Bragi Sigurjónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

102. þing, 1979–1980

 1. Mat á sláturafurðum, 9. janúar 1980
 2. Verðjöfnunargjald af raforku, 13. desember 1979

101. þing, 1979

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Framkvæmd eignarnáms, 7. desember 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Eignarráð yfir landinu, 22. nóvember 1976

94. þing, 1973–1974

 1. Laxárvirkjun, 31. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 23. nóvember 1972
 2. Laxárvirkjun, 22. mars 1973
 3. Námsflokkar, 21. nóvember 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (br. 68/1970, 74/1969, 77/1962) , 27. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Almannatryggingar, 15. október 1969
 2. Gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri, 29. október 1969
 3. Gjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum, 29. október 1969
 4. Læknalög, 29. október 1969
 5. Lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar, 19. nóvember 1969
 6. Sala Ytra-Krossaness til Akureyrarkaupstaðar, 15. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Atvinnuleysistryggingar, 29. október 1968
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 16. desember 1968
 3. Hagtryggingarsjóður landbúnaðarins, 16. desember 1968
 4. Sala jarðarinnar Ytra-Krossanes, 17. apríl 1969
 5. Sala landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi, 11. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri, 14. nóvember 1967
 2. Gjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum öðrum en Reykjavík og Akureyri, 9. nóvember 1967

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Félagsmálaskóli alþýðu, 30. október 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Áfengislög, 8. apríl 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins, 2. maí 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Félagsmálaskóli launþegasamtakanna, 31. október 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Félagsmálaskóli launþegasamtakanna, 8. mars 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins (landnám, ræktun og byggingar í sveitum), 3. febrúar 1971
 2. Velferð aldraðra, 28. október 1970
 3. Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969), 11. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum, 4. desember 1969
 2. Sala Fagraness í Öxnadalshreppi, 23. mars 1970
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga, 10. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Áfengislög, 14. desember 1968
 2. Félagsmálaskóli verkalýðssamtakanna, 19. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Áfengislög, 21. mars 1968
 2. Byggingarsjóður aldraðs fólks, 14. mars 1968