Illugi Gunnarsson: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf) , 4. apríl 2016
 2. Höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur) , 10. nóvember 2015
 3. Höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk) , 10. nóvember 2015
 4. Höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita) , 24. nóvember 2015
 5. Höfundalög (eintakagerð til einkanota) , 16. september 2016
 6. Námslán og námsstyrkir (heildarlög) , 30. maí 2016
 7. Styrkir vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi (miðastyrkir) , 25. nóvember 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.) , 9. október 2014
 2. Grunnskólar (kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.) , 1. desember 2014
 3. Höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita) , 7. apríl 2015
 4. Höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk) , 7. apríl 2015
 5. Höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur) , 7. apríl 2015
 6. Menntamálastofnun (heildarlög) , 9. desember 2014
 7. Örnefni (heildarlög) , 25. nóvember 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu) , 18. mars 2014
 2. Framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.) , 10. mars 2014
 3. Opinber skjalasöfn (heildarlög) , 18. desember 2013
 4. Örnefni (heildarlög) , 26. mars 2014

142. þing, 2013

 1. Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna) , 11. júní 2013

138. þing, 2009–2010

 1. Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga) , 15. mars 2010

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 3. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 18. september 2012
 4. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 24. október 2012
 5. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (þrengri fjárfestingarheimildir), 23. október 2012
 6. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar), 24. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 3. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 4. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 3. nóvember 2011
 5. Raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár), 17. desember 2011
 6. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 7. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012
 8. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.), 2. febrúar 2012
 9. Þingsköp Alþingis (meðferð fjárlagafrumvarps), 27. febrúar 2012

138. þing, 2009–2010

 1. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku), 7. júní 2010
 2. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög), 18. nóvember 2009
 3. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 4. Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir), 31. mars 2010

136. þing, 2008–2009

 1. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 2. Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum), 12. mars 2009
 3. Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds), 19. desember 2008
 4. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 16. október 2008
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009
 6. Tekjuskattur (birting skattskrár), 9. október 2008
 7. Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum), 7. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 4. október 2007
 2. Tekjuskattur (birting skattskrár), 4. október 2007
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 30. október 2007
 4. Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum), 11. febrúar 2008