Steingrímur Steinþórsson: frumvörp

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Búnaðarmálasjóður, 17. nóvember 1958
 2. Hefting sandfoks og græðsla lands, 9. febrúar 1959
 3. Selja jörðina Bjarnastaði í Unadal, 6. febrúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Kostnaður við skóla, 21. mars 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Sjúkrahúsalög, 30. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Almannatryggingar, 7. nóvember 1955
 2. Atvinnuleysistryggingar, 28. febrúar 1956
 3. Félagslegt öryggi, 5. janúar 1956
 4. Kirkjuþing og kirkjuráð, 13. mars 1956
 5. Kjörskrá í Kópavogskaupstað, 8. október 1955
 6. Laun ráðherra o. fl., 7. nóvember 1955
 7. Laun starfsmanna ríkisins, 7. nóvember 1955
 8. Lax- og silungsveiði, 3. nóvember 1955
 9. Óskilgetin börn, 7. nóvember 1955
 10. Sauðfjársjúkdómar, 18. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Almannatryggingar, 16. nóvember 1954
 2. Húsnæðismál, 29. mars 1955
 3. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 15. apríl 1955
 4. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 27. október 1954
 5. Lax- og silungsveiði, 28. apríl 1955
 6. Ræktunarsjóður Íslands, 27. október 1954
 7. Skógrækt, 12. nóvember 1954
 8. Stækkun lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðar, 2. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Almannatryggingar, 18. mars 1954
 2. Gin- og klaufaveiki, 13. apríl 1954
 3. Greiðslur vegna skertrar starfshæfni, 9. október 1953
 4. Happdrættislán ríkissjóðs, 6. nóvember 1953
 5. Kristfjárjarðir, 5. nóvember 1953
 6. Raforkulög, 2. apríl 1954
 7. Sveitastjórnarkosningar, 12. nóvember 1953
 8. Virkjun Sogsins, 6. apríl 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Almannatryggingar, 15. janúar 1953
 2. Hitaveitur utan Reykjavíkur, 20. október 1952
 3. Laun forseta Íslands, 7. október 1952
 4. Manntal 16, okt. 1952, 10. október 1952
 5. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 29. janúar 1953
 6. Tilkynningar aðsetursskipta, 24. október 1952
 7. Þingsköp Alþingis, 2. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Almannatryggingar, 3. desember 1951
 2. Byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, 9. janúar 1952
 3. Fasteignaskattar til sveitarsjóða, 14. janúar 1952
 4. Fólksflutningar með bifreiðum, 8. október 1951
 5. Hámark húsaleigu o. fl., 9. október 1951
 6. Samkomulag reglulegs Alþingis 1952, 14. janúar 1952
 7. Togarakaup ríkisins, 2. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Hitaveitur utan Reykjavíkur, 27. október 1950
 2. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 11. október 1950
 3. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1951, 12. febrúar 1951
 4. Siglingalög, 16. október 1950
 5. Skipulag kauptúna og sjávarþorpa, 31. október 1950
 6. Stýrimannaskólinn, 16. október 1950
 7. Stýrimannsskírteini (Gunnar Bergsteinsson) , 2. nóvember 1950
 8. Sveitarstjórar, 27. október 1950
 9. Tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl., 11. október 1950
 10. Togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.) , 1. mars 1951
 11. Vinnumiðlun, 31. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Lækkun tekjuskatts af lágtekjum, 11. maí 1950

67. þing, 1947–1948

 1. Eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki, 4. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Búnaðarmálasjóður, 27. nóvember 1946
 2. Bæjarstjórn á Sauðárkróki, 22. janúar 1947
 3. Sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki, 30. október 1946

65. þing, 1946

 1. Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl., 23. júlí 1946

59. þing, 1942

 1. Byggingar og landnámssjóður, 11. mars 1942
 2. Erfðaleigulönd, 22. apríl 1942
 3. Framkvæmdasjóður ríkisins, 3. mars 1942
 4. Friðun æðarfugla, 6. apríl 1942
 5. Skipun prestakalla, 20. mars 1942
 6. Vegalög, 4. mars 1942

58. þing, 1941

 1. Framkvæmdasjóður ríkisins, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Ísafjarðardjúpsbátur, 18. apríl 1941
 2. Landskiptalög, 7. apríl 1941
 3. Vatnsleysa í Viðvíkursveit, 28. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Alþýðutryggingar, 29. febrúar 1940
 2. Bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, 17. apríl 1940
 3. Lyfjafræðingaskóli Íslands, 29. febrúar 1940
 4. Skattgreiðslur útgerðarfyrirtækja, 17. apríl 1940
 5. Slysabætur á ellilaun og örorkubætur, 29. febrúar 1940
 6. Tilraunir í þágu landbúnaðarins, 23. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Dónþinghá í Holtshreppi, 14. mars 1939
 2. Eignarnám lands í Ölfusi til nýbýla, 10. mars 1939
 3. Tilraunir í þágu landbúnaðarins, 28. febrúar 1939

53. þing, 1938

 1. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 22. mars 1938
 2. Tollalækkun á nokkrum vörum, 30. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Hafnargerð á Hofsósi, 23. nóvember 1937
 2. Húsmæðrafræðsla, 28. október 1937
 3. Teiknistofa landbúnaðarins, 22. október 1937

46. þing, 1933

 1. Lán úr Bjargráðasjóði, 1. mars 1933
 2. Samvinnubyggðir, 20. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum, 11. mars 1932
 2. Háleiguskattur, 11. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Hafnargerð á Sauðárkróki, 18. júlí 1931

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Siglufjarðarvegur, 21. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Vegalög, 24. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Eignarnámsheimild á löndum í Hafnarfirði, Gerðahreppi og Grindavíkurhreppi, 22. mars 1957
 2. Vegalög, 27. nóvember 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Bæjarstjórn í Kópavogskaupstað, 25. mars 1955
 2. Hafnargerðir og lendingarbætur, 25. nóvember 1954
 3. Vegalög, 14. október 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Menntaskóli, 6. nóvember 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Fjárhagsráð, 12. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Eyðing refa og minka, 7. apríl 1949
 2. Fjárhagsráð, 26. október 1948
 3. Innflutningur búfjár, 2. maí 1949
 4. Landskiptalög, 6. apríl 1949
 5. Lax- og silungsveiði, 10. febrúar 1949
 6. Menntaskólar, 1. febrúar 1949
 7. Símaframkvæmdir, 14. maí 1949
 8. Sjúkrahús o.fl., 8. nóvember 1948
 9. Sýsluvegasjóðir, 8. febrúar 1949
 10. Ullarmat, 3. mars 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Almannatryggingar, 11. nóvember 1947
 2. Búfjárrækt, 27. október 1947
 3. Dýralæknar, 6. nóvember 1947
 4. Héraðshæli, 5. nóvember 1947
 5. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 13. nóvember 1947
 6. Raforkulög, 20. nóvember 1947
 7. Ullarmat, 29. október 1947
 8. Ölgerð og sölumeðferð öls, 30. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Búfjárrækt, 12. maí 1947
 2. Dýralæknar, 21. janúar 1947
 3. Fóðurvörur, 10. febrúar 1947
 4. Jarðræktarlög, 18. desember 1946
 5. Ræktunarsjóður Íslands, 13. nóvember 1946
 6. Viðgerðarverkstæði landbúnaðarvéla, 28. október 1946

59. þing, 1942

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 5. mars 1942
 2. Jarðræktarlög, 13. apríl 1942

58. þing, 1941

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Ábúðarlög, 21. apríl 1941
 2. Búreikningaskrifstofa ríkissins, 3. apríl 1941
 3. Dragnótaveiði í landhelgi, 1. apríl 1941
 4. Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta, 9. apríl 1941
 5. Jarðræktarlög, 30. apríl 1941
 6. Landnám ríkisins, 4. apríl 1941
 7. Sala Lækjardals í Öxarfirði, 8. apríl 1941
 8. Sandgræðsla og hefting sandfoks, 3. apríl 1941
 9. Sauðfjársjúkdómar, 29. apríl 1941
 10. Vegalög, 15. apríl 1941
 11. Þegnskylduvinna, 30. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Búfjárrækt, 11. mars 1940
 2. Búfjársjúkdómar, 29. febrúar 1940
 3. Jarðir í Ölfusi, 2. apríl 1940
 4. Loðdýrarækt og loðdýralánadeild, 29. mars 1940
 5. Mæðuveikin, 18. mars 1940
 6. Tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé, 4. mars 1940
 7. Vegalög, 22. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ábúðarlög, 6. desember 1939
 2. Mæðiveikin, 18. apríl 1939
 3. Mæðiveikin, 15. desember 1939
 4. Varmahlíð í Skagafirði, 4. apríl 1939
 5. Varnir gegn útbreiðslu garnaveiki (Johnesveiki), 22. apríl 1939
 6. Verzlun med tilbúinn áburð og kjarnfóður, 14. apríl 1939

53. þing, 1938

 1. Afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl., 12. apríl 1938
 2. Byggingar- og landnámssjóður, 9. mars 1938
 3. Dragnótaveiði í landhelgi, 1. mars 1938
 4. Hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl., 2. apríl 1938
 5. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 25. febrúar 1938
 6. Lax- og silungsveiði, 22. febrúar 1938
 7. Mór og móvörur, 29. mars 1938
 8. Mæðiveiki, 7. maí 1938
 9. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 3. mars 1938
 10. Útflutningur á kjöti, 24. mars 1938
 11. Þangmjöl, 15. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Bændaskólar, 18. október 1937
 2. Mæðiveikin, 15. desember 1937

46. þing, 1933

 1. Áveitu á Flóann, 6. apríl 1933
 2. Búfjárrækt, 1. mars 1933
 3. Einkennisbúninga og önnur einkenni, 26. apríl 1933
 4. Geldingu hesta og nauta, 23. mars 1933
 5. Kreppulánasjóð, 25. apríl 1933
 6. Mat á heyi, 1. mars 1933
 7. Óréttmæta verslunarhætti, 27. apríl 1933
 8. Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, 27. apríl 1933
 9. Ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina, 27. maí 1933
 10. Refaveiðar og refarækt, 5. maí 1933
 11. Útflutning á kjöti, 1. maí 1933
 12. Veð, 11. apríl 1933

45. þing, 1932

 1. Aðför, 15. mars 1932
 2. Einkasala á bifreiðum og mótorvélum, 16. mars 1932
 3. Gelding hesta og nauta, 1. mars 1932
 4. Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna, 29. mars 1932
 5. Innflutningur á kartöflum o. fl., 4. mars 1932
 6. Jarðræktarlög, 11. mars 1932
 7. Jarðræktarlög, 19. mars 1932
 8. Kartöflukjallarar og markaðsskálar, 4. mars 1932
 9. Mjólk og mjókurafurðir, 19. mars 1932
 10. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 2. maí 1932
 11. Verðtollur af tóbaksvörum, 9. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 7. ágúst 1931
 2. Embættiskostnaður sóknarpresta og aukaverk, 22. júlí 1931
 3. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 7. ágúst 1931
 4. Myntlög, 22. júlí 1931
 5. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f, 29. júlí 1931
 6. Ríkisveðbanki Íslands, 29. júlí 1931
 7. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 29. júlí 1931
 8. Tekju- og eignarskattur til atvinnubóta, 18. júlí 1931
 9. Varnir gegn berklaveiki, 22. júlí 1931