Helgi Hjörvar: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) , 21. september 2015
 2. Fjármálafyrirtæki, 1. september 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) , 1. apríl 2015
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði) , 21. október 2014

141. þing, 2012–2013

 1. Innflutningur dýra, 5. nóvember 2012
 2. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (staðfesting barnasáttmála) , 20. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Almenn hegningarlög (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings) , 18. október 2011
 2. Gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga) , 12. mars 2012
 3. Innflutningur dýra (gæludýr) , 19. október 2011
 4. Innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila) , 11. maí 2012
 5. Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.) , 30. mars 2012
 6. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lögfesting barnasáttmála) , 16. apríl 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Gjaldeyrismál og tollalög (framlenging heimildar) , 10. júní 2011
 2. Innflutningur dýra (gæludýr) , 31. mars 2011
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) , 4. október 2010
 4. Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga) , 14. mars 2011
 5. Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga) , 17. maí 2011
 6. Virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa) , 2. september 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Almenn hegningarlög (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings) , 31. mars 2010
 2. Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna) , 12. nóvember 2009

137. þing, 2009

 1. Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna) , 25. maí 2009
 2. Heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009, 26. júní 2009
 3. Laun forseta Íslands (lækkun launagreiðslna til handhafa forsetavalds) , 17. ágúst 2009
 4. Ráðstafanir í ríkisfjármálum (vörugjöld á matvæli) , 10. ágúst 2009
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) , 25. maí 2009
 6. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila) , 26. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis) , 13. mars 2009
 2. Gjaldþrotaskipti (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanns) , 3. apríl 2009
 3. Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (beiðni um nýjar kosningar) , 22. janúar 2009
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) , 23. mars 2009
 5. Upplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisins (upplýsingar um afskriftir skulda) , 16. mars 2009

132. þing, 2005–2006

 1. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð) , 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð) , 27. janúar 2005

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.), 10. september 2015
 2. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 14. desember 2015
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu), 21. október 2015
 4. Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), 23. febrúar 2016
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 14. september 2015
 6. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt o.fl.), 25. ágúst 2016
 7. Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla), 16. september 2015
 8. Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), 18. mars 2016
 9. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 30. maí 2016
 10. Tímabundið bann við sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, 12. apríl 2016
 11. Vextir og verðtrygging (afnám verðtryggingar neytendalána), 21. janúar 2016
 12. Virðisaukaskattur, 2. desember 2015
 13. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 17. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), 10. september 2014
 2. Endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978, 11. nóvember 2014
 3. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 10. september 2014
 4. Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (bætur til nemenda Landakotsskóla), 26. febrúar 2015
 5. Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar), 10. september 2014
 6. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 10. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), 31. mars 2014
 2. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 9. október 2013
 3. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 19. nóvember 2013
 4. Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar), 1. apríl 2014
 5. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 30. október 2013

142. þing, 2013

 1. Lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur (heildarlög), 10. júní 2013
 2. Slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög), 10. júní 2013
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 4. júlí 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar), 28. nóvember 2012
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 3. Dómstólar o.fl (endurupptökunefnd), 18. september 2012
 4. Endurskoðendur (peningaþvætti og eftirlit, EES-reglur), 8. mars 2013
 5. Gjaldeyrismál (ótímabundin gjaldeyrishöft), 9. mars 2013
 6. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 7. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 8. Hlutafélög (réttindi hluthafa, EES-reglur), 8. mars 2013
 9. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 14. september 2012
 10. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald, EES-reglur), 8. mars 2013
 11. Tekjuskattur (undanþága frá skatti af vaxtatekjum), 11. mars 2013
 12. Útlendingar (EES-reglur, frjáls för og dvöl og brottvísun), 26. mars 2013
 13. Virðisaukaskattur (þrengri tímamörk), 6. mars 2013
 14. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 14. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 4. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds), 27. febrúar 2012
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 3. apríl 2012
 6. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 29. febrúar 2012
 7. Meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd), 4. október 2011
 8. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, 18. júní 2012
 9. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 11. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Fjármálafyrirtæki (skilanefndir, slitastjórnir), 31. mars 2011
 3. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar), 19. maí 2011
 4. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 5. október 2010
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 6. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 7. apríl 2011
 7. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 3. mars 2011
 8. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 9. Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur), 27. janúar 2011
 10. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 7. október 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 16. mars 2010
 2. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 25. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 2. Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (umsagnarréttur sveitarfélaga), 17. febrúar 2009
 3. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 25. febrúar 2009
 4. Ríkisendurskoðun (kosning ríkisendurskoðanda), 13. október 2008
 5. Stjórn fiskveiða (frístundaveiðar), 17. mars 2009
 6. Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur), 16. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 11. október 2007
 2. Ríkisendurskoðun (Alþingi kjósi ríkisendurskoðanda), 31. mars 2008
 3. Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur), 4. febrúar 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Grunnskólar (afnám samræmdra lokaprófa), 9. október 2006
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 10. október 2006
 3. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 4. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 5. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 1. nóvember 2006
 6. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 7. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélaga), 10. október 2006
 8. Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra), 16. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Barnalög (sameiginleg forsjá barns), 11. október 2005
 2. Fjarskipti (flutningsskylda og flutningsréttur dreifiveitu), 6. febrúar 2006
 3. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (bann við launaleynd), 5. desember 2005
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 11. október 2005
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfskjör stjórnenda og starfsmenn við eignastýringu), 6. febrúar 2006
 6. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 7. Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra), 5. apríl 2006
 8. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnuleysistryggingar (desemberuppbót), 12. október 2004
 2. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 3. Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði), 14. október 2004
 4. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 5. Húsnæðismál (matsverð fasteigna), 27. janúar 2005
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.), 11. október 2004
 7. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðslur), 9. desember 2004
 9. Sveitarstjórnarlög, 6. október 2004
 10. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004
 11. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 2. Gjald af áfengi og tóbaki (framlag til Forvarnasjóðs), 16. október 2003
 3. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 12. desember 2003
 4. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 5. Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 25. maí 2004
 6. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 3. október 2003
 7. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 14. október 2003
 8. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 9. Virðisaukaskattur (hljóðbækur), 6. október 2003
 10. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 11. desember 2003
 11. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 13. október 2003