, 18. nóvember 1937
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. desember 1937
 7. Tollheimta og tolleftirlit, 27. nóvember 1937

Meðflutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Sala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi, 15. apríl 1969
 2. Verndun og efling landsbyggðar, 4. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Áfengislög, 21. mars 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Jafnvægi í byggð landsins (sérstakar ráðstafanir), 14. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Jafnvægi í byggð landsins, 21. október 1964
 2. Lækkun skatta og útsvara, 19. október 1964
 3. Vaxtalækkun, 13. október 1964
 4. Virkjun Svartár í Skagafirði, 9. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Jafnvægi í byggð landsins, 16. október 1963
 2. Vaxtalækkun o.fl., 16. október 1963
 3. Virkjun Svartár í Skagafirði, 18. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Efnahagsmál, 12. október 1962
 2. Jafnvægi í byggð landsins, 8. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Efnahagsmál, 12. október 1961
 2. Framkvæmdabanki Íslands, 13. apríl 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Efnahagsmál, 12. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 24. nóvember 1959

75. þing, 1955–1956

 1. Ný orkuver og orkuveitur, 7. desember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Óréttmætir verslunarhættir, 19. nóvember 1954
 2. Stimpilgjald, 12. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 19. mars 1954
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 22. mars 1954
 3. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 6. nóvember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Aðstoð við barnafjölskyldur til mjólkurkaupa, 9. október 1952
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur, 18. desember 1952
 3. Greiðslubandalag Evrópu, 4. desember 1952
 4. Skattgreiðslu Eimskipafélags Íslands, 26. nóvember 1952
 5. Skipaútgerð ríkisins, 14. nóvember 1952
 6. Tollskrá o. fl., 10. desember 1952
 7. Útvegsbanki Íslands h.f., 26. nóvember 1952
 8. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 6. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Fasteignamat frá 1942 o. fl., 12. nóvember 1951
 2. Fé mótvirðissjóðs, 17. janúar 1952
 3. Tollskrá o. fl., 18. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða), 8. nóvember 1950
 2. Verkstjóranámskeið, 17. nóvember 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu, 10. maí 1949
 2. Dýrtíðarráðstafanir, 3. mars 1949
 3. Eignakönnun, 25. apríl 1949
 4. Fyrningarafskriftir, 17. febrúar 1949
 5. Lántaka handa ríkissjóði, 11. nóvember 1948
 6. Orkuver og orkuveitur, 16. mars 1949
 7. Símaframkvæmdir, 14. maí 1949
 8. Sjúkrahús o.fl., 8. nóvember 1948
 9. Skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands, 13. desember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1948, 11. desember 1947
 2. Fiskveiðar í landhelgi, 19. nóvember 1947
 3. Fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit, 9. desember 1947
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 18. febrúar 1948
 5. Héraðshæli, 5. nóvember 1947
 6. Skemmtanaskattur, 12. desember 1947
 7. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 11. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Bátaútvegurinn o. fl., 20. desember 1946
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1947, 11. febrúar 1947
 3. Bráðabirgðafjárgreiðslur 1947, 28. mars 1947
 4. Dýrtíðarvísitala o. fl., 20. mars 1947
 5. Einkasala á tóbaki, 11. mars 1947
 6. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 7. Héraðshæli, 20. mars 1947
 8. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 27. nóvember 1946
 9. Laun starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1947
 10. Nýjar síldarverksmiðjur, 11. desember 1946
 11. Skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl., 17. desember 1946
 12. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. nóvember 1946
 13. Tollskrá o.fl., 8. apríl 1947
 14. Tunnusmíði, 14. mars 1947
 15. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 9. maí 1947
 16. Verbúðir, 9. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Gjaldeyrissjóður og alþjóðabanki, 19. desember 1945
 2. Nýjar síldarverksmiðjur, 27. apríl 1946
 3. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 20. desember 1945
 4. Ræktunarsjóður Íslands, 29. október 1945
 5. Símaframkvæmdir, 19. febrúar 1946
 6. Tollskrá o.fl., 18. mars 1946
 7. Vitagjald, 30. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Bankavaxtabréf, 2. febrúar 1945
 2. Barnaspítali, 4. mars 1944
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 26. september 1944
 4. Fasteignamat, 16. janúar 1945
 5. Raforkulög, 25. janúar 1945
 6. Skipakaup ríkisins, 8. janúar 1945
 7. Stimpilgjald, 8. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 2. desember 1943
 2. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 2. desember 1943
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Innheimta ýmis gjöld 1943 með viðauka, 18. desember 1942
 2. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 11. janúar 1943
 3. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1942
 4. Skemmtanaskattur, 9. desember 1942
 5. Tollskrá o.fl., 8. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Nýjar síldarverksmiðjur, 17. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 5. mars 1942
 2. Framkvæmdasjóður ríkisins, 3. mars 1942
 3. Hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp, 12. maí 1942
 4. Raforkusjóður, 10. mars 1942
 5. Stríðsgróðaskattur, 30. mars 1942
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. mars 1942
 7. Tollskrá o.fl., 15. maí 1942
 8. Verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins, 6. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Framkvæmdasjóður ríkisins, 31. október 1941
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 1. apríl 1941
 2. Heimilisfang, 23. apríl 1941
 3. Sveitarstjórnarlög, 9. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 8. mars 1940
 2. Hafnargerð á Raufarhöfn, 4. apríl 1940
 3. Síldartunnur, 8. mars 1940

53. þing, 1938

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 1. mars 1938
 2. Sjómannalög, 1. mars 1938
 3. Togaraútgerðarnefnd, 16. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Fiskimálanefnd o. fl., 20. nóvember 1937