Björn Ólafsson: frumvörp

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. október 1958
 2. Veltuútsvör, 28. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Veltuútsvör, 23. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Afnám aðflutningsgjalda af fiskflökunarvélum, 27. nóvember 1956
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. nóvember 1956
 3. Útsvör, 23. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Tilkynningar aðsetursskipta, 8. október 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 24. febrúar 1954
 2. Lax- og silungsveiði, 28. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Bann við okri, dráttarvöxtum o. fl., 6. október 1952
 2. Bæjanöfn o. fl., 2. október 1952
 3. Háskóli Íslands, 2. október 1952
 4. Háskóli Íslands, 27. október 1952
 5. Iðnaðarlög, 14. október 1952
 6. Jafnvirðiskaup og vöruskipti, 2. desember 1952
 7. Lánasjóður fyrir íslenska námsmenn erlendis, 27. október 1952
 8. Prófesorsembætti í læknadeild háskólans, 20. október 1952
 9. Skemmtanaskattur, 20. október 1952
 10. Tekjuöflun til íþróttasjóðs, 2. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Akademía Íslands, 4. október 1951
 2. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 2. október 1951
 3. Lánasjóður stúdenta, 28. nóvember 1951
 4. Prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands, 28. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Akademía Íslands, 23. janúar 1951
 2. Friðun arnar og vals, 22. nóvember 1950
 3. Fræðsla barna, 30. október 1950
 4. Gagnfræðanám, 30. október 1950
 5. Gengisskráning o.fl., 19. október 1950
 6. Háskólakennarar, 28. nóvember 1950
 7. Húsmæðrafræðsla, 30. október 1950
 8. Launauppbót, 19. október 1950
 9. Náttúrugripasafn Íslands, 30. október 1950
 10. Ríkisútgáfa námsbóka, 30. október 1950
 11. Stjórn flugmála, 3. nóvember 1950
 12. Verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 1. mars 1951
 13. Viðskiptasamningar við Pólland, 19. október 1950
 14. Vísitala framfærslukostnaðar, 19. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði (1. febrúar) , 31. janúar 1950
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði (í mars) , 24. febrúar 1950
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (2. framlenging III. kafla) , 25. febrúar 1950
 4. Fjáraukalög 1946, 17. janúar 1950
 5. Gengisskráning o.fl., 25. febrúar 1950
 6. Gengisskráning o.fl., 11. maí 1950
 7. Gjaldaviðauki 1950, 6. desember 1949
 8. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl., 11. maí 1950
 9. Skipamælingar, 5. janúar 1950
 10. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 15. mars 1950
 11. Tekjuskattsviðauki 1950, 6. desember 1949
 12. Tollskrá o.fl., 6. desember 1949
 13. Tollskrá o.fl., 5. janúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 6. maí 1949
 2. Bráðabirgðarfjárgreiðslur úr ríkissjóði 1949, 15. desember 1948
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 16. desember 1948
 4. Einkasala á tóbaki, 3. maí 1949
 5. Kirkjugarðar, 19. nóvember 1948
 6. Laun starfsmanna ríkisins, 27. apríl 1949
 7. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 15. desember 1948
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 24. nóvember 1948
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. apríl 1949
 10. Útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri, 10. nóvember 1948

63. þing, 1944–1945

 1. Áfengisverzlun og Tóbakseinkasala, 4. september 1944
 2. Fjárlög 1945, 13. janúar 1944
 3. Fjárlög 1945, 25. september 1944
 4. Gjaldeyrisvarasjóður, 13. október 1944
 5. Heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun, 20. október 1944
 6. Innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka, 4. september 1944
 7. Kaup eigna setuliðsins, 25. september 1944
 8. Laun forseta Íslands, 13. júní 1944
 9. Ráðstafanir vegna dýrtíðar o.fl., 4. september 1944
 10. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 24. janúar 1944
 11. Skemmtanaskattur, 19. janúar 1944
 12. Sparisjóðir, 10. febrúar 1944
 13. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. september 1944
 14. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. september 1944
 15. Tollskrá o.fl., 4. september 1944

62. þing, 1943

 1. Aðflutningsgjald af nokkrum vörutegundum, 19. apríl 1943
 2. Áfengisverzlun og Tóbakseinkasala, 5. október 1943
 3. Einkasala á tóbaki, 6. september 1943
 4. Fjárhagsár ríkisins, 20. október 1943
 5. Fjárlög 1944, 17. apríl 1943
 6. Fjárlög 1944, 3. september 1943
 7. Fólksflutningur með bifreiðum, 6. september 1943
 8. Innheimta skatta og útsvara, 3. september 1943
 9. Innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka, 3. september 1943
 10. Lántaka fyrir ríkissjóð, 22. október 1943
 11. Ríkisreikningur 1940, 3. september 1943
 12. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. september 1943
 13. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. október 1943
 14. Tekjuöflun vegna dýrtíðarráðstafana, 8. desember 1943
 15. Tollskrá o.fl., 5. október 1943
 16. Veitingaskattur, 22. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Innehimta skatta og útsvara, 3. mars 1943
 2. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 5. janúar 1943
 3. Verðlag, 10. janúar 1943

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 8. janúar 1959
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. október 1958
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 9. mars 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Afstaða til óskilgetinna barna, 25. mars 1958
 2. Atvinna við siglingar, 14. febrúar 1958
 3. Dómtúlkar og skjalþýðendur, 14. febrúar 1958
 4. Eftirlaun, 14. febrúar 1958
 5. Fasteignasala, 14. febrúar 1958
 6. Hegningarlög, 14. febrúar 1958
 7. Hlutafélög, 14. febrúar 1958
 8. Húsnæðismálastofnun, 3. desember 1957
 9. Iðja og iðnaður, 14. febrúar 1958
 10. Kosningar til Alþingis, 14. febrúar 1958
 11. Leiðsaga skipa, 14. febrúar 1958
 12. Lífeyrissjóður embættismanna, 14. febrúar 1958
 13. Lækningaleyfi, 14. febrúar 1958
 14. Löggiltir endurskoðendur, 14. febrúar 1958
 15. Niðurjöfnunarmenn, 14. febrúar 1958
 16. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 14. febrúar 1958
 17. Sóknarnefndir og héraðsnefndir, 14. febrúar 1958
 18. Sveitastjórnarkosningar, 14. febrúar 1958
 19. Tannlækningar, 14. febrúar 1958
 20. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. desember 1957
 21. Tekjuskattur og eignarskattur, 11. desember 1957
 22. Útsvör, 11. desember 1957
 23. Veiting ríkisborgararéttar, 5. mars 1958
 24. Veitingasala, gistihúshald o. fl., 14. febrúar 1958
 25. Verslunaratvinna, 14. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 24. október 1956
 2. Ríkisborgararéttur, 20. febrúar 1957

73. þing, 1953–1954

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. mars 1954
 2. Innheimta meðlaga, 2. apríl 1954
 3. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 18. febrúar 1954

70. þing, 1950–1951

 1. Áfengislög, 8. nóvember 1950