Álfheiður Ingadóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Dómstólar o.fl (endurupptökunefnd) , 18. september 2012
 2. Kosningar til Alþingis (kjördæmi, kjörseðill) , 13. febrúar 2013
 3. Rannsóknarnefnd á heilbrigðissviði (heildarlög, rannsóknir óvæntra atvika) , 19. mars 2013

140. þing, 2011–2012

 1. Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun) , 30. nóvember 2011
 2. Landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu) , 28. mars 2012
 3. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu) , 20. október 2011
 4. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar) , 29. febrúar 2012
 5. Meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd) , 4. október 2011
 6. Verslun með áfengi og tóbak (vöruval tóbaks) , 3. apríl 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Fjármálafyrirtæki (skilanefndir, slitastjórnir) , 31. mars 2011
 2. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar) , 3. mars 2011
 3. Meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd) , 7. apríl 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Brottfall laga nr. 16/1938 (afkynjanir) , 4. mars 2010
 2. Geislavarnir (bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum) , 31. mars 2010
 3. Heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög) , 2. nóvember 2009
 4. Heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana) , 4. desember 2009
 5. Lyfjalög (afnám ákvæðis um afslætti á smásölustigi lyfja) , 13. nóvember 2009
 6. Sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir) , 13. nóvember 2009
 7. Tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði) , 23. mars 2010
 8. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð) , 22. október 2009

137. þing, 2009

 1. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti) , 11. júlí 2009
 2. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar) , 25. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna) , 24. nóvember 2008
 2. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu) , 23. mars 2009
 3. Meðferð einkamála (hópmálsókn) , 6. mars 2009
 4. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds) , 3. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Lagaákvæði um almenningssamgöngur (endurgreiðsla virðisaukaskatts og olíugjalds) , 3. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) , 9. nóvember 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) , 23. nóvember 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) , 27. nóvember 2003

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun vegna kynvitundar), 10. október 2012
 2. Dómstólar (skipan í dómnefnd um dómarastöður), 5. nóvember 2012
 3. Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn), 13. september 2012
 4. Nýjar samgöngustofnanir (breyting ýmissa laga), 21. mars 2013
 5. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 6. Sameining rannsóknarnefnda í rannsóknarnefnd samgönguslysa (breyting ýmissa laga), 20. febrúar 2013
 7. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (staðfesting barnasáttmála), 20. september 2012
 8. Skipulagslög (réttur til bóta vegna skipulagsbreytinga), 20. september 2012
 9. Skipulagslög (auglýsing deiliskipulags), 12. desember 2012
 10. Stjórnarráð Íslands (skrifleg framlagning mála á ríkisstjórnarfundum), 16. október 2012
 11. Stjórnarskipunarlög (heildarlög), 16. nóvember 2012
 12. Sveitarstjórnarlög (samþykktir um stjórn og fundarsköp), 12. desember 2012
 13. Umferðarlög (fullnaðarskírteini), 14. desember 2012
 14. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 13. september 2012
 15. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (rýmri fánatími og notkun fánans í markaðssetningu), 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn), 13. október 2011
 2. Laun forseta Íslands (handhafagreiðslur aflagðar), 13. desember 2011
 3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lögfesting barnasáttmála), 16. apríl 2012
 4. Stjórnarráð Íslands (hljóðritanir ríkisstjórnarfunda), 7. desember 2011
 5. Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar), 28. febrúar 2012
 6. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 4. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Brunavarnir (mannvirki og brunahönnun), 20. janúar 2011
 2. Byggðastofnun (þagnarskylda), 9. nóvember 2010
 3. Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (verksvið landskjörstjórnar), 2. mars 2011
 4. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 5. október 2010
 5. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs), 30. maí 2011
 6. Lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi), 18. desember 2010
 7. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 6. desember 2010
 8. Staðfest samvist (breyting ýmissa laga), 2. september 2011
 9. Stjórnlagaþing (brottfall laganna), 28. mars 2011
 10. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn), 18. október 2010
 11. Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga), 14. mars 2011
 12. Úrvinnslugjald (framlenging gildistíma), 6. desember 2010
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2010
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 8. júní 2011
 15. Vörugjald af ökutækjum (endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum), 19. október 2010

137. þing, 2009

 1. Heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009, 26. júní 2009
 2. Laun forseta Íslands (lækkun launagreiðslna til handhafa forsetavalds), 17. ágúst 2009
 3. Ráðstafanir í ríkisfjármálum (vörugjöld á matvæli), 10. ágúst 2009
 4. Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið), 25. maí 2009
 5. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila), 26. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi), 25. febrúar 2009
 2. Almenningssamgöngur (heildarlög), 13. október 2008
 3. Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.), 7. október 2008
 4. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 8. október 2008
 5. Efnahagsstofnun (heildarlög), 3. október 2008
 6. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa), 6. nóvember 2008
 7. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 8. Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög), 30. mars 2009
 9. Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum), 3. október 2008
 10. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 19. febrúar 2009
 11. Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.), 28. nóvember 2008
 12. Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (umsagnarréttur sveitarfélaga), 17. febrúar 2009
 13. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 5. desember 2008
 14. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 25. febrúar 2009
 15. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 17. mars 2009
 16. Skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys), 1. apríl 2009
 17. Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur), 19. desember 2008
 18. Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa), 19. desember 2008
 19. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 19. desember 2008
 20. Veiting ríkisborgararéttar, 30. mars 2009
 21. Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar), 19. desember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 4. október 2007
 2. Brottfall vatnalaga, 2. október 2007
 3. Fjáraukalög 2008 (efling löggæslu), 31. mars 2008
 4. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 4. september 2008
 5. Mat á umhverfisáhrifum (staðarval heræfinga), 26. febrúar 2008
 6. Raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar), 4. október 2007
 7. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun), 11. febrúar 2008
 8. Ráðstafanir í efnahagsmálum, 13. mars 2008
 9. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 1. nóvember 2007
 10. Skipulags- og byggingarlög (nýting lands til heræfinga), 26. febrúar 2008
 11. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 29. janúar 2008
 12. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (leiðsöguhundar), 29. janúar 2008

134. þing, 2007

 1. Brottfall vatnalaga, 31. maí 2007

130. þing, 2003–2004

 1. Umboðsmaður barna (ársskýrsla), 11. nóvember 2003