Björgvin G. Sigurðsson: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almenn hegningarlög (fíkniefnabrot og peningaþvætti) , 21. október 2015
 2. Stjórnarskipunarlög (eitt kjördæmi) , 22. október 2015

141. þing, 2012–2013

 1. Útlendingar (EES-reglur, frjáls för og dvöl og brottvísun) , 26. mars 2013

140. þing, 2011–2012

 1. Heiðurslaun listamanna (heildarlög) , 31. mars 2012
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 14. desember 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi) , 16. mars 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús) , 4. nóvember 2008
 2. Gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta) , 27. nóvember 2008
 3. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds) , 15. október 2008
 4. Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur) , 11. nóvember 2008
 5. Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) , 10. desember 2008
 6. Verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur) , 16. október 2008
 7. Vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta) , 12. desember 2008
 8. Virðisaukaskattur (samræming málsliða) , 10. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda) , 7. apríl 2008
 2. Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga) , 7. apríl 2008
 3. Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur) , 4. febrúar 2008
 4. Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi) , 5. nóvember 2007
 5. Fyrning kröfuréttinda (heildarlög) , 2. október 2007
 6. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds) , 10. október 2007
 7. Hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.) , 5. mars 2008
 8. Innheimtulög (heildarlög) , 13. desember 2007
 9. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (niðurfelling laganna) , 3. apríl 2008
 10. Neytendalán (efling neytendaverndar) , 1. apríl 2008
 11. Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli (staðfesting bráðabirgðalaga) , 2. október 2007
 12. Rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt) , 12. mars 2008
 13. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög) , 7. apríl 2008
 14. Samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur) , 7. febrúar 2008
 15. Sértryggð skuldabréf (heildarlög) , 8. nóvember 2007
 16. Sértryggð skuldabréf (staða afleiðusamninga) , 6. maí 2008
 17. Umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur) , 4. október 2007
 18. Vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar) , 2. nóvember 2007
 19. Verslunaratvinna (eigendasaga myndverks) , 2. október 2007
 20. Viðlagatrygging Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga) , 2. september 2008
 21. Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum) , 3. apríl 2008

134. þing, 2007

 1. Fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur) , 31. maí 2007
 2. Kauphallir (EES-reglur, heildarlög) , 31. maí 2007
 3. Verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur) , 31. maí 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Grunnskólar (afnám samræmdra lokaprófa) , 9. október 2006
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) , 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) , 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) , 11. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) , 4. mars 2004

125. þing, 1999–2000

 1. Viðlagatrygging Íslands (styrkir til forvarna) , 11. nóvember 1999

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu), 21. október 2015

141. þing, 2012–2013

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 2. Breyting á kosningalögum (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu), 18. október 2012
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (orlofslaun), 14. september 2012
 4. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 6. Hafnir (heildarlög), 5. nóvember 2012
 7. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 14. september 2012
 8. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (afnám frests til að sækja um leyfisbréf), 27. september 2012
 9. Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), 29. nóvember 2012
 10. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna), 18. október 2012
 11. Orlof (álagsgreiðsla á ótekið orlof), 14. september 2012
 12. Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir), 18. september 2012
 13. Tekjuskattur, 5. október 2012
 14. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 5. nóvember 2012
 15. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2012
 16. Veiting ríkisborgararéttar, 26. febrúar 2013
 17. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 18. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. september 2012
 19. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 14. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðför, 8. nóvember 2011
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (orlofslaun), 27. mars 2012
 4. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 6. Hafnir (heildarlög), 11. október 2011
 7. Kosningalög (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu), 24. janúar 2012
 8. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 3. apríl 2012
 9. Orlof (álagsgreiðsla fyrir ótekið orlof), 27. mars 2012
 10. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 18. október 2011
 11. Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir), 4. október 2011
 12. Tekjuskattur (húsnæðissparnaður), 3. febrúar 2012
 13. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 18. október 2011
 14. Varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 1. nóvember 2011
 15. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2012
 16. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 17. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 5. október 2011
 18. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 11. október 2011
 19. Þingsköp Alþingis (meðferð fjárlagafrumvarps), 27. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 3. Hafnir (heildarlög), 15. desember 2010
 4. Kosningalög (miðlun upplýsinga úr kjörfundarstofu), 1. febrúar 2011
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 7. apríl 2011
 6. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 21. október 2010
 7. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 9. desember 2010
 8. Varnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 17. desember 2010
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010
 10. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 17. desember 2010
 11. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 7. október 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010
 2. Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga), 15. mars 2010
 3. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 31. mars 2010
 4. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 31. mars 2010
 5. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð), 22. október 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum), 12. mars 2009
 2. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila), 6. apríl 2009

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 31. október 2006
 2. Áfengislög (auglýsingar), 5. október 2006
 3. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 4. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 12. október 2006
 5. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 6. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 19. október 2006
 7. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 8. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 9. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 1. nóvember 2006
 10. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 11. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 4. október 2006
 12. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 11. október 2006
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 29. nóvember 2006
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 14. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 17. október 2005
 2. Áfengislög (auglýsingar), 20. október 2005
 3. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006
 4. Framhaldsskólar (samningar við sveitarfélög um rekstur), 6. apríl 2006
 5. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 22. nóvember 2005
 6. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 21. mars 2006
 7. Meðferð opinberra mála (birting dóms), 9. nóvember 2005
 8. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 9. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 10. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 10. október 2005
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 8. desember 2005
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 2. júní 2006
 13. Verðbréfaviðskipti (lágmarkseignarhaldstími, vernd smárra hluthafa o.fl.), 23. febrúar 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Almannatryggingar (ellilífeyrir örorkulífeyrisþega), 3. febrúar 2005
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 7. október 2004
 3. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 4. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 5. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 6. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 7. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 2. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), 5. október 2004
 9. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 10. Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðslur), 9. desember 2004
 11. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 12. Sveitarstjórnarlög, 6. október 2004
 13. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 4. október 2004
 14. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 3. febrúar 2004
 2. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 3. Gjald af áfengi og tóbaki (framlag til Forvarnasjóðs), 16. október 2003
 4. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 5. Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs), 5. apríl 2004
 6. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 7. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 14. október 2003
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárhagsaðstoð sveitarfélags), 7. október 2003
 9. Textun, 28. nóvember 2003
 10. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 13. október 2003
 11. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003

126. þing, 2000–2001

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 31. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999