Þorgerður K. Gunnarsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Búvörulög og búnaðarlög (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.) , 22. desember 2017
 2. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt) , 16. desember 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða) , 20. mars 2017
 2. Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) , 20. mars 2017
 3. Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum) , 31. mars 2017

141. þing, 2012–2013

 1. Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið) , 19. mars 2013
 2. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 6. nóvember 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs) , 8. nóvember 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs) , 30. nóvember 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Framhaldsfræðsla (heildarlög) , 9. desember 2008
 2. Landsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafn (heildarlög) , 12. nóvember 2008
 3. Ríkisútvarpið ohf. (hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.) , 10. desember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna) , 4. desember 2007
 2. Framhaldsskólar (heildarlög) , 27. nóvember 2007
 3. Grunnskólar (heildarlög) , 27. nóvember 2007
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar) , 7. apríl 2008
 5. Leikskólar (heildarlög) , 27. nóvember 2007
 6. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.) , 27. nóvember 2007
 7. Myndlistarlög (heildarlög) , 4. desember 2007
 8. Opinberir háskólar (heildarlög) , 3. apríl 2008
 9. Þjóðskjalasafn Íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.) , 3. apríl 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Bókmenntasjóður (heildarlög) , 25. janúar 2007
 2. Námsgögn (heildarlög) , 23. janúar 2007
 3. Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög) , 31. október 2006
 4. Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög) , 4. október 2006
 5. Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, 4. desember 2006
 6. Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar) , 4. október 2006
 7. Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.) , 4. október 2006
 8. Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn) , 22. febrúar 2007
 9. Æskulýðslög (heildarlög) , 24. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög) , 30. mars 2006
 2. Framhaldsskólar (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa) , 3. apríl 2006
 3. Grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.) , 23. janúar 2006
 4. Háskólar (heildarlög) , 23. janúar 2006
 5. Höfundalög (EES-reglur) , 18. október 2005
 6. Höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur) , 22. mars 2006
 7. Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög) , 30. mars 2006
 8. Ríkisútvarpið hf. (heildarlög) , 6. desember 2005
 9. Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar) , 6. desember 2005
 10. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 17. nóvember 2005
 11. Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.) , 28. apríl 2006
 12. Æskulýðslög, 23. janúar 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Afnám laga um Tækniháskóla Íslands, 2. desember 2004
 2. Háskóli Íslands (skrásetningargjald) , 18. nóvember 2004
 3. Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald) , 18. nóvember 2004
 4. Höfundalög (EES-reglur) , 11. apríl 2005
 5. Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald) , 18. nóvember 2004
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.) , 16. nóvember 2004
 7. Ríkisútvarpið sf. (heildarlög) , 15. mars 2005
 8. Sinfóníuhljómsveit Íslands (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins) , 15. mars 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Háskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.) , 22. mars 2004
 2. Háskólinn á Akureyri (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.) , 29. mars 2004
 3. Kennaraháskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.) , 29. mars 2004
 4. Tónlistarsjóður, 6. apríl 2004
 5. Tækniháskóli Íslands (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.) , 29. mars 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva) , 23. október 2002
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 5. desember 2002
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 13. mars 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva) , 13. desember 2001
 2. Íslenskur ríkisborgararéttur, 10. apríl 2002
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2001
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 17. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Veiting ríkisborgararéttar, 14. maí 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Veiting ríkisborgararéttar, 4. maí 2000

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 15. desember 2017
 2. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 3. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), 19. desember 2017
 4. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 5. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 26. febrúar 2018
 6. Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar), 22. mars 2018
 7. Mannanöfn, 22. janúar 2018
 8. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 9. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 16. desember 2017
 10. Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), 16. mars 2018
 11. Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), 16. desember 2017
 12. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 28. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017

141. þing, 2012–2013

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 3. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (afnám frests til að sækja um leyfisbréf), 27. september 2012
 4. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 24. október 2012
 5. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 13. september 2012
 6. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (þrengri fjárfestingarheimildir), 23. október 2012
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 11. desember 2012
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2012
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 26. febrúar 2013
 10. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012
 11. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. september 2012
 12. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum), 19. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna), 9. nóvember 2011
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 4. Heiðurslaun listamanna (heildarlög), 31. mars 2012
 5. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 6. Raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár), 17. desember 2011
 7. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 8. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012
 9. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 5. október 2011
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 14. desember 2011
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2012
 12. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 5. október 2011
 13. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir), 29. mars 2011
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 4. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 4. október 2010
 5. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 6. Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (auknir stofnstyrkir til hitaveitna), 17. desember 2010
 7. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 8. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 9. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 10. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 11. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskrá), 7. apríl 2011
 12. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum), 9. nóvember 2010
 13. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 17. desember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Fjárreiður ríkisins (áminningarkerfi), 31. mars 2010
 2. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 3. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 4. Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga), 15. mars 2010
 5. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð), 22. október 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga), 25. febrúar 2009
 2. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009

130. þing, 2003–2004

 1. Barnalög (lagaskil), 14. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Erfðafjárskattur (flatur skattur), 26. nóvember 2002
 2. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (gildistaka laganna), 14. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Áhugamannahnefaleikar, 4. október 2001
 2. Erfðafjárskattur (flatur skattur), 20. mars 2002
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skylduaðildar), 18. október 2001
 4. Verslun með áfengi og tóbak (smásöluverslun með áfengi), 9. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Lögleiðing ólympískra hnefaleika, 9. nóvember 2000
 2. Vegalög (vegir að sumarbústaðahverfum), 20. febrúar 2001
 3. Verslun með áfengi og tóbak (smásala í matvöruverslunum), 17. janúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 3. Fjarskipti (hljóðritun símtala), 4. maí 2000