Birgir Ármannsson: frumvörp

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Breyting á kosningalögum sem samþykkt voru á Alþingi, 13. júní 2021 (nefnd um undirbúning laganna) , 13. júní 2021

149. þing, 2018–2019

 1. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka) , 12. desember 2018

140. þing, 2011–2012

 1. Þingsköp Alþingis (starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.) , 18. júní 2012

136. þing, 2008–2009

 1. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Veiting ríkisborgararéttar, 12. desember 2007
 2. Vopnalög (námskeiðs- og prófagjöld) , 4. september 2008

131. þing, 2004–2005

 1. Opinber innkaup (viðskipti utan rammasamnings) , 21. febrúar 2005

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Almenn hegningarlög (opinber saksókn), 4. maí 2021
 2. Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar (framlenging á umsóknarfresti), 9. mars 2021
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 28. janúar 2021
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 12. júní 2021
 5. Þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.), 21. janúar 2021

150. þing, 2019–2020

 1. Kynrænt sjálfræði (skráning kyns), 11. desember 2019
 2. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (þagnarskylda persónuverndarfulltrúa), 3. febrúar 2020
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 13. desember 2019
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 25. júní 2020

149. þing, 2018–2019

 1. Erfðafjárskattur (þrepaskipting), 14. september 2018
 2. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 11. apríl 2019
 3. Innheimtulög (brottfall tilvísunar), 21. janúar 2019
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 13. desember 2018
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 13. júní 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Meðferð sakamála (áfrýjun dóms til Landsréttar eftir endurupptöku máls), 30. maí 2018
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 28. desember 2017
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2018
 4. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 28. febrúar 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Almannatryggingar (leiðrétting), 21. febrúar 2017
 2. Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), 26. janúar 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt o.fl.), 25. ágúst 2016
 2. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (veiting starfs), 21. október 2015
 3. Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 22. október 2015
 4. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Fjarskipti (upptaka símtals), 27. mars 2015
 2. Tekjuskattur (álagningarskrár), 27. mars 2015
 3. Úrvinnslugjald (stjórn Úrvinnslusjóðs), 25. mars 2015
 4. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 12. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Loftslagsmál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur), 9. maí 2014
 2. Skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu), 14. maí 2014

141. þing, 2012–2013

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 3. Kosningar til Alþingis (kjördæmi, kjörseðill), 13. febrúar 2013
 4. Nýjar samgöngustofnanir (breyting ýmissa laga), 21. mars 2013
 5. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (veiting starfs), 8. nóvember 2012
 6. Sameining rannsóknarnefnda í rannsóknarnefnd samgönguslysa (breyting ýmissa laga), 20. febrúar 2013
 7. Skipulagslög (auglýsing deiliskipulags), 12. desember 2012
 8. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 24. október 2012
 9. Sveitarstjórnarlög (samþykktir um stjórn og fundarsköp), 12. desember 2012
 10. Umferðarlög (fullnaðarskírteini), 14. desember 2012
 11. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður), 16. apríl 2012
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 4. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 5. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsins (heiti ráðherra), 2. nóvember 2011
 6. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 7. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012
 8. Sveitarstjórnarlög (reglur um íbúakosningar), 13. desember 2011
 9. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Brunavarnir (mannvirki og brunahönnun), 20. janúar 2011
 2. Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (verksvið landskjörstjórnar), 2. mars 2011
 3. Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir), 29. mars 2011
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 5. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 6. Lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi), 18. desember 2010
 7. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 4. október 2010
 8. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 9. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 10. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 11. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 12. Staðfest samvist (breyting ýmissa laga), 2. september 2011
 13. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 14. Úrvinnslugjald (framlenging gildistíma), 6. desember 2010
 15. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2010
 16. Veiting ríkisborgararéttar, 8. júní 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 31. maí 2010
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 24. júní 2010
 3. Meðferð einkamála (málsóknarfélög), 2. september 2010
 4. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 5. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 6. Úrvinnslugjald (frestun gjalds), 14. desember 2009
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 19. desember 2009
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 12. júní 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Áfengislög (auglýsingar), 16. október 2008
 2. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 3. Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög), 30. mars 2009
 4. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 19. febrúar 2009
 5. Meðferð einkamála (hópmálsókn), 6. mars 2009
 6. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 16. október 2008
 7. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds), 3. mars 2009
 8. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 17. mars 2009
 9. Skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys), 1. apríl 2009
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009
 11. Tekjuskattur (birting skattskrár), 9. október 2008
 12. Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum), 7. október 2008
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 30. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi), 4. október 2007
 2. Meðferð opinberra mála (einkaréttarlegar bótakröfur), 11. október 2007
 3. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 4. október 2007
 4. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 11. október 2007
 5. Tekjuskattur (birting skattskrár), 4. október 2007
 6. Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum), 11. febrúar 2008
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 26. maí 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 5. október 2006
 2. Áfengislög (auglýsingar), 12. október 2006
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 4. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 5. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 5. október 2006
 6. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 9. október 2006
 7. Tekjuskattur (birting skattskrár), 12. október 2006
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 29. nóvember 2006
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 14. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 19. janúar 2006
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld), 13. október 2005
 3. Áfengislög (áfengisauglýsingar), 17. október 2005
 4. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs), 5. apríl 2006
 5. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, 16. febrúar 2006
 6. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi), 13. október 2005
 7. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 8. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 9. Meðferð opinberra mála (birting dóms), 9. nóvember 2005
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn), 10. apríl 2006
 11. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 10. október 2005
 12. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 10. október 2005
 13. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 11. apríl 2006
 14. Staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé), 4. október 2005
 15. Staðgreiðsla opinberra gjalda (aðgreining útsvars og tekjuskatts á launaseðli), 14. febrúar 2006
 16. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. október 2005
 17. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 11. október 2005
 18. Útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.), 18. október 2005
 19. Veiting ríkisborgararéttar, 8. desember 2005
 20. Veiting ríkisborgararéttar, 2. júní 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 2. nóvember 2004
 2. Áfengislög (áfengisauglýsingar), 1. apríl 2005
 3. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna), 11. nóvember 2004
 4. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 2. nóvember 2004
 5. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 2. nóvember 2004
 6. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu), 10. mars 2005
 7. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 31. mars 2005
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 11. október 2004
 9. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 7. febrúar 2005
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 9. desember 2004
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 21. mars 2005
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 6. maí 2005
 13. Verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna), 10. maí 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (rof á reynslulausn), 24. maí 2004
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (skráning félaga), 29. janúar 2004
 3. Barnalög (lagaskil), 14. október 2003
 4. Erfðafjárskattur (lagaskil), 14. apríl 2004
 5. Fyrirtæki á orkusviði (fjárfestingarheimildir), 28. maí 2004
 6. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 8. mars 2004
 7. Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs), 5. apríl 2004
 8. Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 25. maí 2004
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. apríl 2004
 10. Útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.), 26. nóvember 2003
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2003
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 25. maí 2004
 13. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.), 16. október 2003