Svavar Gestsson: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Réttarfarsdómstóll, 5. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Grunnskóli (úrskurðarnefnd) , 31. mars 1998
 2. Kosningar til Alþingis (skráning kjósenda) , 2. október 1997
 3. Réttarfarsdómstóll, 6. apríl 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Almannatryggingar (styrkur til kaupa á bílasíma) , 4. desember 1996
 2. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 2. október 1996
 3. Kosningar til Alþingis (skráning kjósenda) , 8. október 1996
 4. Vegalög (reiðhjólavegir) , 4. desember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Almannatryggingar (styrkur til kaupa á bílasíma) , 29. febrúar 1996
 2. Almenn hegningarlög (ummæli um erlenda þjóðhöfðingja) , 22. mars 1996
 3. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 5. mars 1996
 4. Kosningar til Alþingis (skráning kjósenda) , 22. mars 1996
 5. Vegalög (reiðhjólavegir) , 21. nóvember 1995

119. þing, 1995

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur) , 22. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Kynning á íslenskri menningu, 27. október 1994
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur) , 13. desember 1994
 3. Vegalög (reiðhjólavegir) , 3. nóvember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.) , 11. október 1993
 2. Leigubifreiðar (skipan umsjónarnefnda) , 8. apríl 1994
 3. Málefni aldraðra (íbúðir fyrir aldraða) , 22. nóvember 1993
 4. Meðferð opinberra mála (skipunartími ríkissaksóknara o.fl.) , 11. október 1993
 5. Yfirstjórn menningarstofnana (breyting ýmissa laga) , 5. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur) , 19. ágúst 1992
 2. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu (breyting ýmissa laga) , 23. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Kynning á íslenskri menningu, 5. desember 1991
 2. Þróunarátak í skipasmíðaiðnaði, 4. desember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Fullorðinsfræðsla, 28. febrúar 1991
 2. Grunnskóli (heildarlög) , 22. nóvember 1990
 3. Háskóli Íslands (kennslumisseri) , 5. desember 1990
 4. Kennaraháskóli Íslands (rektorskjör) , 25. október 1990
 5. Kynning á íslenskri menningu, 5. mars 1991
 6. Leikskóli, 8. febrúar 1991
 7. Listamannalaun (heildarlög) , 12. nóvember 1990
 8. Lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra (heildarlög) , 13. nóvember 1990
 9. Mannanöfn, 15. október 1990
 10. Samskiptamiðstöð heyrnarlausra, 30. október 1990
 11. Vernd barna og ungmenna (heildarlög) , 15. október 1990
 12. Æskulýðsmál (heildarlög) , 25. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Fullorðinsfræðsla, 25. apríl 1990
 2. Grunnskóli (heildarlög) , 15. mars 1990
 3. Háskóli Íslands (stjórnsýsla) , 14. mars 1990
 4. Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög) , 10. apríl 1990
 5. Launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög) , 20. febrúar 1990
 6. Leikskólar (heildarlög) , 24. apríl 1990
 7. Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög) , 20. febrúar 1990
 8. Námsgagnastofnun (heildarlög) , 22. nóvember 1989
 9. Námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs) , 31. október 1989
 10. Skákskóli Íslands (heildarlög) , 26. mars 1990
 11. Tilraunastöð Háskólans í meinafræði, 15. mars 1990
 12. Útvarpslög (heildarlög) , 15. mars 1990
 13. Vernd barna og ungmenna (heildarlög) , 20. apríl 1990
 14. Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna) , 21. desember 1989
 15. Þjóðleikhús (heildarlög) , 29. mars 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Brottfall laga á sviði menntamála, 22. mars 1989
 2. Framhaldsskólar (gildistaka) , 9. desember 1988
 3. Framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.) , 10. apríl 1989
 4. Friðun hreindýra (heildarlög) , 22. desember 1988
 5. Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta) , 5. janúar 1989
 6. Íslensk málnefnd (nefndarmenn) , 10. apríl 1989
 7. Jöfnun á námskostnaði (heildarlög) , 7. desember 1988
 8. Náttúruvernd (landverðir) , 10. apríl 1989
 9. Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga, 3. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (örorkumatsnefnd) , 22. október 1987
 2. Almannatryggingar (tannlæknaþjónusta) , 12. apríl 1988
 3. Skattadómur og rannsókn skattsvikamála, 13. október 1987
 4. Söluskattur (strætisvagnar) , 22. mars 1988
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri) , 13. október 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Afborgunarkaup (heildarlög) , 18. nóvember 1986
 2. Almannatryggingar (örorkumatsnefnd) , 28. október 1986
 3. Skattadómur og rannsókn skattsvikamála, 13. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Almannatryggingar, 30. janúar 1986
 2. Rannsóknastofnun útflutnings- og markaðsmála, 27. febrúar 1986
 3. Stöðvun okurlánastarfsemi, 26. nóvember 1985
 4. Vísitala framfærslukostnaðar, 25. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Almannatryggingar, 11. desember 1984
 2. Heimilishjálp í viðlögum, 20. febrúar 1985
 3. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 22. október 1984
 4. Kvikmyndamál, 23. maí 1985
 5. Verndun kaupmáttar, 26. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Almannatryggingar, 20. mars 1984
 2. Almannatryggingar, 14. maí 1984
 3. Heimilishjálp í viðlögum, 3. apríl 1984
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 21. mars 1984
 5. Verslunaratvinna, 13. október 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Almannatryggingar (sjúkratryggingagjald) , 18. október 1982
 2. Almannatryggingar, 26. janúar 1983
 3. Búfjárhald í þéttbýli, 16. febrúar 1983
 4. Eftirlaun aldraðra, 25. nóvember 1982
 5. Fjölskylduráðgjöf, 18. janúar 1983
 6. Fjörutíu stunda vinnuvika, 27. október 1982
 7. Heilbrigðisþjónusta, 18. október 1982
 8. Húsnæðisstofnun ríkisins, 21. október 1982
 9. Húsnæðisstofnun ríkisins, 9. desember 1982
 10. Lyfjalög, 29. janúar 1983
 11. Málefni aldraðra, 18. október 1982
 12. Málefni fatlaðra, 2. desember 1982
 13. Orlof, 27. október 1982
 14. Sveitarstjórnarlög, 20. janúar 1983
 15. Tekjustofnar sveitarfélaga, 7. desember 1982
 16. Tóbaksvarnir, 21. febrúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Almannatryggingar, 19. nóvember 1981
 2. Almannatryggingar, 10. desember 1981
 3. Almannatryggingar, 19. desember 1981
 4. Almannatryggingar, 4. febrúar 1982
 5. Atvinnuréttindi útlendinga, 11. nóvember 1981
 6. Brunavarnir og brunamál, 21. október 1981
 7. Framkvæmdasjóður aldraðra, 4. nóvember 1981
 8. Heilbrigðisþjónusta, 3. maí 1982
 9. Húsnæðisstofnun ríkisins, 16. apríl 1982
 10. Innheimtustofnun sveitarfélaga, 15. febrúar 1982
 11. Lyfjadreifing, 14. október 1981
 12. Lyfjalög, 28. október 1981
 13. Lyfjalög, 4. febrúar 1982
 14. Lyfsölulög, 28. október 1981
 15. Málefni aldraðra, 29. mars 1982
 16. Málefni fatlaðra, 10. desember 1981
 17. Sveitarstjórnarkosningar, 17. febrúar 1982
 18. Sveitarstjórnarlög, 17. febrúar 1982
 19. Vátryggingastarfsemi, 19. nóvember 1981
 20. Viðlagatrygging Íslands, 30. mars 1982
 21. Öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum, 9. mars 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Almannatryggingar, 15. október 1980
 2. Almannatryggingar, 3. desember 1980
 3. Almannatryggingar, 3. desember 1980
 4. Almannatryggingar, 19. desember 1980
 5. Almannatryggingar, 6. apríl 1981
 6. Atvinnuleysistryggingar, 26. mars 1981
 7. Atvinnuréttindi útlendinga, 19. febrúar 1981
 8. Eftirlaun til aldraðra, 2. desember 1980
 9. Eftirlaun til aldraðra, 24. febrúar 1981
 10. Eiturefni og hættuleg efni, 24. febrúar 1981
 11. Heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða, 24. mars 1981
 12. Hollustuhættir, 24. nóvember 1980
 13. Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna, 2. apríl 1981
 14. Lyfjadreifing, 28. apríl 1981
 15. Meinatæknar, 16. október 1980
 16. Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra, 15. maí 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Almannatryggingar, 20. desember 1979
 2. Almannatryggingar, 6. febrúar 1980
 3. Almannatryggingar, 6. febrúar 1980
 4. Ávana- og fíkniefni, 16. apríl 1980
 5. Bjargráðasjóður, 17. apríl 1980
 6. Brunatryggingar utan Reykjavíkur, 17. desember 1979
 7. Heilbrigðisþjónusta, 9. apríl 1980
 8. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 28. janúar 1980
 9. Meinatæknar, 9. apríl 1980
 10. Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda, 5. maí 1980

101. þing, 1979

 1. Viðskiptabankar í eigu ríkisins, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Afborgunarkaup, 3. apríl 1979
 2. Framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 26. apríl 1979
 3. Gjaldmiðill Íslands, 26. apríl 1979
 4. Seðlabanki Íslands, 11. desember 1978
 5. Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála, 26. apríl 1979
 6. Skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, 7. desember 1978
 7. Verðgildi íslensks gjaldmiðils, 18. desember 1978
 8. Verðlag, 24. október 1978

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (sjálfseignarstofnanir), 5. mars 1999
 2. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 3. Búfjárhald, forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa), 8. desember 1998
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 14. október 1998
 5. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 5. nóvember 1998
 6. Staðfest samvist (ættleiðing), 11. nóvember 1998
 7. Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald), 5. mars 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 2. Framhaldsskólar (innritunar- og efnisgjöld), 6. október 1997
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 4. desember 1997
 4. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. nóvember 1997
 5. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 6. Jarðhitaréttindi, 7. október 1997
 7. Lækkun fasteignaskatta (breyting ýmissa laga), 3. nóvember 1997
 8. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 13. desember 1997
 9. Orka fallvatna, 7. október 1997
 10. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga), 28. janúar 1998
 11. Staðfest samvist (ættleiðing), 23. október 1997
 12. Stjórn fiskveiða (brottfall laga), 4. nóvember 1997
 13. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 6. október 1997
 14. Umboðsmaður jafnréttismála, 9. október 1997
 15. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. nóvember 1997
 16. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 6. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Einkahlutafélög (persónuleg ábyrgð), 21. mars 1997
 2. Hlutafélög (persónuleg ábyrgð), 21. mars 1997
 3. Jarðhitaréttindi, 2. október 1996
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 2. október 1996
 5. Lækkun fasteignaskatta (breyting ýmissa laga), 7. apríl 1997
 6. Orka fallvatna, 2. október 1996
 7. Réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög), 2. október 1996
 8. Staðfest samvist (ættleiðing), 21. mars 1997
 9. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi), 14. október 1996
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 2. október 1996
 11. Umboðsmaður jafnréttismála, 8. október 1996
 12. Þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta), 7. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Einkaleyfi (viðbótarvottorð um vernd lyfja), 21. maí 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1995
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 5. mars 1996
 4. Orka fallvatna, 5. október 1995
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (upplýsingar úr skattskrám), 29. apríl 1996
 6. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar), 16. október 1995
 7. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun), 3. júní 1996

119. þing, 1995

 1. Stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði), 17. maí 1995
 2. Stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur), 17. maí 1995
 3. Þingfararkaup (heildarlög), 15. júní 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Jarðhitaréttindi, 3. október 1994
 2. Orka fallvatna, 3. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald), 13. október 1993
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1993
 3. Orka fallvatna, 5. október 1993
 4. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 8. desember 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf), 6. maí 1993
 2. Eiturefni og hættuleg efni (ósoneyðandi efni), 25. mars 1993
 3. Greiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleika, 22. október 1992
 4. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 17. desember 1992
 5. Jarðhitaréttindi, 3. september 1992
 6. Orka fallvatna, 26. október 1992
 7. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 22. október 1992
 8. Þingsköp Alþingis (forsætisnefnd, ræðutími o.fl.), 19. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Heilbrigðisþjónusta (mæðravernd), 15. október 1991
 2. Hlutafélög (hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.), 25. mars 1992
 3. Jarðhitaréttindi, 14. október 1991
 4. Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn, 17. október 1991
 5. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlags- og samkeppnisstofnun, markaðsráðandi fyrirtæki o.fl.), 25. mars 1992

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð), 2. mars 1988
 2. Söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja), 12. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Almannatryggingar (sjúkradagpeningar), 19. janúar 1987
 2. Bankaeftirlit ríkisins, 23. október 1986
 3. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 30. október 1986
 4. Fiskveiðasjóður Íslands (lán til nýrra fiskiskipa), 13. nóvember 1986
 5. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 10. mars 1987
 6. Jarðhitaréttindi, 19. nóvember 1986
 7. Lögræðislög (trúnaðarnefnd), 23. október 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Eignaréttur íslenska ríkisins á auðlindum hafsbotnsins, 14. nóvember 1985
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 7. apríl 1986
 3. Jarðhitaréttindi, 16. október 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Ráðstafanir í húsnæðismálum, 6. febrúar 1985
 2. Tollskrá, 24. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Almannatryggingar, 13. október 1983
 2. Kosningar til Alþingis, 16. desember 1983
 3. Sveitarstjórnarkosningar, 16. desember 1983
 4. Vinnumiðlun, 29. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Orkuverð til Íslenska álfélagsins, 23. febrúar 1983
 2. Stjórnarskipunarlög, 25. febrúar 1983

101. þing, 1979

 1. Stjórn efnahagsmála, 15. október 1979