Ragnheiður Ríkharðsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) , 24. október 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) , 16. janúar 2012

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almennar íbúðir (staða stofnframlaga), 28. september 2016
 2. Barnalög (faðernismál), 5. október 2015
 3. Brottnám líffæra, 24. september 2015
 4. Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, lífræn úrgangsefni, rafmagn), 22. september 2015
 5. Fjölmiðlar (textun myndefnis), 21. september 2015
 6. Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), 21. september 2015
 7. Orlof húsmæðra (afnám laganna), 8. október 2015
 8. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (veiting starfs), 21. október 2015
 9. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanleg starfslok), 30. ágúst 2016
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 11. september 2015
 11. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 18. mars 2016
 12. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 10. september 2015
 13. Upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu), 14. september 2015
 14. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Almannatryggingar o.fl. (örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða), 10. desember 2014
 2. Barnalög (faðernismál), 16. desember 2014
 3. Fjölmiðlar (textun myndefnis), 17. september 2014
 4. Mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn), 17. nóvember 2014
 5. Orlof húsmæðra (afnám laganna), 31. október 2014
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 16. september 2014
 8. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 12. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki), 4. október 2013
 2. Gjaldeyrismál (arður og viðurlagaákvæði), 13. maí 2014
 3. Náttúruvernd (rusl á almannafæri), 16. maí 2014
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 1. apríl 2014
 5. Stimpilgjald (matsverð og lagaskil), 6. maí 2014
 6. Tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns), 21. desember 2013
 7. Tekjuskattur (undanþága vegna vaxtagreiðslna af skuldabréfum ríkissjóðs), 16. maí 2014
 8. Vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.), 6. maí 2014
 9. Vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna), 18. mars 2014
 10. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. nóvember 2013

142. þing, 2013

 1. Neytendalán (frestun gildistöku), 26. júní 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 3. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 18. september 2012
 4. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 5. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 6. nóvember 2012
 6. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (þrengri fjárfestingarheimildir), 23. október 2012
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 11. desember 2012
 8. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 9. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012
 10. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum), 19. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna), 9. nóvember 2011
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur), 30. mars 2012
 3. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 5. Heiðurslaun listamanna (heildarlög), 31. mars 2012
 6. Landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu), 28. mars 2012
 7. Málefni aldraðra og Ríkisútvarpið ohf. (innheimta gjalds), 15. maí 2012
 8. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 9. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 3. nóvember 2011
 10. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 11. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 8. nóvember 2011
 12. Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar), 28. febrúar 2012
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 14. desember 2011
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2012
 15. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 16. Vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána), 4. október 2011
 17. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012
 18. Þingsköp Alþingis (starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.), 18. júní 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir), 29. mars 2011
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 4. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 5. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 4. október 2010
 6. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf), 2. september 2011
 7. Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (auknir stofnstyrkir til hitaveitna), 17. desember 2010
 8. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 9. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 10. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 6. desember 2010
 11. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 12. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 30. nóvember 2010
 13. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 14. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu), 14. desember 2009
 2. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 31. maí 2010
 3. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 24. júní 2010
 4. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.), 30. nóvember 2009
 5. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 31. mars 2010
 6. Sjúkratryggingar (gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli), 14. desember 2009
 7. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 8. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 5. október 2009
 10. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Listamannalaun (brottfall eldri laga og breytt tilvísun), 3. júní 2009
 2. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 20. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Barnalög (sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.), 1. apríl 2009
 2. Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga), 25. febrúar 2009
 3. Fjárreiður ríkisins (þrengri heimildir til greiðslu úr ríkissjóði), 3. mars 2009
 4. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 5. Grunnskólar (samræmd könnunarpróf), 13. mars 2009
 6. Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum), 19. febrúar 2009
 7. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 5. desember 2008
 8. Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög), 12. febrúar 2009
 9. Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur), 13. mars 2009
 10. Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds), 19. desember 2008
 11. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 16. október 2008
 12. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009
 13. Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum), 11. nóvember 2008
 14. Tekjuskattur (birting skattskrár), 9. október 2008
 15. Umferðarlög (forgangsakreinar), 5. nóvember 2008
 16. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 7. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 3. október 2007
 2. Brottfall laga um búnaðargjald, 4. október 2007
 3. Íslenska táknmálið (heildarlög), 3. október 2007
 4. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 4. september 2008
 5. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 4. október 2007
 6. Skattfrelsi norrænna verðlauna, 28. maí 2008
 7. Tekjuskattur (birting skattskrár), 4. október 2007
 8. Umferðarlög (forgangsakreinar strætisvagna), 4. október 2007
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 3. apríl 2008
 10. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna), 19. febrúar 2008