Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: frumvörp

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, 25. september 2018

145. þing, 2015–2016

 1. Menningarminjar o.fl. (Þjóðminjastofnun) , 14. mars 2016
 2. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu) , 23. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.) , 1. desember 2014
 2. Dómstólar (fjöldi dómara) , 1. desember 2014
 3. Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög) , 11. desember 2014
 4. Meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara) , 16. september 2014
 5. Meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.) , 3. desember 2014
 6. Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur) , 12. nóvember 2014
 7. Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.) , 3. desember 2014
 8. Verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög) , 18. mars 2015
 9. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu) , 1. apríl 2015
 10. Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.) , 1. apríl 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni (heildarlög) , 11. nóvember 2013

142. þing, 2013

 1. Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni) , 12. júní 2013
 2. Þingsköp Alþingis (samkomudagur Alþingis haustið 2013) , 3. júlí 2013

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), 23. september 2019
 2. Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), 6. desember 2019
 3. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (viðbótarlokunarstyrkir), 5. júní 2020
 4. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 25. júní 2020
 5. Innheimtulög (leyfisskylda), 24. september 2019
 6. Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), 23. september 2019
 7. Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), 12. september 2019
 8. Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), 23. september 2019
 9. Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 17. febrúar 2020
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), 19. september 2019
 11. Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), 24. október 2019
 12. Skráning raunverulegra eigenda, 4. desember 2019
 13. Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 12. september 2019
 14. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 20. júní 2020
 15. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), 1. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), 19. september 2018
 2. Breyting á lögreglulögum (verkfallsréttur lögreglumanna), 26. mars 2019
 3. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), 6. desember 2018
 4. Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), 1. apríl 2019
 5. Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), 18. september 2018
 6. Innheimtulög (leyfisskylda), 1. apríl 2019
 7. Lagaráð Alþingis, 18. september 2018
 8. Matvæli (sýklalyfjanotkun), 25. mars 2019
 9. Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann), 27. september 2018
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), 18. september 2018
 11. Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir), 19. september 2018
 12. Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), 2. nóvember 2018
 13. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur (séreignarsparnaður), 26. febrúar 2019
 14. Vátryggingastarfsemi (fjöldi fulltrúa í slitastjórn), 8. apríl 2019
 15. Verðbréfaviðskipti (reglugerðarheimild vegna lýsinga), 15. maí 2019
 16. Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 14. september 2018
 17. Virðisaukaskattur (varmadælur), 30. apríl 2019
 18. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), 13. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), 28. mars 2018
 2. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 5. mars 2018
 3. Lagaráð Alþingis (heildarlög), 6. apríl 2018
 4. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), 26. febrúar 2018
 5. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 23. mars 2018
 6. Vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs), 26. febrúar 2018
 7. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), 28. mars 2018

147. þing, 2017

 1. Búvörulög (útflutningsskylda á lambakjöt), 26. september 2017
 2. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (tímabundin rýmkun gildissviðs), 26. september 2017
 3. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017

141. þing, 2012–2013

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar), 28. nóvember 2012
 2. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 4. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 13. september 2012
 5. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 8. október 2012
 6. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta (breyting ýmissa laga), 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 3. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna), 16. febrúar 2012
 4. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 5. október 2011
 5. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 4. október 2011
 6. Tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús), 13. febrúar 2012
 7. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta, 30. mars 2012
 8. Þjóðhagsstofa (heildarlög), 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, 2. maí 2011
 2. Fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum), 2. september 2011
 3. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 4. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna), 2. september 2011
 5. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 12. október 2010
 6. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa íbúðarhúsnæðis), 3. mars 2011
 7. Þjóðhagsstofa (heildarlög), 7. apríl 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.), 27. apríl 2010
 2. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 15. mars 2010
 3. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 29. desember 2009
 4. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga), 13. október 2009

137. þing, 2009

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006), 16. júlí 2009
 2. Fjármálafyrirtæki (heimild slitastjórna til að greiða út forgangskröfur), 25. maí 2009
 3. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 19. ágúst 2009
 4. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga), 29. maí 2009