Sverrir Hermannsson: frumvörp

1. flutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. Þjóðminjalög (heildarlög) , 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Framhaldsskólar (heildarlög) , 28. janúar 1987
 2. Grunnskóli (heildarendurskoðun) , 18. febrúar 1987
 3. Kennaraháskóli Íslands (rannsóknastofnun uppeldismála) , 20. nóvember 1986
 4. Leiklistarskóli Íslands (skólanefnd) , 20. nóvember 1986
 5. Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins, 3. febrúar 1987
 6. Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala) , 17. febrúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra, 20. febrúar 1986
 2. Viðey í Kollafirði, 9. apríl 1986
 3. Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu, 9. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Álbræðsla við Straumsvík, 7. nóvember 1984
 2. Iðnþróunarsjóður, 14. maí 1985
 3. Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, 19. mars 1985
 4. Lagmetisiðnaður, 14. mars 1985
 5. Orkulög, 10. maí 1985
 6. Sala Landssmiðjunnar, 1. nóvember 1984
 7. Sementsverksmiðja ríkisins, 21. mars 1985
 8. Verðjöfnunargjald af raforkusölu, 13. desember 1984
 9. Virkjun Fljótaár, 10. maí 1985
 10. Þörungavinnsla við Breiðafjörð, 10. maí 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Einkaleyfi, 15. febrúar 1984
 2. Hitaveita Suðurnesja, 29. mars 1984
 3. Iðnaðarbanki Íslands, 26. apríl 1984
 4. Iðnlánasjóður, 27. mars 1984
 5. Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, 13. apríl 1984
 6. Jöfnun hitunarkostnaðar, 26. apríl 1984
 7. Lagmetisiðnaður, 19. október 1983
 8. Orkulög, 19. október 1983
 9. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands, 26. apríl 1984
 10. Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði, 1. febrúar 1984
 11. Sementsverksmiðja ríkisins, 18. maí 1984
 12. Verðjöfnunargjald af raforku, 5. desember 1983
 13. Vörumerki, 15. febrúar 1984

104. þing, 1981–1982

 1. Söluskattur, 17. febrúar 1982

97. þing, 1975–1976

 1. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 28. apríl 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 28. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 24. janúar 1974

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 4. mars 2003
 2. Kirkjuskipan ríkisins (aðskilnaður ríkis og kirkju), 7. október 2002
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður), 2. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Ábyrgðarmenn, 25. febrúar 2002
 2. Kirkjuskipan ríkisins (aðskilnaður ríkis og kirkju), 2. október 2001
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Ábyrgðarmenn, 30. október 2000
 2. Happdrætti Háskóla Íslands (söfnunarkassar), 16. janúar 2001
 3. Kirkjuskipan ríkisins (aðskilnaður ríkis og kirkju), 2. apríl 2001
 4. Söfnunarkassar (viðvörunarmerki o.fl.), 16. janúar 2001
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 14. maí 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar), 4. nóvember 1999
 2. Söfnunarkassar (brottfall laga), 4. nóvember 1999
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 4. maí 2000

110. þing, 1987–1988

 1. Áfengisfræðsla, 2. mars 1988
 2. Öryggismálanefnd sjómanna, 2. mars 1988

105. þing, 1982–1983

 1. Lán vegna björgunar skipsins Het Wapen, 23. febrúar 1983
 2. Stjórnarskipunarlög, 25. febrúar 1983
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. mars 1983
 4. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Lögskráning sjómanna, 2. nóvember 1981
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. nóvember 1981
 3. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 4. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 5. Tollskrá, 16. desember 1981
 6. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 3. nóvember 1980
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980
 3. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980
 4. Tollskrá, 3. nóvember 1980
 5. Tollskrá, 11. desember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 1. apríl 1980
 3. Tollheimta og tolleftirlit, 9. maí 1980
 4. Tollheimta og tolleftirlit, 13. maí 1980
 5. Tollskrá, 13. maí 1980

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta vegna óverðtryggðrar framleiðslu landbúnaðarvara, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Biðlaun alþingismanna, 20. nóvember 1978
 2. Fiskiverndarsjóður, 5. apríl 1979
 3. Landflutningasjóður, 17. maí 1979
 4. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Löndun á loðnu til bræðslu, 28. nóvember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Umboðsmaður Alþingis, 11. febrúar 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði, 12. nóvember 1975
 2. Íslensk stafsetning, 11. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Dýralæknar, 27. janúar 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Félagsmálaskóli launþegasamtakanna, 31. október 1973
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 21. nóvember 1972
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 24. október 1972
 3. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972
 4. Sala Hóls í Breiðdalshreppi, 22. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Félagsmálaskóli launþegasamtakanna, 8. mars 1972
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972
 3. Líf- og örorkutrygging sjómanna, 15. desember 1971
 4. Lögskráning sjómanna, 15. febrúar 1972
 5. Sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi, 24. nóvember 1971
 6. Sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi, 30. nóvember 1971
 7. Sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi, 27. janúar 1972