Unnur Brá Konráðsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir) , 6. október 2015
 2. Grænlandssjóður, 10. október 2016
 3. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti) , 11. september 2015
 4. Orlof húsmæðra (afnám laganna) , 8. október 2015
 5. Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (reikningsár og frestun gildistöku) , 18. desember 2015
 6. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) , 10. september 2015
 7. Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda, 30. maí 2016
 8. Útlendingar (kærunefnd, fjölgun nefndarmanna) , 26. febrúar 2016
 9. Útlendingar (frestun réttaráhrifa) , 10. október 2016
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 19. desember 2015
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 1. júní 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti) , 18. september 2014
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð) , 10. desember 2014
 3. Orlof húsmæðra (afnám laganna) , 31. október 2014
 4. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) , 16. september 2014
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 15. desember 2014

141. þing, 2012–2013

 1. Barnalög (talsmaður barns) , 24. október 2012

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almennar íbúðir (staða stofnframlaga), 28. september 2016
 2. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 14. september 2015
 3. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (veiting starfs), 21. október 2015
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 11. september 2015
 5. Spilahallir (heildarlög), 11. september 2015
 6. Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 22. október 2015
 7. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Gjaldeyrismál (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.), 7. júní 2015
 2. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 24. mars 2015
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gildistími bráðabirgðaákvæðis), 3. desember 2014
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjöldi gjalddaga), 16. mars 2015
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015
 6. Spilahallir (heildarlög), 24. september 2014
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2015
 8. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 12. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Dómstólar (leyfi dómara), 27. nóvember 2013
 2. Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála), 3. desember 2013
 3. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi), 11. apríl 2014
 4. Spilahallir (heildarlög), 31. mars 2014
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2013
 6. Veiting ríkisborgararéttar (heildarlög), 15. maí 2014

142. þing, 2013

 1. Almannatryggingar (breytt orðalag ákvæðis til bráðabirgða), 10. september 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 4. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 5. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 6. nóvember 2012
 6. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 24. október 2012
 7. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 13. september 2012
 8. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 9. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun), 30. nóvember 2011
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 3. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur), 30. mars 2012
 4. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 5. Grunnskólar (tímabundin skerðing kennslutíma), 19. október 2011
 6. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 7. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu), 20. október 2011
 8. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 9. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 8. nóvember 2011
 11. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 18. október 2011
 12. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald og aukið lýðræði), 16. desember 2011
 13. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012
 14. Stjórnarskipunarlög (ákvæði um breytingar á stjórnarskrá), 5. október 2011
 15. Tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar), 17. október 2011
 16. Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar), 28. febrúar 2012
 17. Varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 1. nóvember 2011
 18. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 19. Vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána), 4. október 2011
 20. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir), 29. mars 2011
 3. Greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar), 5. nóvember 2010
 4. Grunnskólar (tímabundin skerðing kennslutíma), 14. apríl 2011
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 6. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 7. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 8. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf), 2. september 2011
 9. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 7. október 2010
 10. Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög), 30. nóvember 2010
 11. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 6. desember 2010
 12. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 13. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs), 30. nóvember 2010
 14. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og taka lífeyris), 7. apríl 2011
 15. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 21. október 2010
 16. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 17. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskrá), 7. apríl 2011
 18. Tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar), 25. nóvember 2010
 19. Varnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 17. desember 2010
 20. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja), 31. mars 2010
 2. Gjaldþrotaskipti (víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar), 31. mars 2010
 3. Greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög), 15. júní 2010
 4. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 24. júní 2010
 5. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.), 30. nóvember 2009
 6. Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja, 31. mars 2010
 7. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 8. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 9. Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa), 15. júní 2010
 10. Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.), 15. júní 2010
 11. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010
 12. Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir), 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Listamannalaun (brottfall eldri laga og breytt tilvísun), 3. júní 2009