Stefán Jóh. Stefánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 27. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 3. október 1951
 2. Verkamannabústaðir, 10. október 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (verðlagsákvarðanir á útgerðarvöru o.fl.) , 21. nóvember 1949
 2. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (aðstoð til síldarútvegsmanna) , 5. desember 1949
 3. Innflutningur búfjár, 21. nóvember 1949
 4. Manntal, 28. nóvember 1949
 5. Ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum, 28. nóvember 1949
 6. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949, 21. nóvember 1949
 7. Sementsverksmiðja, 21. nóvember 1949
 8. Skipulag kaupstaða og kauptúna, 28. nóvember 1949
 9. Togarakaup ríkisins, 21. nóvember 1949
 10. Verkamannabústaðir, 19. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 16. desember 1948
 2. Húsaleiga, 24. mars 1949
 3. Hvalveiðar, 12. október 1948
 4. Manntal, 18. desember 1948
 5. Ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum, 18. desember 1948
 6. Skipulag kaupstaða og kauptúna, 18. október 1948
 7. Togarakaup ríkisins, 12. október 1948
 8. Útsvör, 18. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Brunavarnir og brunamál, 29. október 1947
 2. Dýrtíðarráðstafanir (heildarlög) , 15. desember 1947
 3. Dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947) , 20. janúar 1948
 4. Dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947) , 26. janúar 1948
 5. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 17. desember 1947
 6. Ræktunarlönd og byggingarlóðir, 29. október 1947
 7. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1948, 2. febrúar 1948
 8. Útsvör, 27. janúar 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Félagsheimili, 5. maí 1947
 2. Fjáraukalög 1943, 13. maí 1947
 3. Fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit, 12. mars 1947
 4. Þingsköp Alþingis, 12. nóvember 1946

61. þing, 1942–1943

 1. Rithöfundarréttur og prentréttur, 15. janúar 1943

58. þing, 1941

 1. Húsaleiga, 18. október 1941

56. þing, 1941

 1. Alþýðutryggingar, 19. febrúar 1941
 2. Húsaleiga, 19. febrúar 1941
 3. Óskilgetin börn, 19. febrúar 1941
 4. Utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis, 18. febrúar 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Hitaveita Reykjavíkur, 6. nóvember 1939
 2. Stríðstryggingafélag skipshafna, 20. nóvember 1939
 3. Verkamannabústaðir, 6. nóvember 1939

51. þing, 1937

 1. Alþýðutryggingar, 2. apríl 1937
 2. Framfærslulög, 17. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Framfærslulög, 25. apríl 1936
 2. Kosningar til Alþingis, 26. febrúar 1936
 3. Vinnumiðlun, 22. febrúar 1936

Meðflutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur, 18. desember 1952
 2. Greiðslubandalag Evrópu, 4. desember 1952
 3. Menntaskóli, 6. nóvember 1952
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 6. október 1952
 5. Togaraútgerð ríkisins, 18. nóvember 1952
 6. Útvegsbanki Íslands h.f., 26. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Menntaskólar, 6. nóvember 1951
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. október 1951
 3. Útsvör, 13. nóvember 1951
 4. Vegalög, 10. desember 1951
 5. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm, 3. október 1951
 6. Þingsköp Alþingis, 9. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 12. desember 1950
 2. Gengisskráning o.fl. (gengisskráning, launabreytingar, stóreignaskatt), 12. október 1950
 3. Menntaskólar, 26. janúar 1951
 4. Útsvör, 1. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1950
 2. Útsvör, 15. maí 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Ferðaskrifstofa ríkisins, 20. nóvember 1946
 2. Ríkisborgararéttur, 4. desember 1946
 3. Ræktunarsjóður Íslands, 13. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Einkaleyfi, 22. febrúar 1946
 2. Ferðaskrifstofa ríkisins, 16. nóvember 1945
 3. Iðnfræðsla, 4. desember 1945
 4. Iðnlánasjóður, 3. apríl 1946
 5. Lántaka til hafnarframkvæmda, 15. apríl 1946
 6. Ljósmæðralög, 1. apríl 1946
 7. Raforkulög, 5. nóvember 1945
 8. Ríkisborgararéttur, 26. október 1945
 9. Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag, 11. desember 1945
 10. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946, 18. desember 1945
 11. Sveitarstjórnarkosningar, 1. nóvember 1945
 12. Vernd barna og ungmenna, 29. október 1945
 13. Virkjun Sogsins, 17. desember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Húsaleiga, 23. janúar 1945
 2. Lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner, 21. september 1944
 3. Meðferð einkamála í héraði, 1. febrúar 1944
 4. Réttindi danskra ríkisborgara á Íslandi, 24. febrúar 1944
 5. Ríkisborgararéttur, 18. október 1944
 6. Sjúkrahús o.fl., 11. desember 1944
 7. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 26. janúar 1945
 8. Vernd barna og ungmenna, 12. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum, 17. september 1943
 2. Jarðhiti, 17. september 1943
 3. Kvikmyndasýningar, 22. september 1943
 4. Rannsókn skattamála, 17. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Notkun byggingarefnis, 14. desember 1942
 2. Ríkisborgararéttur, 12. mars 1943

51. þing, 1937

 1. Landsbanki Íslands, 17. mars 1937
 2. Ríkisborgararéttur, 18. mars 1937
 3. Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs, 17. mars 1937
 4. Veitingasala, gistihúshald o. fl., 3. apríl 1937
 5. Viðreisn sjávarútvegsins, 1. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Alþýðutryggingar, 6. apríl 1936
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 22. febrúar 1936
 3. Landsbanki Íslands, 25. apríl 1936
 4. Meðferð einkamála í héraði, 19. febrúar 1936
 5. Ríkisborgararéttur, 25. apríl 1936
 6. Sala Hamra við Akureyri, 25. apríl 1936
 7. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 5. mars 1936
 8. Skotvopn, skotfæri o. fl., 19. mars 1936
 9. Sveitarstjórnarkosningar, 3. mars 1936
 10. Útgerð ríkis og bæja, 22. febrúar 1936
 11. Viðbótarrekstrarlán handa Landsbanka Íslands, 6. maí 1936

49. þing, 1935

 1. Alþýðutryggingar, 14. mars 1935
 2. Bráðabirgðaverðtollur, 12. mars 1935
 3. Fiskveiðasjóður Íslands, 11. nóvember 1935
 4. Framfærslulög, 21. október 1935
 5. Garðyrkjuskóli ríkisins, 24. október 1935
 6. Hæstiréttur, 9. mars 1935
 7. Líftryggingastofnun ríkisins, 18. mars 1935
 8. Meðferð einkamála í héraði, 2. nóvember 1935
 9. Póstlög, 5. mars 1935
 10. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 21. október 1935
 11. Sala og meðferð íslenskra afurða, 12. mars 1935
 12. Sala þjóðjarða og lög um sölu kirkjujarða, 20. febrúar 1935
 13. Sjóðir líftryggingafélaga, 29. mars 1935
 14. Stimpilgjald, 26. febrúar 1935
 15. Stimpilgjald, 29. október 1935
 16. Stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands, 11. mars 1935
 17. Tolllög, 8. nóvember 1935
 18. Útsvar, 18. desember 1935
 19. Vörutollur, 12. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Áfengislög, 17. október 1934
 2. Eftirlit með opinberum rekstri, 18. október 1934
 3. Ferðamannaskrifstofa, 18. október 1934
 4. Lántaka fyrir ríkissjóð, 10. desember 1934
 5. Líftryggingnastofnun ríkisins, 28. nóvember 1934
 6. Meðlag með börnum ekkna, 10. desember 1934
 7. Óskilgetin börn, 24. október 1934
 8. Ríkisborgararéttur, 19. október 1934
 9. Sala þjóðjarða og sala kirkjujarða, 30. október 1934
 10. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 10. desember 1934
 11. Stimpilgjald, 14. nóvember 1934
 12. Útsvar, 14. nóvember 1934
 13. Útvarpsrekstur ríkisins, 18. október 1934