Vilhjálmur Hjálmarsson: frumvörp

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Félagsheimili, 19. október 1978
 2. Tollskrá, 3. maí 1979
 3. Útvarpslög, 3. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Embættisgengi kennara og skólastjóra, 23. febrúar 1978
 2. Framhaldsskólar, 29. apríl 1978
 3. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 28. apríl 1978
 4. Heyrnleysingjaskóli, 29. apríl 1978
 5. Íslensk stafsetning, 11. október 1977
 6. Kennaraháskóli Íslands, 15. febrúar 1978
 7. Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður, 2. febrúar 1978
 8. Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 29. apríl 1978
 9. Námsgagnastofnun, 29. apríl 1978
 10. Sinfóníuhljómsveit Íslands, 17. október 1977
 11. Tannsmiðir, 17. apríl 1978
 12. Þjóðleikhús, 2. febrúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Dagvistarheimili fyrir börn, 18. október 1976
 2. Fjölbrautaskólar, 13. október 1976
 3. Framhaldsskólar, 19. apríl 1977
 4. Fullorðinsfræðsla, 13. október 1976
 5. Kennaraháskóli Íslands, 14. apríl 1977
 6. Leiklistarlög, 13. október 1976
 7. Námsgagnastofnun, 18. október 1976
 8. Skálholtsskóli, 28. mars 1977
 9. Skylduskil til safna, 13. október 1976
 10. Þjóðleikhús, 13. október 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Almenningsbókasöfn, 13. október 1975
 2. Dagvistarheimili, 7. maí 1976
 3. Fjölbrautaskólar, 17. maí 1976
 4. Fullorðinsfræðsla, 16. febrúar 1976
 5. Háskóli Íslands, 23. mars 1976
 6. Íslensk stafsetning, 10. mars 1976
 7. Leiklistarlög, 30. mars 1976
 8. Námsgagnastofnun, 13. október 1975
 9. Námslán og námsstyrkir, 23. febrúar 1976
 10. Námslán og námsstyrkir, 26. febrúar 1976
 11. Sálfræðingar, 16. febrúar 1976
 12. Skylduskil til safna, 13. október 1975
 13. Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, 16. febrúar 1976
 14. Þjóðleikhús, 30. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Almenningsbókasöfn, 7. apríl 1975
 2. Fullorðinsfræðsla, 20. nóvember 1974
 3. Háskóli Íslands, 26. nóvember 1974
 4. Hótel- og veitingaskóli Íslands, 19. nóvember 1974
 5. Hússtjórnarkennaraskóli Íslands, 7. apríl 1975
 6. Hússtjórnarskólar, 7. apríl 1975
 7. Launasjóður rithöfunda, 27. janúar 1975
 8. Leiklistarskóli Íslands, 7. apríl 1975
 9. Námsgagnastofnun, 19. nóvember 1974
 10. Skylduskil til safna, 19. nóvember 1974
 11. Tónlistarskólar, 7. apríl 1975
 12. Útvarpslög, 4. desember 1974
 13. Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, 19. nóvember 1974
 14. Þjóðleikhús, 7. apríl 1975
 15. Þjóðminjalög, 22. apríl 1975

93. þing, 1972–1973

 1. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 14. apríl 1973
 2. Heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs, 9. apríl 1973
 3. Sala Hóls í Breiðdalshreppi, 22. mars 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Orkulög (br. 58/1967) , 26. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Orkulög, 13. apríl 1970
 2. Sjúkrahúslög, 29. janúar 1970
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. apríl 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Sjúkrahúsalög, 20. mars 1968

75. þing, 1955–1956

 1. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 15. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 19. október 1954
 2. Dísastaðir í Breiðdal, 18. apríl 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 29. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Sýsluvegasjóðir, 29. október 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Fiskimálasjóður, 5. desember 1949

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Heilbrigðisþjónusta, 26. október 1978
 2. Tollskrá, 3. nóvember 1978

94. þing, 1973–1974

 1. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 24. janúar 1974
 2. Iðntæknistofnun Íslands, 27. mars 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Dýralæknar, 21. mars 1972
 2. Sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi, 24. nóvember 1971
 3. Sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi, 30. nóvember 1971
 4. Sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi, 27. janúar 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga), 16. nóvember 1970
 2. Félagsheimili (br. 107/1970), 2. mars 1971
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins (landnám, ræktun og byggingar í sveitum), 3. febrúar 1971
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. febrúar 1971
 5. Uppeldisstyrkur búfjár vegna kals í túnum (eða grasbrests í túnum), 10. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Byggðajafnvægisstofnun ríkisins (verndunar og eflingu landsb. og hindra eyðingu lífv. byggðarl.), 20. október 1969
 2. Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 25. nóvember 1969
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Greiðslufrestur á skuldum bænda, 3. desember 1968
 2. Verndun og efling landsbyggðar, 4. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma, 27. febrúar 1968
 2. Búnaðarmálasjóður, 30. janúar 1968
 3. Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar, 10. apríl 1968
 4. Sala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppi, 8. apríl 1968
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1967
 6. Tollskrá, 20. desember 1967
 7. Vegalög, 9. nóvember 1967

75. þing, 1955–1956

 1. Landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi, 6. febrúar 1956
 2. Vátryggingarsamningar, 29. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Útgerð togara, 27. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Læknaskipunarlög, 27. mars 1954
 2. Póstlög, 4. desember 1953
 3. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 10. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl., 24. október 1952
 2. Erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum, 15. janúar 1953
 3. Eyðing svartbaks, 16. janúar 1953
 4. Klakstöðvar, 15. janúar 1953
 5. Lausn ítaka af jörðum, 7. nóvember 1952
 6. Skógrækt, 17. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Búfjárrækt, 30. nóvember 1951
 2. Girðingalög, 29. nóvember 1951
 3. Ítök, 18. október 1951
 4. Orkuver og orkuveitur, 28. nóvember 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Notendasímar í sveitum, 9. desember 1949
 2. Stóríbúðaskattur, 23. nóvember 1949