Tryggvi Þór Herbertsson: frumvörp

1. flutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds) , 23. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta) , 28. mars 2011

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 4. Hafnir (heildarlög), 5. nóvember 2012
 5. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (afnám frests til að sækja um leyfisbréf), 27. september 2012
 6. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 18. september 2012
 7. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna), 18. október 2012
 8. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 6. nóvember 2012
 9. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 13. september 2012
 10. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 11. desember 2012
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2012
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 26. febrúar 2013
 13. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 14. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012
 15. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. september 2012
 16. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum), 19. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 2. Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna), 9. nóvember 2011
 3. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 5. Hafnir (heildarlög), 11. október 2011
 6. Innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila), 11. maí 2012
 7. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds), 27. febrúar 2012
 8. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 9. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 3. nóvember 2011
 10. Raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár), 17. desember 2011
 11. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 8. nóvember 2011
 12. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, 18. júní 2012
 13. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012
 14. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 5. október 2011
 15. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 16. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 5. október 2011
 17. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Erfðafjárskattur (undanþága frá greiðslu skattsins), 3. mars 2011
 3. Gjaldeyrismál og tollalög (framlenging heimildar), 10. júní 2011
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 5. Hafnir (heildarlög), 15. desember 2010
 6. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 7. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 8. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 4. október 2010
 9. Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (auknir stofnstyrkir til hitaveitna), 17. desember 2010
 10. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 11. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 30. nóvember 2010
 12. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 13. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskrá), 7. apríl 2011
 14. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða), 22. mars 2011
 15. Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga), 14. mars 2011
 16. Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga), 17. maí 2011
 17. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010
 18. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum), 9. nóvember 2010
 19. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 17. desember 2010
 20. Virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa), 2. september 2011
 21. Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir), 24. febrúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Meðferð einkamála (gagnsæi í dómum Hæstaréttar), 31. maí 2010
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 24. júní 2010
 3. Raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi), 17. desember 2009
 4. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 31. mars 2010
 5. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og rýmri mörk frestunar á töku lífeyris), 31. mars 2010
 6. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 7. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 8. Vatnalög (frestun gildistöku laganna), 15. júní 2010
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010
 10. Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga), 15. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Laun forseta Íslands (lækkun launagreiðslna til handhafa forsetavalds), 17. ágúst 2009
 2. Ráðstafanir í ríkisfjármálum (vörugjöld á matvæli), 10. ágúst 2009
 3. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila), 26. maí 2009