Þórarinn Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

39. þing, 1927

 1. Akfærir sýslu- og hreppavegir, 5. apríl 1927

38. þing, 1926

 1. Forkaupsréttur á jörðum, 22. febrúar 1926
 2. Ritsíma og talsímakerfi, 15. febrúar 1926

36. þing, 1924

 1. Atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningar, 28. febrúar 1924
 2. Löggilding verslunarstaðar í Hindisvík, 28. febrúar 1924
 3. Skipun barnakennara og laun þeirra, 15. mars 1924
 4. Vinnutími í skrifstofum ríkisins, 28. febrúar 1924

35. þing, 1923

 1. Fjáraukalög 1923, 5. apríl 1923
 2. Tollalög, 19. mars 1923

34. þing, 1922

 1. Kennsla heyrnar og málleysingja, 27. mars 1922
 2. Skipting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmi, 22. febrúar 1922

33. þing, 1921

 1. Sala á landspildu, 8. mars 1921

31. þing, 1919

 1. Aðflutningsgjald af kolum, 11. september 1919
 2. Aðflutningsgjald af salti, 17. júlí 1919
 3. Akfærir sýslu og hreppavegir, 28. júlí 1919
 4. Bifreiðaskattur, 19. júlí 1919
 5. Brúargerðir, 5. ágúst 1919
 6. Húsaskattur, 23. ágúst 1919
 7. Lestagjald af skipum, 23. ágúst 1919
 8. Póstlög, 18. júlí 1919
 9. Ritsíma og talsímakerfi (Bólstaðarhlíðarsími), 30. júlí 1919
 10. Ritsíma og talsímakerfi Íslands, 15. ágúst 1919
 11. Sala á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu, 28. júlí 1919
 12. Vitagjald, 26. ágúst 1919
 13. Vörutollur (hækkun) , 11. september 1919

28. þing, 1917

 1. Forðagæsla, 4. september 1917
 2. Merkjalög, 26. júlí 1917
 3. Sala á þjóðjörðinni Höfnum, 30. júlí 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Kaup á eimskipum til vöruflutninga, 8. janúar 1917
 2. Strandferðaskip, 3. janúar 1917

24. þing, 1913

 1. Sala á kirkjujörðinni Undirfelli, 5. ágúst 1913
 2. Sala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirði, 12. júlí 1913
 3. Sauðfjárbaðanir, 28. júlí 1913

Meðflutningsmaður

37. þing, 1925

 1. Sala á prestsmötu, 18. mars 1925
 2. Sveitarstjórnarlög, 18. febrúar 1925

35. þing, 1923

 1. Berklaveiki, 7. mars 1923
 2. Hlunnindi, 19. mars 1923
 3. Jarðræktarlög, 27. mars 1923
 4. Verslun með smjörlíki, 3. apríl 1923

34. þing, 1922

 1. Einkaréttur til að selja allt silfurberg, 15. mars 1922
 2. Frestun á framkvæmd laga um fræðslu barna og laga um skipun barnakennara og laun þeirra, 3. mars 1922
 3. Hæstiréttur, 1. mars 1922
 4. Sérstakar dómþinghár, 20. febrúar 1922
 5. Umræðupartur Alþingistíðinda (fella niður prentun), 18. febrúar 1922

33. þing, 1921

 1. Launalög, 19. mars 1921
 2. Sveitarstjórnarlög, 19. apríl 1921
 3. Útflutningsgjald, 30. apríl 1921

32. þing, 1920

 1. Bann innflutnings á óþörfum varningi, 18. febrúar 1920
 2. Póstlög, 24. febrúar 1920

31. þing, 1919

 1. Yfirsetukvennalög, 1. september 1919
 2. Þingfararkaup alþingismanna, 4. september 1919

29. þing, 1918

 1. Bráðabirgða útflutningsgjald, 10. júní 1918

28. þing, 1917

 1. Alidýrasjúkdómar, 10. júlí 1917
 2. Bráðabirgðahækkun á burðargjaldi, 15. ágúst 1917
 3. Herpinótaveiði á fjörum inn úr Húnaflóa, 27. júlí 1917
 4. Ritsíma- og talsímakerfi, 13. júlí 1917
 5. Seðlaupphæð, 6. ágúst 1917
 6. Tekjuskattur, 15. ágúst 1917
 7. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 15. ágúst 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Ullarmat, 3. janúar 1917

24. þing, 1913

 1. Forðagæsla, 13. ágúst 1913
 2. Friðun fugla og eggja, 23. júlí 1913
 3. Veiðiskattur, 22. júlí 1913

23. þing, 1912

 1. Útflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl., 2. ágúst 1912

20. þing, 1907

 1. Húnavatnssýsla tvö sýslufélög, 14. ágúst 1907
 2. Hækkun á aðflutningsgjaldi, 15. ágúst 1907