Svandís Svavarsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, 27. febrúar 2018
 2. Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl) , 22. mars 2018
 3. Lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja) , 22. mars 2018
 4. Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 16. febrúar 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Fjölmiðlar (textun myndefnis) , 21. febrúar 2017
 2. Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, 31. janúar 2017
 3. Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum) , 22. febrúar 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirra (fjárhagsupplýsingar) , 10. maí 2016
 2. Fjölmiðlar (textun myndefnis) , 21. september 2015
 3. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir) , 16. september 2015
 4. Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum) , 17. nóvember 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Fjölmiðlar (textun myndefnis) , 17. september 2014
 2. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin) , 11. september 2014
 3. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir) , 16. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Fjölmiðlar (textun myndefnis) , 31. mars 2014
 2. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir) , 22. janúar 2014
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (úthlutunarreglur) , 5. nóvember 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur) , 24. janúar 2013
 2. Efnalög (heildarlög, EES-reglur) , 14. september 2012
 3. Hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur) , 23. október 2012
 4. Loftslagsmál (skráningarkerfi losunarheimilda, EES-reglur) , 7. nóvember 2012
 5. Mat á umhverfisáhrifum (breyting á viðaukum, fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur) , 14. september 2012
 6. Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, meðferð úrgangs og úrvinnslugjald) , 14. mars 2013
 7. Náttúruvernd (heildarlög) , 21. nóvember 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Efnalög (heildarlög, EES-reglur) , 11. júní 2012
 2. Hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur) , 31. mars 2012
 3. Loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur) , 31. mars 2012
 4. Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.) , 12. mars 2012
 5. Náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.) , 8. nóvember 2011
 6. Umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur) , 2. desember 2011
 7. Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun) , 2. desember 2011
 8. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa) , 2. desember 2011
 9. Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (nýting hlunninda og svartfuglsstofnar) , 31. mars 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Brunavarnir (Byggingarstofnun) , 15. október 2010
 2. Efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir) , 30. nóvember 2010
 3. Fullgilding Árósasamningsins (breyting ýmissa laga) , 31. mars 2011
 4. Grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög) , 2. nóvember 2010
 5. Losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur) , 31. mars 2011
 6. Mannvirki (heildarlög) , 15. október 2010
 7. Meðhöndlun úrgangs (skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur) , 11. nóvember 2010
 8. Stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur) , 25. nóvember 2010
 9. Umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur) , 25. nóvember 2010
 10. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (heildarlög) , 31. mars 2011
 11. Úrvinnslugjald (hækkun gjalda) , 11. nóvember 2010
 12. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hreindýraveiðar) , 31. mars 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Brunavarnir (Byggingarstofnun) , 4. mars 2010
 2. Erfðabreyttar lífverur (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings) , 31. mars 2010
 3. Grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög) , 31. mars 2010
 4. Mannvirki (heildarlög) , 4. mars 2010
 5. Mat á umhverfisáhrifum (lengri úrskurðarfrestur ráðherra) , 31. mars 2010
 6. Skipulagslög (heildarlög) , 4. mars 2010
 7. Stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög) , 4. júní 2010
 8. Úrvinnslugjald (hækkun gjalds) , 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur) , 18. maí 2009
 2. Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur) , 18. maí 2009
 3. Meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur) , 18. maí 2009

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 26. september 2017
 2. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 26. september 2017
 3. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 26. september 2017
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki), 2. febrúar 2017
 2. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 30. mars 2017
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 21. desember 2016

145. þing, 2015–2016

 1. Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), 18. apríl 2016
 2. Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög), 10. september 2015
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 14. desember 2015
 4. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun), 28. apríl 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög), 25. september 2014
 2. Laun forseta Íslands (laun handhafa), 12. september 2014
 3. Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), 12. nóvember 2014
 4. Mat á umhverfisáhrifum (heræfingar), 9. október 2014
 5. Úrvinnslugjald (stjórn Úrvinnslusjóðs), 25. mars 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Dómstólar (leyfi dómara), 27. nóvember 2013
 2. Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála), 3. desember 2013
 3. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 19. nóvember 2013
 4. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi), 11. apríl 2014
 5. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun), 3. október 2013
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 2013
 7. Veiting ríkisborgararéttar (heildarlög), 15. maí 2014

142. þing, 2013

 1. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun), 10. september 2013