Katrín Jakobsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

154. þing, 2023–2024

 1. Almennar sanngirnisbætur, 31. október 2023
 2. Mannréttindastofnun Íslands, 26. september 2023
 3. Vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga, 11. nóvember 2023

153. þing, 2022–2023

 1. Breyting á ýmsum lögum til samræmis við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands (laun þjóðkjörinna fulltrúa og embættismanna) , 6. júní 2023
 2. Ríkislögmaður (hlutverk ríkislögmanns) , 30. mars 2023
 3. Seðlabanki Íslands (fjármálaeftirlitsnefnd) , 2. desember 2022
 4. Vísinda- og nýsköpunarráð, 22. september 2022

152. þing, 2021–2022

 1. Eignarráð og nýting fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.) , 1. mars 2022
 2. Heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, 1. apríl 2022
 3. Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta) , 10. desember 2021

151. þing, 2020–2021

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði (breytt kynskráning) , 5. október 2020
 2. Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, 15. mars 2021
 3. Bætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum (lokauppgjör) , 16. október 2020
 4. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga) , 25. mars 2021
 5. Jöfn staða og jafn réttur kynjanna, 1. október 2020
 6. Kynrænt sjálfræði (breytt aldursviðmið) , 5. október 2020
 7. Kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni) , 5. október 2020
 8. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.) , 21. janúar 2021
 9. Stjórnsýsla jafnréttismála, 1. október 2020
 10. Vísinda- og nýsköpunarráð, 7. apríl 2021
 11. Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2021) , 8. júní 2021

150. þing, 2019–2020

 1. Eignarráð og nýting fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi) , 2. apríl 2020
 2. Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017, 30. september 2019
 3. Upplýsingalög (réttarstaða þriðja aðila) , 10. mars 2020
 4. Varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, 22. janúar 2020
 5. Vernd uppljóstrara, 9. nóvember 2019
 6. Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2020) , 26. maí 2020
 7. Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.) , 1. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.) , 6. desember 2018
 2. Kynrænt sjálfræði, 25. mars 2019
 3. Seðlabanki Íslands, 30. mars 2019
 4. Stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda) , 21. janúar 2019
 5. Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing) , 26. september 2018
 6. Upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.) , 30. mars 2019
 7. Vandaðir starfshættir í vísindum, 30. mars 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Endurnot opinberra upplýsinga, 26. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur) , 26. september 2017
 2. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 3. Útlendingar (málsmeðferðartími) , 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fjármálafyrirtæki (eignarhald) , 24. apríl 2017
 2. Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum) , 21. febrúar 2017
 3. Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum) , 21. febrúar 2017
 4. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur) , 22. febrúar 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum) , 11. september 2015
 2. Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum) , 26. janúar 2016
 3. Mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu) , 22. september 2015
 4. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur) , 21. september 2015
 5. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun) , 28. apríl 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum) , 16. september 2014
 2. Mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu) , 23. september 2014
 3. Ríkisútvarpið ohf. (útvarpsgjald) , 31. október 2014
 4. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur) , 25. mars 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu) , 30. október 2013
 2. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun) , 3. október 2013

142. þing, 2013

 1. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun) , 10. september 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Bókasafnalög (heildarlög) , 14. september 2012
 2. Bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta) , 14. september 2012
 3. Fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur) , 30. nóvember 2012
 4. Framhaldsskólar (vinnustaðanám, gjaldtökuheimild o.fl.) , 14. mars 2013
 5. Íþróttalög (lyfjaeftirlit) , 14. september 2012
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög) , 28. febrúar 2013
 7. Opinber skjalasöfn (heildarlög) , 19. mars 2013
 8. Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.) , 5. október 2012
 9. Opinberir háskólar (landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla) , 25. október 2012
 10. Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög) , 5. október 2012
 11. Sviðslistalög (heildarlög) , 5. október 2012
 12. Þjóðminjasafn Íslands (samstarf við Háskóla Íslands) , 11. febrúar 2013
 13. Örnefni (heildarlög) , 26. febrúar 2013

140. þing, 2011–2012

 1. Bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta) , 30. mars 2012
 2. Brottfall ýmissa laga (úrelt lög) , 7. desember 2011
 3. Efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu) , 7. desember 2011
 4. Fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur) , 12. mars 2012
 5. Framhaldsskólar (réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld) , 30. mars 2012
 6. Háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda) , 24. janúar 2012
 7. Íþróttalög (lyfjaeftirlit) , 31. mars 2012
 8. Menningarminjar (heildarlög) , 25. nóvember 2011
 9. Myndlistarlög (heildarlög) , 24. janúar 2012
 10. Opinberir háskólar, 2. desember 2011
 11. Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög) , 31. mars 2012
 12. Skil menningarverðmæta til annarra landa (seinkun gildistöku laganna) , 25. nóvember 2011
 13. Sviðslistalög (heildarlög) , 30. mars 2012
 14. Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (reglugerðarheimild fagráðherra) , 27. mars 2012
 15. Vinnustaðanámssjóður (heildarlög) , 3. maí 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir) , 14. mars 2011
 2. Fjölmiðlar (heildarlög) , 11. nóvember 2010
 3. Grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.) , 11. apríl 2011
 4. Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög) , 14. apríl 2011
 5. Menningarminjar (heildarlög) , 30. mars 2011
 6. Námsstyrkir (aukið jafnræði til náms) , 7. apríl 2011
 7. Safnalög (heildarlög) , 30. mars 2011
 8. Skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur) , 30. mars 2011
 9. Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög) , 17. febrúar 2011
 10. Þjóðminjasafn Íslands (heildarlög) , 30. mars 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur) , 4. mars 2010
 2. Framhaldsfræðsla, 24. nóvember 2009
 3. Framhaldsskólar (gjaldtökuheimildir) , 15. desember 2009
 4. Framhaldsskólar (skipulag skólastarfs o.fl.) , 31. mars 2010
 5. Höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.) , 31. mars 2010
 6. Opinberir háskólar (almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.) , 31. mars 2010
 7. Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög) , 5. desember 2009

137. þing, 2009

 1. Framhaldsskólar (innheimta efnisgjalds) , 14. júlí 2009
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (afnám skilyrðis um ábyrgðarmenn) , 5. júní 2009
 3. Náms- og starfsráðgjafar (útgáfa leyfisbréfa) , 5. júní 2009
 4. Ríkisútvarpið ohf. (gjalddagar útvarpsgjalds) , 26. júní 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.) , 28. nóvember 2008
 2. Listamannalaun (heildarlög) , 11. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Fæðingar- og foreldraorlof (sérstakur aukastyrkur o.fl.) , 15. október 2007

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (uppreist æru), 26. september 2017
 2. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 26. september 2017
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 4. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 24. apríl 2017
 2. Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, 31. janúar 2017
 3. Kjararáð, 12. desember 2016
 4. Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), 23. maí 2017
 5. Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), 21. desember 2016
 6. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 30. mars 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög), 10. september 2015
 2. Fjármálafyrirtæki (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja, leiðrétting), 26. nóvember 2015
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing), 10. september 2015
 4. Grunnskólar (mannréttindi), 21. september 2015
 5. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir), 16. september 2015
 6. Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum), 17. nóvember 2015
 7. Sala fasteigna og skipa (starfsheimild), 27. nóvember 2015
 8. Tollalög og virðisaukaskattur (gjalddagar aðflutningsgjalda), 16. mars 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing), 28. nóvember 2014
 2. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 11. september 2014
 3. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir), 16. september 2014
 4. Vörugjald (gjald á jarðstrengi), 10. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 19. nóvember 2013
 2. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir), 22. janúar 2014
 3. Loftslagsmál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur), 9. maí 2014
 4. Skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu), 14. maí 2014
 5. Vörugjald (gjald á jarðstrengi), 31. mars 2014

142. þing, 2013

 1. Stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá), 10. júní 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá), 6. mars 2013

136. þing, 2008–2009

 1. Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.), 7. október 2008
 2. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 8. október 2008
 3. Efnahagsstofnun (heildarlög), 3. október 2008
 4. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa), 6. nóvember 2008
 5. Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum, 16. desember 2008
 6. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 7. Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum), 3. október 2008
 8. Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds), 19. desember 2008
 9. Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa), 19. desember 2008
 10. Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur), 19. desember 2008
 11. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 19. desember 2008
 12. Vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum), 17. nóvember 2008
 13. Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar), 19. desember 2008
 14. Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 20. janúar 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 4. október 2007
 2. Brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, 7. nóvember 2007
 3. Brottfall vatnalaga, 2. október 2007
 4. Framhaldsskólar (afnám innritunar- og efnisgjalda), 4. október 2007
 5. Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla), 19. nóvember 2007
 6. Raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar), 4. október 2007
 7. Réttindi samkynhneigðra, 3. október 2007
 8. Útlendingar og réttarstaða þeirra (réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.), 19. nóvember 2007

134. þing, 2007

 1. Brottfall vatnalaga, 31. maí 2007