Bjarni Benediktsson: frumvörp

1. flutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Aðgerðir í atvinnumálum, 24. mars 1969
 2. Eftirlaun forseta Íslands, 25. febrúar 1969
 3. Ráðstafanir vegna nýs gengis, 11. nóvember 1968
 4. Stjórnarráð Íslands, 14. október 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Efnahagsaðgerðir, 13. október 1967
 2. Lögræði, 24. október 1967
 3. Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu, 24. nóvember 1967
 4. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1967
 5. Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar, 25. nóvember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 2. desember 1966
 2. Stjórnarskipunarlög, 20. mars 1967
 3. Verðstöðvun, 28. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Framkvæmdasjóður Íslands, 16. mars 1966
 2. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1966, 15. desember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1965, 1. febrúar 1965
 2. Verðtrygging launa, 12. október 1964
 3. Þingsköp Alþingis, 12. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Aðför, 14. október 1963
 2. Áfengislög, 14. október 1963
 3. Bæjanöfn o.fl., 14. október 1963
 4. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 14. október 1963
 5. Fullnusta refsidóma, 14. október 1963
 6. Kyrrsetning og lögbann, 14. október 1963
 7. Landamerki o.fl., 14. október 1963
 8. Landskipti, 14. október 1963
 9. Laun forseta Íslands, 13. febrúar 1964
 10. Lækningaleyfi, 14. október 1963
 11. Lögræði, 14. október 1963
 12. Lögtak og fjárnám, 14. október 1963
 13. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 14. október 1963
 14. Nauðasamningar, 14. október 1963
 15. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl., 23. janúar 1964
 16. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1964, 23. janúar 1964
 17. Veiting ríkisborgararéttar, 14. október 1963
 18. Þinglýsingar, 14. október 1963
 19. Ættaróðul, 14. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Aðför, 15. október 1962
 2. Almannavarnir, 11. október 1962
 3. Bæjanöfn, 15. október 1962
 4. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 15. október 1962
 5. Fullnusta norrænna refsidóma, 5. desember 1962
 6. Heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað, 11. febrúar 1963
 7. Iðnaðarbanki Íslands h/f, 1. apríl 1963
 8. Iðnlánasjóður, 11. febrúar 1963
 9. Kyrrsetning og lögbann, 15. október 1962
 10. Landamerki o.fl., 15. október 1962
 11. Landsdómur, 11. október 1962
 12. Landskipti, 15. október 1962
 13. Lyfsölulög, 24. október 1962
 14. Lækningaleyfi, 12. mars 1963
 15. Löggilding bifreiðaverkstæða, 14. nóvember 1962
 16. Lögreglumenn, 11. október 1962
 17. Lögræði, 15. október 1962
 18. Lögtak og fjárnám, 15. október 1962
 19. Meðferð einkamála í héraði, 22. mars 1963
 20. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 5. apríl 1963
 21. Nauðasamningar, 15. október 1962
 22. Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga, 11. október 1962
 23. Ráðherraábyrgð, 11. október 1962
 24. Tannlækningar, 2. apríl 1963
 25. Veiting ríkisborgararéttar, 3. desember 1962
 26. Þinglýsingar, 15. október 1962
 27. Ættaróðal og erfðaábúð, 15. október 1962
 28. Öryggisráðstafanir gegn geislavirkum efnum, 11. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Almannatryggingar, 18. desember 1961
 2. Almannavarnir, 12. mars 1962
 3. Almenn hegningarlög, 2. febrúar 1962
 4. Birting laga og stjórnvaldaerinda, 2. febrúar 1962
 5. Dánarvottorð, 31. mars 1962
 6. Dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl., 11. október 1961
 7. Eftirlit með skipum, 2. febrúar 1962
 8. Erfðalög, 29. nóvember 1961
 9. Framsal sakamanna, 2. febrúar 1962
 10. Hjúkrunarskóli Íslands, 15. desember 1961
 11. Hæstiréttur Íslands, 14. nóvember 1961
 12. Iðnaðarbanki Íslands, 15. desember 1961
 13. Iðnaðarmálastofnun Íslands, 11. október 1961
 14. Kirkjubyggingarsjóður, 2. febrúar 1962
 15. Læknaskipunarlög, 18. desember 1961
 16. Málflytjendur, 13. mars 1962
 17. Meðferð einkamála í héraði, 9. nóvember 1961
 18. Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, 11. október 1961
 19. Prentréttur, 2. febrúar 1962
 20. Ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi, 11. október 1961
 21. Réttindi og skyldur hjóna, 29. nóvember 1961
 22. Skipti á dánarbúum og félagsbúum, 29. nóvember 1961
 23. Veiting ríkisborgararéttar, 11. október 1961
 24. Ættaróðal og erfðaábúð, 29. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Almenn hegningarlög, 11. október 1960
 2. Atvinna við siglingar á íslenskum skipum, 11. október 1960
 3. Erfðalög, 27. janúar 1961
 4. Fasteignasala, 11. október 1960
 5. Héraðsfangelsi, 11. október 1960
 6. Hlutafélög, 11. október 1960
 7. Iðja og iðnaður, 11. október 1960
 8. Iðnaðarmálastofnun Íslands, 13. október 1960
 9. Kosningar til Alþingis, 11. október 1960
 10. Leiðsaga skipa, 11. október 1960
 11. Lækningaleyfi, 11. október 1960
 12. Löggilding bifreiðaverkstæða, 13. október 1960
 13. Löggiltir endurskoðendur, 11. október 1960
 14. Lögreglumenn, 3. mars 1961
 15. Meðferð opinberra mála, 10. mars 1961
 16. Niðurjöfnunarmenn sjótjóns, 11. október 1960
 17. Raforkulög, 27. febrúar 1961
 18. Réttindi og skyldur hjóna, 27. janúar 1961
 19. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 11. október 1960
 20. Ríkisfangelsi og vinnuhæli, 11. október 1960
 21. Skipti á dánarbúum og félagsbúum, 27. janúar 1961
 22. Sóknarnefndir og héraðsnefndir, 11. október 1960
 23. Sveitarstjórnarkosningar, 11. október 1960
 24. Tannlækningar, 11. október 1960
 25. Veiting ríkisborgararéttar, 26. október 1960
 26. Veitingasala, 11. október 1960
 27. Verkstjóranámskeið, 13. október 1960
 28. Verslunaratvinna, 11. október 1960
 29. Ættaróðal og erfðaábúð, 27. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Lækningaleyfi, 25. febrúar 1960
 2. Matreiðslumenn á skipum, 19. apríl 1960
 3. Skipun prestakalla, 22. febrúar 1960
 4. Umferðarlög, 11. mars 1960
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 2. mars 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Biskupskosning, 16. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Fræðsla barna, 19. nóvember 1957
 2. Menningarsjóður og menntamálaráð, 11. desember 1957
 3. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 11. desember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Fræðsla barna, 5. desember 1956
 2. Matsveina- og veitingaþjónaskóli, 4. desember 1956
 3. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 4. desember 1956
 4. Útflutningssjóður o. fl., 19. desember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Almenningsbókasöfn, 24. febrúar 1956
 2. Fræðsla barna, 8. október 1955
 3. Íþróttalög, 8. október 1955
 4. Mannanöfn, 4. nóvember 1955
 5. Matsveina- og veitingaþjónaskóli, 8. október 1955
 6. Meðferð einkamála í héraði, 8. október 1955
 7. Náttúruvernd, 6. janúar 1956
 8. Prentréttur, 8. október 1955
 9. Rithöfundaréttur og prentréttur, 8. október 1955
 10. Ríkisborgararéttur, 6. janúar 1956
 11. Ríkisútgáfa námsbóka, 8. október 1955
 12. Sálfræðiþjónusta í barnaskólum, 8. október 1955
 13. Selja Laugarnes í Reykjavík, 8. október 1955
 14. Skemmtanaskattur, 14. nóvember 1955
 15. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 14. nóvember 1955
 16. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 8. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Almenningsbókasöfn, 9. febrúar 1955
 2. Bifreiðalög, 11. október 1954
 3. Búseta og atvinnuréttindi, 12. október 1954
 4. Hegningarlög, 11. október 1954
 5. Kostnaður við skóla, 16. febrúar 1955
 6. Náttúruvernd, 11. október 1954
 7. Prentfrelsi, 11. október 1954
 8. Ríkisborgararéttur, 11. október 1954
 9. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1955, 9. febrúar 1955
 10. Stofnun prófesorsembættis í læknadeild, 11. október 1954
 11. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 11. október 1954
 12. Útvarpsrekstur ríkisins, 11. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Áfengislög, 2. október 1953
 2. Firma og prókúruumboð, 2. október 1953
 3. Gin- og klaufaveiki, 2. apríl 1954
 4. Háskóli Íslands, 2. október 1953
 5. Hlutafélög, 2. október 1953
 6. Kosningar til Alþingis, 2. október 1953
 7. Löggiltir endurskoðendur, 3. nóvember 1953
 8. Prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands, 31. mars 1954
 9. Rithöfundaréttur og prentréttur, 2. október 1953
 10. Ríkisborgararéttur, 9. mars 1954
 11. Vátryggingasamningar, 12. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Áfengislög, 9. október 1952
 2. Firmu og prókúruumboð, 2. desember 1952
 3. Hlutafélög, 2. október 1952
 4. Ríkisborgararéttur, 2. október 1952
 5. Vegabréf, 2. október 1952
 6. Ættleiðing, 6. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Áfengislög, 4. október 1951
 2. Bifreiðalög, 4. október 1951
 3. Eftirlit með opinberum sjóðum, 16. nóvember 1951
 4. Happdrætti íþrótta- og ungmennafélaga, 30. október 1951
 5. Hegningarlög, 4. október 1951
 6. Loftvarnaráðstafanir, 22. október 1951
 7. Ríkisborgararéttur, 3. október 1951
 8. Varnarsamningur, 3. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 12. október 1950
 2. Bifreiðalög (ökukennsla) , 8. desember 1950
 3. Bifreiðalög (viðurlög), 22. nóvember 1950
 4. Dragnótaveiði í landhelgi, 13. nóvember 1950
 5. Hegningarlög, 22. nóvember 1950
 6. Lögtak og fjárnám (lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar) , 13. nóvember 1950
 7. Meðferð einkamála í héraði, 12. október 1950
 8. Meðferð opinberra mála, 12. október 1950
 9. Ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar) , 8. nóvember 1950
 10. Saksóknari ríkisins og rannsóknarstjóri, 12. október 1950
 11. Sala lögveða (sala lögveða án undangengis lögtaks) , 27. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Kosningar til Alþingis, 21. nóvember 1949
 2. Kosningar til Alþingis (atkvgr. utan kjörfunda) , 21. nóvember 1949
 3. Meðferð opinberra mála, 21. nóvember 1949
 4. Ríkisborgararéttur, 7. desember 1949
 5. Skemmtanaskattur, 16. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Erfðalög, 25. nóvember 1948
 2. Kyrrsetning og lögbann, 18. október 1948
 3. Loftflutningur milli landa, 11. maí 1949
 4. Meðferð opinberra mála, 15. október 1948
 5. Nauðungaruppboð, 7. desember 1948
 6. Ríkisborgararéttur, 15. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Bifreiðalög, 17. febrúar 1948
 2. Bindindisstarfsemi, 6. nóvember 1947
 3. Fésektir, 9. febrúar 1948
 4. Meðferð einkamála í héraði, 9. febrúar 1948
 5. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 18. desember 1947
 6. Réttindi Sameinuðu þjóðanna, 20. janúar 1948
 7. Ríkisborgararéttur, 7. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Bindindisstarfsemi, 23. maí 1947
 2. Brunamál, 22. apríl 1947
 3. Lögræði, 12. mars 1947
 4. Vatnsveita Reykjavíkur, 5. febrúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Húsaleiga, 1. nóvember 1945
 2. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 9. október 1945
 3. Jarðhiti, 23. nóvember 1945
 4. Skipulagssjóðir, 30. nóvember 1945
 5. Æskulýðshöll í Reykjavík, 6. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís, 25. febrúar 1944
 2. Brunamál í Reykjavík, 21. nóvember 1944
 3. Byggingarmálefni Reykjavíkur, 8. september 1944
 4. Eyðing á rottum, 22. nóvember 1944
 5. Hegningarlög, 15. júní 1944
 6. Lögreglumenn, 6. september 1944
 7. Meðferð einkamála í héraði, 25. október 1944
 8. Orlof, 22. janúar 1945
 9. Útsvör, 8. desember 1944
 10. Æskulýðshöll í Reykjavík, 25. september 1944

62. þing, 1943

 1. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 2. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 3. Bannsvæði herstjórnar, 20. apríl 1943
 4. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. október 1943
 5. Happdrætti Hallgrímskirkju, 17. september 1943
 6. Happdrætti Laugarneskirkju, 17. september 1943
 7. Heilsuhæli fyrir drykkjumenn, 4. nóvember 1943
 8. Lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar, 26. október 1943
 9. Lögreglumenn, 27. október 1943
 10. Ríkisborgararéttur, 22. nóvember 1943
 11. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 8. september 1943
 12. Skipulag Reykjavíkurbæjar, 25. nóvember 1943
 13. Útsvarsinnheimta 1944, 16. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 9. desember 1942
 2. Óskilgetin börn, 31. mars 1943
 3. Útsvarsinnheimta 1943, 3. febrúar 1943

60. þing, 1942

 1. Einkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o.fl., 28. ágúst 1942
 2. Notkun byggingarefnis, 24. ágúst 1942

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 8. janúar 1959
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 9. mars 1959
 3. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 27. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Afstaða til óskilgetinna barna, 25. mars 1958
 2. Atvinna við siglingar, 14. febrúar 1958
 3. Dómtúlkar og skjalþýðendur, 14. febrúar 1958
 4. Eftirlaun, 14. febrúar 1958
 5. Fasteignasala, 14. febrúar 1958
 6. Hegningarlög, 14. febrúar 1958
 7. Hlutafélög, 14. febrúar 1958
 8. Húsnæðismálastofnun, 3. desember 1957
 9. Iðja og iðnaður, 14. febrúar 1958
 10. Kosningar til Alþingis, 14. febrúar 1958
 11. Leiðsaga skipa, 14. febrúar 1958
 12. Lífeyrissjóður embættismanna, 14. febrúar 1958
 13. Lækningaleyfi, 14. febrúar 1958
 14. Löggiltir endurskoðendur, 14. febrúar 1958
 15. Niðurjöfnunarmenn, 14. febrúar 1958
 16. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 14. febrúar 1958
 17. Sóknarnefndir og héraðsnefndir, 14. febrúar 1958
 18. Sveitastjórnarkosningar, 14. febrúar 1958
 19. Tannlækningar, 14. febrúar 1958
 20. Veiting ríkisborgararéttar, 5. mars 1958
 21. Veitingasala, gistihúshald o. fl., 14. febrúar 1958
 22. Verslunaratvinna, 14. febrúar 1958

64. þing, 1945–1946

 1. Almannatryggingar, 8. desember 1945
 2. Austurvegur, 13. desember 1945
 3. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 20. nóvember 1945
 4. Meðferð einkamála í héraði, 29. október 1945
 5. Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar, 29. október 1945

62. þing, 1943

 1. Náttúrurannsóknir, 25. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Útvarpsrekstur ríkisins, 6. febrúar 1943
 2. Verkamannabústaðir, 8. janúar 1943
 3. Þingsköp Alþingis, 18. desember 1942