Bernharð Stefánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 22. desember 1958
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 28. janúar 1959
 3. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1959
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. febrúar 1959
 5. Virkjun Sogsins, 9. desember 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Fasteignaskattur, 18. desember 1956
 2. Hundahald, 18. desember 1956
 3. Sýsluvegasjóðir, 18. desember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Fasteignaskattur, 19. mars 1956
 2. Hundahald, 19. mars 1956
 3. Kaupþing í Reykjavík, 24. október 1955
 4. Kirkjugarðar, 19. mars 1956
 5. Sýsluvegasjóður, 19. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Skipun prestakalla, 29. mars 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Greiðslubandalag Evrópu, 23. mars 1954
 2. Sauðfjársjúkdómar, 30. október 1953
 3. Vegalög, 6. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 28. október 1952
 2. Eftirlit með opinberum sjóðum, 28. nóvember 1952
 3. Stimpilgjald, 28. október 1952
 4. Útsvör, 17. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Byggingu nokkurra raforkuveitna, 19. október 1951
 2. Tollskrá o. fl., 7. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Lyfjalög, 2. nóvember 1950
 2. Virkjun Sogsins, 12. desember 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Sala Böggvisstaða í Svarfaðardal, 24. janúar 1947
 2. Sala Hringverskots í Ólafsfirði, 1. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Lögreglustjóri á Dalvík, 30. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Bæjarstjórn í Ólafsfirði, 19. september 1944
 2. Hafnarlög fyrir Ólafsfjörð, 17. nóvember 1944
 3. Sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals, 10. febrúar 1944

62. þing, 1943

 1. Hafnargerð á Dalvík, 21. september 1943
 2. Hafnarlög fyrir Ólafsfjörð, 15. september 1943
 3. Verðlækkunarskattur, 23. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Sveitarstjórnarlög, 16. janúar 1943
 2. Þingfararkaup alþingismanna, 14. desember 1942

59. þing, 1942

 1. Eignarnámsheimild á heitu vatni og landi í Siglufirði, 30. mars 1942
 2. Innheimta ýmis gjöld 1943 með viðauka, 5. maí 1942
 3. Sala Hvanneyrar í Siglufirði, 10. mars 1942
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 24. mars 1942

58. þing, 1941

 1. Ábyrgð rekstrarláns fyrir Landsbankann, 18. nóvember 1941
 2. Krónuseðlar, 3. nóvember 1941
 3. Lántaka fyrir síldarverksmiðjur ríkisins, 28. október 1941

56. þing, 1941

 1. Bankavaxtabréf, 5. maí 1941
 2. Bifreiðalög, 2. apríl 1941
 3. Búnaðarbanki Íslands, 25. mars 1941
 4. Eignarnámsheimild á heitum uppsprettum í Siglufirði, 16. apríl 1941
 5. Sala Hvanneyrar í Siglufirði, 8. apríl 1941
 6. Stríðsgróðaskattur, 15. apríl 1941
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. apríl 1941
 8. Tollskrá, 7. apríl 1941
 9. Umferðarlög, 25. mars 1941

55. þing, 1940

 1. Erfðaábúð og óðalsréttur, 29. febrúar 1940
 2. Stríðsslysatrygging sjómanna, 29. febrúar 1940
 3. Verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana, 12. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Eftirlit með bönkum og sparisjóðum, 27. febrúar 1939
 2. Fiskimálanefnd, 22. desember 1939
 3. Fræðsla barna, 22. desember 1939
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 23. nóvember 1939
 5. Lögreglustjóri í Hrísey, 13. mars 1939
 6. Rannsóknarstofnun í þarfir atvinnuveganna, 22. desember 1939
 7. Ríkisábyrgð á láni fyrir Ólafsfjarðarhrepp, 25. apríl 1939
 8. Skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun, 15. nóvember 1939
 9. Tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé, 17. apríl 1939
 10. Tollheimta og tolleftirlit, 23. nóvember 1939
 11. Tollskrá, 28. febrúar 1939
 12. Útvarpsrekstur ríkisins, 22. desember 1939

52. þing, 1937

 1. Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga, 18. nóvember 1937
 2. Lántaka fyrir ríkissjóð, 2. nóvember 1937
 3. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 19. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Landsbanki Íslands, 5. apríl 1937
 2. Síldarverksmiðjur ríkisins, 22. mars 1937
 3. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 17. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 22. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum, 7. mars 1935
 2. Kreppulánasjóður, 6. nóvember 1935
 3. Sparisjóðir, 28. febrúar 1935
 4. Söfnunarsjóður Íslands, 7. mars 1935
 5. Verslun með kartöflur og aðra garðávexti, 31. október 1935

48. þing, 1934

 1. Lögreglustjóri í Ólafsfirði, 27. október 1934

47. þing, 1933

 1. Virkjun Fljótár, 15. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Happdrætti fyrir Ísland, 15. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Skipun barnakennara og laun þeirra, 28. apríl 1932

44. þing, 1931

 1. Hafnargerð á Dalvík, 20. júlí 1931
 2. Löggilding verzlunarstaðar að Rauðuvík, 8. ágúst 1931

43. þing, 1931

 1. Ágangur búfjár, 26. febrúar 1931
 2. Erfðaleigulönd, 5. mars 1931
 3. Hafnargerð á Dalvík, 24. febrúar 1931

42. þing, 1930

 1. Ágangur búfjár, 15. febrúar 1930
 2. Gelding hesta og nauta, 24. mars 1930
 3. Hafnargerð á Dalvík, 13. febrúar 1930
 4. Kjöt til útflutnings, 25. mars 1930
 5. Löggilding verslunarstaðar í Selárvík, 18. mars 1930

41. þing, 1929

 1. Ágangur búfjár, 3. apríl 1929
 2. Lyfjaverslun, 21. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Ríkisborgararéttur, 31. janúar 1928
 2. Varasáttanefndarmenn í Reykjavík, 6. mars 1928

39. þing, 1927

 1. Löggilding verslunarstaða, 29. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Kosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstað, 13. mars 1926
 2. Menntaskóli Norður-og Austurlands, 8. mars 1926
 3. Vegalög, 18. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Byggðarleyfi, 23. febrúar 1925
 2. Vegalög Borgrnes og Eyjafjarðarbrautir, 14. febrúar 1925
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 7. apríl 1925
 4. Veiting ríkisborgararéttar til séra Friðriks Hallgrímsssonar, 21. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Byggðarleyfi, 6. mars 1924
 2. Gengisskráning, 27. mars 1924

Meðflutningsmaður

77. þing, 1957–1958

 1. Skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., 24. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Tunnuverksmiðjur ríkisins, 29. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Skipun prestakalla, 4. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Útgerð togara, 27. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Skemmtanaskattur, 26. nóvember 1953
 2. Sóknargjöld, 10. desember 1953
 3. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 10. desember 1953

69. þing, 1949–1950

 1. Fiskimálasjóður, 5. desember 1949
 2. Notendasímar í sveitum, 9. desember 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Menningarsjóður, 20. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Fyrningarsjóður ríkisins, 12. mars 1947
 2. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 27. janúar 1947
 3. Skipulag og hýsing prestssetra, 1. nóvember 1946
 4. Sóknargjöld, 22. nóvember 1946
 5. Söngskóli þjóðkirkjunar, 6. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 12. apríl 1946
 2. Byggingarlánasjóður, 2. nóvember 1945
 3. Fyrningarsjóður ríkisins, 11. mars 1946
 4. Happdrætti, 12. nóvember 1945
 5. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 6. nóvember 1945
 6. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög), 28. nóvember 1945
 7. Lestagjald af skipum, 29. október 1945
 8. Meðferð einkamála í héraði, 29. október 1945
 9. Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar, 29. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Alþýðutryggingar, 15. janúar 1945
 2. Atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís, 25. febrúar 1944
 3. Hegningarlög, 15. júní 1944
 4. Húsnæði í þarfir ríkisins, 20. febrúar 1945
 5. Laun starfsmanna ríkisins, 19. september 1944
 6. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 9. janúar 1945
 7. Menntaskóla á Akureyri, 2. febrúar 1944
 8. Orlof, 22. janúar 1945
 9. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 5. janúar 1945
 10. Útsvör, 8. desember 1944

62. þing, 1943

 1. Happdrætti Hallgrímskirkju, 17. september 1943
 2. Happdrætti Laugarneskirkju, 17. september 1943
 3. Jarðræktarlög, 23. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Happdrætti, 16. janúar 1943
 2. Þingsköp Alþingis, 18. desember 1942

56. þing, 1941

 1. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 5. mars 1941
 2. Lögreglustjóri á Dalvík, 30. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 28. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Bráðabirgðaráðstafanir, 7. desember 1939
 2. Sparisjóðir, 27. febrúar 1939
 3. Útvarpsrekstur ríkisins, 22. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Stimpilgjald, 5. maí 1938
 2. Þilplötur o. fl. úr torfi, 31. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Eignarnám í Grímsey, 26. nóvember 1937
 2. Síldarverksmiðjur ríkisins, 20. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Hrafntinna, 5. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Tekjuöflun fyrir ríkissjóð, 17. apríl 1936

49. þing, 1935

 1. Bankavaxtabréf, 24. október 1935
 2. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 16. nóvember 1935
 3. Bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, 27. nóvember 1935
 4. Dragnótaveiðar í landhelgi, 26. mars 1935
 5. Einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu, 16. mars 1935
 6. Fasteignaveðslán landbúnaðarins, 2. mars 1935
 7. Háskóli Íslands, 12. mars 1935
 8. Prentsmiðjur, 2. mars 1935
 9. Virkjun Fljótaár, 8. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Atvinnudeild við Háskóla Íslands, 12. nóvember 1934
 2. Einkasala á bifreiðum o.fl., 17. október 1934
 3. Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað, 15. nóvember 1934
 4. Háskóli Íslands, 12. nóvember 1934
 5. Kreppulánasjóður, 11. október 1934
 6. Prestssetur í Grundarþingaprestakalli, 6. október 1934

47. þing, 1933

 1. Framfærslulög, 13. nóvember 1933
 2. Lax og silungsveiði, 15. nóvember 1933
 3. Sala mjólkur og rjóma, 16. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Áfengislög, 21. mars 1933
 2. Lántöku erlendis, 30. maí 1933
 3. Mjólkurbúastyrk og fl., 10. maí 1933
 4. Sérákvæði um verðtoll, 27. maí 1933
 5. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 2. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Ábúðarlög, 4. mars 1932
 2. Efni í tunnur, 21. mars 1932
 3. Flugmálasjóður Íslands, 18. mars 1932
 4. Framfærslulög, 14. mars 1932
 5. Millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands, 18. mars 1932
 6. Sauðfjármörk, 3. mars 1932
 7. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 2. maí 1932
 8. Verðtollur af tóbaksvörum, 9. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 7. ágúst 1931
 2. Embættiskostnaður sóknarpresta og aukaverk, 22. júlí 1931
 3. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 7. ágúst 1931
 4. Myntlög, 22. júlí 1931
 5. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f, 29. júlí 1931
 6. Ríkisveðbanki Íslands, 29. júlí 1931
 7. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 29. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Ábúðarlög, 26. febrúar 1931
 2. Forðagæsla, 23. mars 1931
 3. Gelding hesta og nauta, 25. mars 1931
 4. Sauðfjármörk, 6. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Ábúðarlög, 15. febrúar 1930
 2. Kirkjuráð, 17. mars 1930
 3. Utanfararstyrkur presta, 17. mars 1930

41. þing, 1929

 1. Ábúðarlög, 3. apríl 1929
 2. Innflutningur sauðnauta, 2. apríl 1929
 3. Jarðræktarfræmkvæmdir, 3. apríl 1929
 4. Kynbætur hesta, 26. mars 1929
 5. Refarækt, 8. apríl 1929
 6. Yfirsetukvennalög, 1. mars 1929

39. þing, 1927

 1. Fiskimat, 7. mars 1927
 2. Fræðsla barna, 8. mars 1927

37. þing, 1925

 1. Herpinótaveiði, 18. apríl 1925

36. þing, 1924

 1. Afnám kennaraembættis í hagnýtri sálfræði, 22. febrúar 1924
 2. Afnám kennarastóls í klassískum fræðum, 22. febrúar 1924
 3. Gengisskráning og gjaldeyrisverslun, 2. maí 1924
 4. Gjaldeyrisnefnd, 2. apríl 1924
 5. Lögreglusamþykktir, 31. mars 1924
 6. Skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands, 27. mars 1924
 7. Útsvarsálagning erlendra vátryggingafélaga, 9. apríl 1924