Eygló Harðardóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Almannaheillasjóður, 26. september 2017
 2. Málefni aldraðra (akstursþjónusta) , 26. september 2017
 3. Sveitarstjórnarlög (skuldir vegna húsnæðismála) , 26. september 2017
 4. Tekjuskattur (skattaívilnanir félagasamtaka) , 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Málefni aldraðra (akstursþjónusta) , 2. mars 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.) , 2. september 2016
 2. Almennar íbúðir (heildarlög) , 16. desember 2015
 3. Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar) , 20. janúar 2016
 4. Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala) , 2. desember 2015
 5. Húsnæðisbætur (heildarlög) , 2. desember 2015
 6. Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála og breyting á hlutverki Íbúðalánasjóðs) , 30. ágúst 2016
 7. Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga) , 25. nóvember 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta) , 9. desember 2014
 2. Almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.) , 22. október 2014
 3. Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur) , 17. september 2014
 4. Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur) , 11. september 2014
 5. Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar) , 1. desember 2014
 6. Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur) , 17. september 2014
 7. Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala) , 1. apríl 2015
 8. Húsnæðisbætur (heildarlög) , 8. júní 2015
 9. Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga) , 1. apríl 2015
 10. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur) , 24. febrúar 2015
 11. Sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu (heildarlög) , 15. október 2014
 12. Umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir) , 23. september 2014
 13. Úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög) , 8. október 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) , 1. nóvember 2013
 2. Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur) , 26. mars 2014
 3. Barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn) , 19. nóvember 2013
 4. Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur) , 27. mars 2014
 5. Fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður) , 10. desember 2013
 6. Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur) , 31. mars 2014
 7. Húsaleigubætur (námsmenn, gerðarþolar) , 31. mars 2014
 8. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur) , 18. nóvember 2013
 9. Lögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingar, 3. október 2013
 10. Málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs) , 19. nóvember 2013
 11. Málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs) , 31. mars 2014
 12. Umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir) , 31. mars 2014

142. þing, 2013

 1. Almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar) , 25. júní 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun vegna kynvitundar) , 10. október 2012
 2. Breyting á kosningalögum (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu) , 18. október 2012
 3. Ráðherraábyrgð (refsinæmi, rangar upplýsingar veittar á Alþingi) , 5. nóvember 2012
 4. Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa) , 12. febrúar 2013
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (atkvæðisréttur sjóðfélaga) , 18. september 2012
 6. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) , 8. október 2012
 7. Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) , 18. september 2012
 8. Tekjuskattur, 5. október 2012
 9. Tímabundnar endurgreiðslur vegna tónlistarupptöku á Íslandi (heildarlög) , 19. nóvember 2012
 10. Vextir og verðtrygging og fjármálafyrirtæki (tímabundin úrlausn vegna gengistryggðra lána) , 29. nóvember 2012
 11. Virðisaukaskattur (smokkar) , 14. september 2012
 12. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta (breyting ýmissa laga) , 13. september 2012
 13. Þjóðhagsstofa (heildarlög) , 29. nóvember 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Gjaldþrotaskipti (trygging fyrir greiðslu skiptakostnaðar) , 13. desember 2011
 2. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna) , 16. febrúar 2012
 3. Kosningalög (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu) , 24. janúar 2012
 4. Ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi) , 11. október 2011
 5. Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa) , 13. október 2011
 6. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags) , 18. október 2011
 7. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) , 4. október 2011
 8. Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) , 4. október 2011
 9. Tekjuskattur (húsnæðissparnaður) , 3. febrúar 2012
 10. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 3. nóvember 2011
 11. Virðisaukaskattur (smokkar) , 13. desember 2011
 12. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta, 30. mars 2012
 13. Þjóðhagsstofa (heildarlög) , 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum) , 2. september 2011
 2. Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (frestur til greiðsluuppgjörs á vanskilum) , 20. október 2010
 3. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna) , 2. september 2011
 4. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (þurrfrysting við greftrun o.fl.) , 3. mars 2011
 5. Kosningalög (miðlun upplýsinga úr kjörfundarstofu) , 1. febrúar 2011
 6. Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna, 28. febrúar 2011
 7. Ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi) , 15. október 2010
 8. Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa) , 3. mars 2011
 9. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags) , 21. október 2010
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða) , 14. febrúar 2011
 11. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa íbúðarhúsnæðis) , 3. mars 2011
 12. Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð) , 15. október 2010
 13. Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) , 3. mars 2011
 14. Þjóðhagsstofa (heildarlög) , 7. apríl 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála, 18. febrúar 2010
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða) , 3. desember 2009
 3. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga) , 13. október 2009

137. þing, 2009

 1. Fjármálafyrirtæki (heimild slitastjórna til að greiða út forgangskröfur) , 25. maí 2009
 2. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga) , 29. maí 2009

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki), 26. september 2017
 2. Búvörulög (útflutningsskylda á lambakjöt), 26. september 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), 14. september 2017
 4. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (tímabundin rýmkun gildissviðs), 26. september 2017
 5. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 26. september 2017
 6. Vextir og verðtrygging o.fl (afnám verðtryggingar lána til neytenda), 26. september 2017
 7. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017
 8. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki), 2. febrúar 2017
 2. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), 2. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Grunnskólar (ritfangakostnaður), 31. mars 2017
 5. Náttúrugjöld, 23. maí 2017
 6. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 30. mars 2017
 7. Útlendingar (skiptinemar), 16. maí 2017
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 30. maí 2017
 9. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), 6. febrúar 2017

141. þing, 2012–2013

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 2. Barnalög (talsmaður barns), 24. október 2012
 3. Dómstólar (skipan í dómnefnd um dómarastöður), 5. nóvember 2012
 4. Dómstólar o.fl (endurupptökunefnd), 18. september 2012
 5. Endurskoðendur (peningaþvætti og eftirlit, EES-reglur), 8. mars 2013
 6. Gjaldeyrismál (ótímabundin gjaldeyrishöft), 9. mars 2013
 7. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 8. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 9. Hlutafélög (réttindi hluthafa, EES-reglur), 8. mars 2013
 10. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 13. september 2012
 11. Landflutningalög (flutningsgjald), 19. september 2012
 12. Mannvirki og brunavarnir, 13. september 2012
 13. Nauðungarsala o.fl. (ógilding, endurupptaka), 18. september 2012
 14. Olíugjald og kílómetragjald (farmflytjendur og endurgreiðsla olíugjalds), 13. september 2012
 15. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald, EES-reglur), 8. mars 2013
 16. Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið), 13. september 2012
 17. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 13. september 2012
 18. Tekjuskattur (undanþága frá skatti af vaxtatekjum), 11. mars 2013
 19. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 20. Virðisaukaskattur (þrengri tímamörk), 6. mars 2013
 21. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (álagsgreiðslur), 14. september 2012
 22. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 14. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 11. október 2011
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 3. Fæðingar- og foreldraorlof, 13. október 2011
 4. Greiðsluaðlögun einstaklinga (kærufrestur, breyting samnings), 30. mars 2012
 5. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 6. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 7. Hertar reglur um samskipti lyfjafyrirtækja og söluaðila lyfja við við lækna og aðra heilbrigðisstarf, 3. apríl 2012
 8. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 5. október 2011
 9. Landflutningalög (flutningsgjald), 24. nóvember 2011
 10. Landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu), 28. mars 2012
 11. Mannvirki og brunavarnir (brunavarnasjóður), 11. maí 2012
 12. Matvæli (tímabundið starfsleyfi), 6. október 2011
 13. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 29. febrúar 2012
 14. Meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd), 4. október 2011
 15. Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.), 30. mars 2012
 16. Olíugjald og kílómetragjald, 30. nóvember 2011
 17. Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið), 16. nóvember 2011
 18. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lögfesting barnasáttmála), 16. apríl 2012
 19. Stimpilgjald (framlenging gildistíma), 21. nóvember 2011
 20. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 4. október 2011
 21. Tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús), 13. febrúar 2012
 22. Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar), 28. febrúar 2012
 23. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 24. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 11. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 12. október 2010
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 3. Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, 2. maí 2011
 4. Félagsleg aðstoð (hámark umönnunargreiðslna), 21. október 2010
 5. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti), 5. október 2010
 6. Fjármálafyrirtæki (skilanefndir, slitastjórnir), 31. mars 2011
 7. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 5. október 2010
 8. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 9. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs), 30. maí 2011
 10. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 12. október 2010
 11. Landflutningalög (flutningsgjald), 7. apríl 2011
 12. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling), 7. apríl 2011
 13. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 3. mars 2011
 14. Meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptökunefnd), 7. apríl 2011
 15. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf), 2. september 2011
 16. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og taka lífeyris), 7. apríl 2011
 17. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði), 4. október 2010
 18. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 4. október 2010
 19. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn), 18. október 2010
 20. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010
 21. Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur), 27. janúar 2011
 22. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 7. október 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 13. október 2009
 2. Fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja), 31. mars 2010
 3. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti), 25. september 2010
 4. Fæðingar- og foreldraorlof (réttur einstæðra mæðra), 6. nóvember 2009
 5. Gjaldþrotaskipti (víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar), 31. mars 2010
 6. Gjaldþrotaskipti og fyrning kröfuréttinda (fyrningarfrestur), 9. mars 2010
 7. Hlutafélög (gagnsæ hlutafélög), 25. mars 2010
 8. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 15. mars 2010
 9. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 31. mars 2010
 10. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku), 7. júní 2010
 11. Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið), 20. október 2009
 12. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 29. desember 2009
 13. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 5. október 2009
 14. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 5. október 2009
 15. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010
 16. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti), 11. júlí 2009
 2. Listamannalaun (brottfall eldri laga og breytt tilvísun), 3. júní 2009
 3. Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið), 25. maí 2009
 4. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 19. ágúst 2009
 5. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 20. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi), 25. febrúar 2009
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis), 13. mars 2009
 3. Greiðsluaðlögun (heildarlög), 26. janúar 2009
 4. Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (umsagnarréttur sveitarfélaga), 17. febrúar 2009
 5. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 5. desember 2008
 6. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 23. mars 2009
 7. Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing), 6. febrúar 2009