Bjarni Ásgeirsson: frumvörp

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Innflutningur búfjár, 13. desember 1950
 2. Lax- og silungsveiði (innlausnarréttur veiðiréttinda) , 17. nóvember 1950
 3. Lax- og silungsveiði (afréttarveiði) , 15. febrúar 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Jarðræktarlög, 2. desember 1949
 2. Sauðfjársjúkdómar, 5. desember 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Áburðarverksmiðja, 23. mars 1948
 2. Bændaskólar, 10. október 1947
 3. Framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl., 10. október 1947
 4. Jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum, 10. október 1947
 5. Kjötmat o.fl., 9. mars 1948
 6. Sementsverksmiðja, 31. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Jarðræktarlög, 18. desember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Búnaðarmálasjóður, 17. október 1945
 2. Lax- og silungsveiði, 19. nóvember 1945
 3. Söluverð fasteigna í sveitum, 18. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Búnaðarmálasjóður, 20. september 1944
 2. Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi, 14. desember 1944
 3. Jarðræktarlög, 20. september 1944

59. þing, 1942

 1. Hreppamörk Borgar- og Stafholtstungnahreppa o.fl., 16. maí 1942
 2. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 18. maí 1942
 3. Iðnskólar, 19. maí 1942
 4. Jarðræktarlög, 13. apríl 1942
 5. Ljósmæðralög, 24. apríl 1942
 6. Sala landspildu úr Sauðhússkógi, 6. maí 1942
 7. Styrkur til Íslendinga vestan hafs til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Íslands, 16. apríl 1942
 8. Tollskrá o.fl., 11. maí 1942

56. þing, 1941

 1. Ábúðarlög, 21. apríl 1941
 2. Búreikningaskrifstofa ríkissins, 3. apríl 1941
 3. Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta, 9. apríl 1941
 4. Iðnlánasjóðsgjald, 17. apríl 1941
 5. Iðnlánasjóður, 17. apríl 1941
 6. Iðnskólar, 27. maí 1941
 7. Jarðræktarlög, 30. apríl 1941
 8. Landnám ríkisins, 4. apríl 1941
 9. Sandgræðsla og hefting sandfoks, 3. apríl 1941
 10. Sauðfjársjúkdómar, 29. apríl 1941
 11. Þegnskylduvinna, 30. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Bann gegn jarðraski, 7. mars 1940
 2. Búfjárrækt, 11. mars 1940
 3. Jarðir í Ölfusi, 2. apríl 1940
 4. Loðdýrarækt og loðdýralánadeild, 29. mars 1940
 5. Mæðuveikin, 18. mars 1940
 6. Skógrækt, 23. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ábúðarlög, 6. desember 1939
 2. Landspjöll af mannavöldum, 9. desember 1939
 3. Laxveiði í Nikulásarkeri, 30. mars 1939
 4. Mótak, 21. nóvember 1939
 5. Mæðiveikin, 18. apríl 1939
 6. Mæðiveikin, 15. desember 1939
 7. Sala á hálfum Víðidal, 4. desember 1939
 8. Varnir gegn útbreiðslu garnaveiki (Johnesveiki) , 22. apríl 1939
 9. Vegalög, 22. febrúar 1939
 10. Verkstjórn í opinberri vinnu, 21. nóvember 1939
 11. Verzlun med tilbúinn áburð og kjarnfóður, 14. apríl 1939

53. þing, 1938

 1. Afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl., 12. apríl 1938
 2. Byggingar- og landnámssjóður, 9. mars 1938
 3. Ellistyrktarsjóðir sveitar- og bæjarfélaga, 30. apríl 1938
 4. Hrafntinna, 18. mars 1938
 5. Hæstiréttur, 25. febrúar 1938
 6. Mór og móvörur, 29. mars 1938
 7. Mæðiveiki, 7. maí 1938
 8. Orkuráð, 21. mars 1938
 9. Rafveitur ríkisins, 21. mars 1938
 10. Skemmtanaskattur, 19. febrúar 1938
 11. Sælgætisvörur blandaðar fisklýsi og jurtaefnum, 27. apríl 1938
 12. Útflutningur á kjöti, 24. mars 1938
 13. Vegalög, 14. mars 1938
 14. Þangmjöl, 15. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Bráðabirgðaverðtollur, 8. nóvember 1937
 2. Bændaskólar, 18. október 1937
 3. Hæstiréttur, 3. desember 1937
 4. Mæðiveikin, 15. desember 1937
 5. Skemmtanaskattur til sveitarsjóða, 22. október 1937
 6. Tunnuefni og hampur, 30. nóvember 1937
 7. Þangmjöl, 3. desember 1937

51. þing, 1937

 1. Bændaskólar, 2. mars 1937
 2. Endurbyggingar á sveitabýlum, 5. mars 1937
 3. Hampspuni, 20. mars 1937
 4. Loðdýrarækt og loðdýralánadeild, 15. mars 1937
 5. Skemmtanaskattur, 2. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 17. mars 1936
 2. Landssmiðja, 24. febrúar 1936
 3. Mjólkurlög, 18. apríl 1936

49. þing, 1935

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 29. nóvember 1935
 2. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 11. nóvember 1935
 3. Landssmiðja, 11. nóvember 1935
 4. Málning úr íslenzkum hráefnum, 23. nóvember 1935
 5. Nýbýli og samvinnubyggðir, 14. mars 1935
 6. Sala á prestsmötu, 22. október 1935
 7. Útflutningur vikurs, 26. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Fasteignaveðslán landbúnaðarins, 21. nóvember 1934
 2. Forðagæsla, 11. október 1934
 3. Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi, 31. október 1934
 4. Lax- og silungsveiði, 20. október 1934
 5. Smjörlíki o.fl., 6. nóvember 1934
 6. Söfnunarsjóður Íslands, 21. nóvember 1934
 7. Þingsköp Alþingis, 4. október 1934

47. þing, 1933

 1. Áfengt öl til útflutnings, 20. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Áveitu á Flóann, 6. apríl 1933
 2. Búfjárrækt, 1. mars 1933
 3. Friðun fugla og eggja, 27. febrúar 1933
 4. Geldingu hesta og nauta, 23. mars 1933
 5. Innflutningsbann á niðursoðinni mjólk, 1. maí 1933
 6. Jarðræktalög, 27. mars 1933
 7. Landamerki Borgarhrepps í Mýrasýslu, 8. mars 1933
 8. Ráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórnina, 27. maí 1933
 9. Refaveiðar og refarækt, 5. maí 1933
 10. Útflutning á kjöti, 1. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Aðför, 15. mars 1932
 2. Gelding hesta og nauta, 1. mars 1932
 3. Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna, 29. mars 1932
 4. Innflutningur á kartöflum o. fl., 4. mars 1932
 5. Jarðræktarlög, 11. mars 1932
 6. Jarðræktarlög, 19. mars 1932
 7. Kartöflukjallarar og markaðsskálar, 4. mars 1932
 8. Mjólk og mjókurafurðir, 19. mars 1932
 9. Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda, 4. mars 1932
 10. Ölgerð og sölumeðferð öls, 14. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Byggingar- og landnámssjóður, 20. júlí 1931
 2. Jarðræktarlög, 21. júlí 1931
 3. Kartöflukjallari og markaðsskáli, 20. júlí 1931
 4. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 20. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Byggingar- og landnámssjóður, 18. mars 1931
 2. Jarðræktarlög, 17. mars 1931
 3. Kartöflukjallari og markaðsskáli, 1. apríl 1931
 4. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum, 17. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Bryggjugerð í Borgarnesi, 28. mars 1930
 2. Byggingar- og landnámssjóður, 1. apríl 1930
 3. Jarðræktarlög, 20. febrúar 1930
 4. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 4. apríl 1930
 5. Skurðgröfur, 4. mars 1930
 6. Útvarp, 10. mars 1930

41. þing, 1929

 1. Innflutningstollur af niðursoðinni mjólk, 13. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Bændaskóli, 7. febrúar 1928
 2. Dómsmálastarf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík, 6. febrúar 1928
 3. Laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá, 21. febrúar 1928

Meðflutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Raforkulög, 22. janúar 1951
 2. Verkstjóranámskeið, 17. nóvember 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Afgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar, 13. janúar 1947
 2. Aldurshámark opinberra starfsmanna, 8. nóvember 1946
 3. Búnaðarmálasjóður, 27. nóvember 1946
 4. Félagsheimili, 11. nóvember 1946
 5. Fólksflutningar með bifreiðum, 10. desember 1946
 6. Vegalög, 29. janúar 1947

65. þing, 1946

 1. Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl., 23. júlí 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Ábúðarlög, 31. október 1945
 2. Byggingarsamþykktir í sveitum, 21. nóvember 1945
 3. Framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl., 22. október 1945
 4. Iðnlánasjóður, 3. apríl 1946
 5. Landnám ríkisins, 7. desember 1945
 6. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 27. febrúar 1946
 7. Ræktunarsjóður Íslands, 22. febrúar 1946
 8. Sala Staðarhöfða, 16. nóvember 1945
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. febrúar 1946
 10. Ullarmat, 15. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 3. mars 1944
 2. Ítala, 18. janúar 1945
 3. Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum, 20. september 1944

62. þing, 1943

 1. Ættaróðal og erfðaábúð, 7. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Dýralæknar, 19. desember 1942
 2. Jarðræktarlög, 17. febrúar 1943
 3. Skógrækt, 19. desember 1942
 4. Verzlun með kartöflur o.fl., 19. janúar 1943
 5. Virkjun Andakílsár, 2. desember 1942

59. þing, 1942

 1. Byggingar og landnámssjóður, 11. mars 1942
 2. Erfðaleigulönd, 22. apríl 1942

56. þing, 1941

 1. Landskiptalög, 7. apríl 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Friðun Eldeyjar, 11. desember 1939
 2. Hlutarútgerðarfélög, 13. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Dýralæknar, 23. febrúar 1938
 2. Héraðsþing, 2. mars 1938
 3. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 25. febrúar 1938
 4. Lax- og silungsveiði, 22. febrúar 1938

52. þing, 1937

 1. Mjólkursala og rjóma o. fl., 19. nóvember 1937
 2. Raforkuveita á Akureyri, 2. desember 1937
 3. Vigt á síld, 22. október 1937

51. þing, 1937

 1. Borgfirzka sauðfjárveikin, 16. apríl 1937
 2. Fasteignaveðslán, 24. mars 1937
 3. Fiskveiðasjóður Íslands, 16. mars 1937
 4. Hæstiréttur, 9. apríl 1937
 5. Sala mjólkur og rjóma o. fl., 18. mars 1937
 6. Útgerðarsamvinnufélög, 17. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 18. febrúar 1936
 2. Fóðurtryggingarsjóðir, 18. febrúar 1936
 3. Jarðakaup ríkisins, 1. apríl 1936
 4. Nýbýli og samvinnubyggðir, 5. maí 1936
 5. Sala á prestsmötu, 27. febrúar 1936
 6. Sveitarstjórnarlög, 26. mars 1936
 7. Útgerðarsamvinnufélög, 18. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Búreikningaskrifstofa ríkisins, 24. október 1935
 2. Bygging og ábúð jarða, sem eru almannaeign, 2. mars 1935
 3. Erfðaábúð og óðalsréttur, 1. nóvember 1935
 4. Fiskveiðasjóður Íslands, 5. mars 1935
 5. Flutningur á kartöflum, 9. mars 1935
 6. Fóðurtryggingarsjóður, 6. desember 1935
 7. Gelding húsdýra, 21. mars 1935
 8. Hluti af landi Ennis í Engihlíðarhreppi, 19. nóvember 1935
 9. Kjötmat o.fl., 30. mars 1935
 10. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda, 24. október 1935
 11. Trjáplöntur og trjáfræ, 26. febrúar 1935
 12. Útflutningur á kjöti, 20. mars 1935
 13. Útgeðrarsamvinnufélög, 5. mars 1935
 14. Útrýming fjárkláða, 27. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Bygging og ábúð á jörðum, sem eru almannaeign, 3. nóvember 1934
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 6. nóvember 1934
 3. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda, 19. nóvember 1934
 4. Sala á eggjum eftir þyngd, 13. október 1934
 5. Útgerðarsamvinnufélag, 6. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Lax og silungsveiði, 15. nóvember 1933
 2. Sala mjólkur og rjóma, 16. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Áfengislög, 21. mars 1933
 2. Einkaleyfi, 21. mars 1933
 3. Kreppulánasjóð, 25. apríl 1933
 4. Meðalalýsi, 29. mars 1933
 5. Mið-Sámsstaði, 27. febrúar 1933
 6. Mjólkurbúastyrk og fl., 10. maí 1933
 7. Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, 27. apríl 1933
 8. Sala mjólkur og rjóma, 6. maí 1933
 9. Útflutning saltaðrar síldar, 3. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Varðskip landsins, 18. mars 1932
 2. Verðtollur, 11. mars 1932
 3. Vélgæsla á gufuskipum, 30. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Fiskimat, 28. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Forðagæsla, 23. mars 1931
 2. Gelding hesta og nauta, 25. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Sóknargjöld, 28. febrúar 1930
 2. Verslunar- og útvegsbanki Íslands, 27. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Ritsíma- og talsímakerfi, 16. mars 1929
 2. Yfirsetukvennalög, 1. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 1. mars 1928