Þuríður Backman: frumvörp

1. flutningsmaður

138. þing, 2009–2010

 1. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu) , 14. desember 2009
 2. Sjúkratryggingar (gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli) , 14. desember 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) , 9. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) , 9. október 2006
 2. Vegalög (öryggi, staðlar og vegrýni) , 1. febrúar 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) , 9. desember 2005
 2. Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga) , 4. apríl 2006
 3. Vegalög (öryggi, staðlar og vegrýni) , 5. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) , 25. október 2004
 2. Vegalög (öryggi, staðlar) , 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Vegalög (öryggi, staðlar) , 14. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Almannatryggingar (sjúkraflug) , 14. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Almannatryggingar (sjúkraflug) , 12. nóvember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (sjúkraflug) , 28. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (sjúkraflug) , 3. apríl 2000
 2. Réttindi sjúklinga (vísindasiðanefnd) , 4. október 1999
 3. Vegalög (tengistígar) , 16. mars 2000

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Hlutafélög og einkahlutafélög (lán til starfsmanna), 25. september 2012
 2. Rannsóknarnefnd á heilbrigðissviði (heildarlög, rannsóknir óvæntra atvika), 19. mars 2013
 3. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 4. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Fjarskipti (gjaldtaka), 16. desember 2011
 2. Heiðurslaun listamanna (heildarlög), 31. mars 2012
 3. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsins (heiti ráðherra), 2. nóvember 2011
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 14. desember 2011
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2012
 6. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 4. október 2011
 7. Þingsköp Alþingis (starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.), 18. júní 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 12. október 2010
 2. Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (einbýli), 16. nóvember 2010
 3. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf), 2. september 2011
 4. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 6. desember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 13. október 2009
 2. Almenningssamgöngur (heildarlög), 13. október 2009
 3. Áfengislög (auglýsingar), 2. desember 2009
 4. Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf., 21. desember 2009
 5. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.), 30. nóvember 2009
 6. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 5. október 2009

137. þing, 2009

 1. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 20. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 10. nóvember 2008
 2. Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi), 25. febrúar 2009
 3. Almenningssamgöngur (heildarlög), 13. október 2008
 4. Áfengislög (auglýsingar), 6. október 2008
 5. Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.), 7. október 2008
 6. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 8. október 2008
 7. Efnahagsstofnun (heildarlög), 3. október 2008
 8. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa), 6. nóvember 2008
 9. Grunnskólar (samræmd könnunarpróf), 13. mars 2009
 10. Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum), 3. október 2008
 11. Leikskólar og grunnskólar (réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga), 5. mars 2009
 12. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 5. desember 2008
 13. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 23. mars 2009
 14. Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög), 12. febrúar 2009
 15. Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur), 13. mars 2009
 16. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 19. desember 2008
 17. Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur), 19. desember 2008
 18. Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa), 19. desember 2008
 19. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 17. nóvember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 21. febrúar 2008
 2. Áfengislög (auglýsingar), 16. október 2007
 3. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 4. október 2007
 4. Brottfall vatnalaga, 2. október 2007
 5. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir), 8. maí 2008
 6. Jarðalög (kaup bújarða), 1. apríl 2008
 7. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 4. september 2008
 8. Raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar), 4. október 2007
 9. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun), 11. febrúar 2008
 10. Ráðstafanir í efnahagsmálum, 13. mars 2008
 11. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 1. nóvember 2007
 12. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (leiðsöguhundar), 29. janúar 2008

134. þing, 2007

 1. Brottfall vatnalaga, 31. maí 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd), 9. október 2006
 2. Áfengislög (auglýsingar), 5. október 2006
 3. Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur), 10. október 2006
 4. Jarðalög (kaup bújarða), 12. október 2006
 5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 10. október 2006
 6. Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld), 4. október 2006
 7. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 10. október 2006
 8. Umferðarlög (hlífðarfatnaður bifhjólamanna), 16. október 2006
 9. Umferðarlög (bílpróf 18 ára), 21. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Áfengislög (auglýsingar), 20. október 2005
 2. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 23. nóvember 2005
 4. Jarðalög (kaup bújarða), 6. apríl 2006
 5. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun), 10. apríl 2006
 6. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.), 5. október 2004
 2. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 5. október 2004
 3. Áfengislög (auglýsingar), 7. október 2004
 4. Fjáraukalög 2005 (Byggðastofnun og Nýsköpunarsjóður), 16. febrúar 2005
 5. Fórnarlamba- og vitnavernd, 4. október 2004
 6. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2004
 7. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild), 8. mars 2005
 8. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 5. október 2004
 9. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 10. mars 2005
 10. Ríkisútvarpið (stjórnsýsla, afnotagjald), 17. mars 2005
 11. Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn), 17. mars 2005
 12. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 13. Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 6. október 2004
 14. Tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars), 14. október 2004
 15. Tóbaksvarnir (bann við reykingum á veitingastöðum), 17. febrúar 2005
 16. Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi), 5. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almannatryggingar (meðlög, EES-reglur), 23. apríl 2004
 2. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 3. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.), 9. mars 2004
 4. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 3. október 2003
 5. Bann við umskurði kvenna, 28. október 2003
 6. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, 10. desember 2003
 7. Fórnarlamba- og vitnavernd, 11. desember 2003
 8. Gjald af áfengi og tóbaki (forvarnasjóður), 7. október 2003
 9. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 10. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild), 9. febrúar 2004
 11. Kirkjuskipan ríkisins (aðskilnaður ríkis og kirkju), 2. október 2003
 12. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 2. október 2003
 13. Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi o.fl.), 9. mars 2004
 14. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.), 16. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám), 7. október 2002
 2. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 2. október 2002
 3. Bann við umskurði á kynfærum kvenna, 10. mars 2003
 4. Búnaðargjald (skipting tekna), 6. desember 2002
 5. Gjald af áfengi og tóbaki (forvarnasjóður), 4. október 2002
 6. Innflutningur dýra (innflutningur svína), 12. desember 2002
 7. Lax- og silungsveiði (yfirstjórn fisksjúkdómamála), 14. mars 2003
 8. Viðskiptabankar og sparisjóðir (stofnfjárhlutir), 3. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám), 8. október 2001
 2. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir), 16. október 2001
 3. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 17. október 2001
 4. Innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku), 15. nóvember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám), 6. mars 2001
 2. Ábúðarlög (mat á eignum), 26. apríl 2001
 3. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 8. febrúar 2001
 4. Málefni aldraðra (vistunarmat), 6. apríl 2001
 5. Umferðarlög (reynsluskírteini), 19. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tannlækningar), 10. desember 1999
 2. Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga), 3. apríl 2000
 3. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám), 7. mars 2000
 4. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 2. desember 1999
 5. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 6. mars 2000
 6. Lánasjóður landbúnaðarins (lánsheimildir), 28. apríl 2000

121. þing, 1996–1997

 1. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi), 14. október 1996

117. þing, 1993–1994

 1. Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga), 1. nóvember 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Gatnagerðargjöld (göngustígar o. fl.), 19. mars 1992