Sigurður Kári Kristjánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa) , 25. nóvember 2010
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán) , 4. október 2010
 3. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar) , 4. október 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar) , 31. maí 2010
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán) , 24. júní 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Áfengislög (auglýsingar) , 16. október 2008
 2. Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum, 16. desember 2008
 3. Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds) , 19. desember 2008
 4. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) , 16. október 2008
 5. Tekjuskattur (birting skattskrár) , 9. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) , 4. október 2007
 2. Tekjuskattur (birting skattskrár) , 4. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta) , 5. október 2006
 2. Áfengislög (auglýsingar) , 12. október 2006
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa) , 11. október 2006
 4. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa) , 11. október 2006
 5. Tekjuskattur (birting skattskrár) , 12. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta) , 19. janúar 2006
 2. Áfengislög (áfengisauglýsingar) , 17. október 2005
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa) , 11. október 2005
 4. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa) , 11. október 2005
 5. Staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé) , 4. október 2005
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár) , 5. október 2005
 7. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku) , 11. október 2005
 8. Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta) , 12. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Áfengislög (áfengisauglýsingar) , 1. apríl 2005
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár) , 11. október 2004
 3. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku) , 7. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Fjáröflun til vegagerðar (bifreiðir fatlaðra) , 5. apríl 2004
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár) , 5. apríl 2004

Meðflutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna), 21. október 2010
 2. Erfðafjárskattur (undanþága frá greiðslu skattsins), 3. mars 2011
 3. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti), 5. október 2010
 4. Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir), 29. mars 2011
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 6. Hlutafélög (gegnsæ hlutafélög), 10. nóvember 2010
 7. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs), 30. maí 2011
 8. Lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi), 18. desember 2010
 9. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 10. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 11. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 12. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 30. nóvember 2010
 13. Staðfest samvist (breyting ýmissa laga), 2. september 2011
 14. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 15. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskrá), 7. apríl 2011
 16. Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi), 9. desember 2010
 17. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2010
 18. Veiting ríkisborgararéttar, 8. júní 2011
 19. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010
 20. Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur), 27. janúar 2011
 21. Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir), 24. febrúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti), 25. september 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga), 25. febrúar 2009
 2. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 3. Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög), 30. mars 2009
 4. Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum), 19. febrúar 2009
 5. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 19. febrúar 2009
 6. Meðferð einkamála (hópmálsókn), 6. mars 2009
 7. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 17. mars 2009
 8. Skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys), 1. apríl 2009
 9. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2008
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 30. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Brottfall laga um búnaðargjald, 4. október 2007
 2. Iðnaðarmálagjald (brottfall laganna), 3. október 2007
 3. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi), 4. október 2007
 4. Meðferð opinberra mála (einkaréttarlegar bótakröfur), 11. október 2007
 5. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 11. október 2007
 6. Skattfrelsi norrænna verðlauna, 28. maí 2008
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 30. október 2007
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 12. desember 2007
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 26. maí 2008
 10. Vopnalög (námskeiðs- og prófagjöld), 4. september 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 2. Fjárreiður ríkisins (rekstrarsamningar og eftirlit), 20. febrúar 2007
 3. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 4. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 5. október 2006
 5. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 9. október 2006
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 29. nóvember 2006
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 14. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld), 13. október 2005
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs), 5. apríl 2006
 3. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, 16. febrúar 2006
 4. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi), 13. október 2005
 5. Meðferð opinberra mála (birting dóms), 9. nóvember 2005
 6. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn), 10. apríl 2006
 7. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 10. október 2005
 8. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 10. október 2005
 9. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna), 11. apríl 2006
 10. Staðgreiðsla opinberra gjalda (aðgreining útsvars og tekjuskatts á launaseðli), 14. febrúar 2006
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 8. desember 2005
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 2. júní 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 2. nóvember 2004
 2. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna), 11. nóvember 2004
 3. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.), 2. maí 2005
 4. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 2. nóvember 2004
 5. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 2. nóvember 2004
 6. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu), 10. mars 2005
 7. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 31. mars 2005
 8. Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé), 4. október 2004
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 9. desember 2004
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 21. mars 2005
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 6. maí 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (rof á reynslulausn), 24. maí 2004
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (skráning félaga), 29. janúar 2004
 3. Barnalög (lagaskil), 14. október 2003
 4. Fyrirtæki á orkusviði (fjárfestingarheimildir), 28. maí 2004
 5. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi), 7. október 2003
 6. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 8. mars 2004
 7. Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs), 5. apríl 2004
 8. Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé), 1. apríl 2004
 9. Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 25. maí 2004
 10. Útvarpslög o.fl. (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.), 26. nóvember 2003
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2003
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 25. maí 2004