Tryggvi Þórhallsson: frumvörp

1. flutningsmaður

46. þing, 1933

 1. Kreppulánasjóð, 25. apríl 1933
 2. Mið-Sámsstaði, 27. febrúar 1933
 3. Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, 27. apríl 1933

45. þing, 1932

 1. Brunabótafélag Íslands, 16. febrúar 1932
 2. Brúargerðir, 16. febrúar 1932
 3. Erfðaleigulönd, 16. febrúar 1932
 4. Fjáraukalög 1931, 1. apríl 1932
 5. Frystihús á kjötútflutningshöfnum, 1. apríl 1932
 6. Lax- og silungsveiði, 16. febrúar 1932
 7. Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands, 16. febrúar 1932
 8. Útflutningur hrossa, 16. febrúar 1932
 9. Útvarp og birting veðurfregna, 16. febrúar 1932
 10. Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, 16. febrúar 1932
 11. Vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus, 16. febrúar 1932

44. þing, 1931

 1. Landsbanki Íslands, 3. ágúst 1931

43. þing, 1931

 1. Brunabótafélag Íslands, 16. febrúar 1931
 2. Brúargerðir, 16. febrúar 1931
 3. Búfjárrækt, 16. febrúar 1931
 4. Eignar- og notkunarréttur hveraorku, 16. febrúar 1931
 5. Fiskimat, 2. mars 1931
 6. Innflutningur á sauðfé, 16. febrúar 1931
 7. Nýr vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus, 16. febrúar 1931
 8. Samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, 16. febrúar 1931
 9. Stjórnarskipunarlög, 16. febrúar 1931
 10. Tilbúinn áburður, 16. febrúar 1931
 11. Vegalög, 16. febrúar 1931

42. þing, 1930

 1. Bændaskóli, 21. janúar 1930
 2. Flugmálasjóður Íslands, 21. janúar 1930
 3. Refaveiðar og refarækt, 21. janúar 1930
 4. Siglingalög, 21. janúar 1930
 5. Sjómannalög, 21. janúar 1930
 6. Skeiðaáveitan o.fl., 21. janúar 1930
 7. Sveitabankar, 21. janúar 1930

41. þing, 1929

 1. Atvinna við siglingar, 18. febrúar 1929
 2. Búnaðarbanki Íslands, 18. febrúar 1929
 3. Eftirlit með skipum og bátum, 18. febrúar 1929
 4. Landsreikningar 1927, 18. febrúar 1929
 5. Lánsfélög, 18. febrúar 1929
 6. Lendingar- og leiðarmerki, 18. febrúar 1929
 7. Rannsóknir í þarfir atvinnuveganna, 18. febrúar 1929
 8. Siglingalög, 19. mars 1929
 9. Sjómannalög, 19. mars 1929
 10. Skráning skipa, 18. febrúar 1929
 11. Útfutningsgjald af síld o.fl., 18. febrúar 1929

40. þing, 1928

 1. Byggingar- og landnámssjóður, 25. janúar 1928
 2. Bændaskóli, 25. janúar 1928
 3. Hveraorka, 25. janúar 1928
 4. Jarðræktarlög, 25. janúar 1928
 5. Síldarmat, 25. janúar 1928
 6. Tilbúinn áburður, 25. janúar 1928

39. þing, 1927

 1. Afnám kennarastóls í klassískum fræðum, 11. febrúar 1927
 2. Einkasala á tilbúnum áburði, 9. mars 1927
 3. Stjórnarskipunarlög, 8. mars 1927
 4. Varnir gegn sýkingu nytjajurta, 16. febrúar 1927
 5. Vörutollur, 7. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Einkasala á tilbúnum áburði, 8. mars 1926
 2. Kirkjugjöld í Prestbakkasókn í Hrútafirði, 9. mars 1926
 3. Stöðvun á verðgildi íslenskra peninga, 23. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Aðflutningsbann á heyi, 6. apríl 1925
 2. Bann gegn áfengisauglýsingum, 24. febrúar 1925
 3. Ræktunarsjóður hinn nýi, 17. febrúar 1925
 4. Sáttatilraunir í vinnudeilum, 4. mars 1925
 5. Tilbúinn áburður, 24. febrúar 1925
 6. Veiði, 3. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Afnám kennarastóls í klassískum fræðum, 22. febrúar 1924
 2. Bann gegn áfengisauglýsingum, 12. mars 1924
 3. Búnaðarlánadeild við Landsbanka Íslands, 7. mars 1924
 4. Lestagjald af útlendum vöruflutningaskipum, 26. febrúar 1924
 5. Sameining prófessorsembættis í guðfræði við biskupsembættið, 20. febrúar 1924
 6. Sendiherra í Kaupmannahöfn, 22. febrúar 1924
 7. Sérstakur vörutollur, 26. febrúar 1924
 8. Síldarbræðsla, 26. febrúar 1924

Meðflutningsmaður

44. þing, 1931

 1. Byggingarsjóður verkamanna í Reykjavík, 21. júlí 1931

42. þing, 1930

 1. Héraðsskóli, 28. mars 1930

39. þing, 1927

 1. Gin- og klaufaveiki, 22. mars 1927
 2. Strandferðaskip, 1. mars 1927
 3. Stöðvun á verðgildi íslenskra peninga, 8. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 10. mars 1926

37. þing, 1925

 1. Sala á prestsmötu, 18. mars 1925
 2. Sauðfjárbaðanir, 5. maí 1925
 3. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 27. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands, 27. mars 1924
 2. Skipun barnakennara og laun þeirra, 15. mars 1924