Gylfi Magnússon: frumvörp

1. flutningsmaður

138. þing, 2009–2010

 1. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur) , 13. október 2009
 2. Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur) , 16. nóvember 2009
 3. Bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.) , 16. nóvember 2009
 4. Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur) , 30. nóvember 2009
 5. Endurskoðendur (starfsábyrgðartrygging) , 18. nóvember 2009
 6. Fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál) , 27. nóvember 2009
 7. Fjármálafyrirtæki (hertar reglur) , 29. desember 2009
 8. Gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands) , 1. júní 2010
 9. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir) , 19. nóvember 2009
 10. Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna) , 31. mars 2010
 11. Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) , 20. október 2009
 12. Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa) , 20. október 2009
 13. Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.) , 31. mars 2010
 14. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög) , 30. nóvember 2009
 15. Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila (heildarlög) , 31. mars 2010
 16. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög) , 8. mars 2010
 17. Samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit) , 31. mars 2010
 18. Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) , 19. nóvember 2009
 19. Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög) , 4. desember 2009
 20. Vörumerki (EES-reglur) , 13. október 2009
 21. Þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög) , 30. nóvember 2009

137. þing, 2009

 1. Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti (EES-reglur) , 19. maí 2009
 2. Fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna) , 25. maí 2009
 3. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir) , 5. júní 2009
 4. Gjaldeyrismál (viðurlög og stjórnvaldsheimildir) , 2. júlí 2009
 5. Hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur) , 19. maí 2009
 6. Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) , 19. maí 2009
 7. Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) , 29. maí 2009
 8. Vörumerki (EES-reglur) , 19. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots) , 2. mars 2009
 2. Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti (EES-reglur) , 12. mars 2009
 3. Fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda) , 11. mars 2009
 4. Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) , 2. mars 2009
 5. Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins) , 2. mars 2009
 6. Vörumerki (EES-reglur) , 12. mars 2009