Sigríður Á. Andersen: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Skýrsla um sóttvarnalög og heimildir stjórnvalda óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

150. þing, 2019–2020

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2019 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Skimanir ferðamanna óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Stefna í samgöngumálum óundirbúin fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

149. þing, 2018–2019

 1. Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Aðgerðaáætlun gegn mansali svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 3. Aðgerðir til að styrkja stöðu brotaþola svar sem dómsmálaráðherra
 4. Aldursgreiningar ungra umsækjenda um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 5. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar svar sem dómsmálaráðherra
 6. Áfengisauglýsingar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Áhrif aukinna fjárveitinga til löggæslu svar sem dómsmálaráðherra
 8. Álag á kynferðisbrotadeild lögreglunnar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 9. Bálfarir og kirkjugarðar svar sem dómsmálaráðherra
 10. Birting dóma og nafna í ákveðnum dómsmálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 11. Birting upplýsinga um fjölda og afgreiðslu mála við dómstóla svar sem dómsmálaráðherra
 12. Breskir ríkisborgarar á Íslandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinu svar sem dómsmálaráðherra
 13. Breyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barna svar sem dómsmálaráðherra
 14. Breytingar á hjúskaparlögum svar sem dómsmálaráðherra
 15. Byrlun ólyfjanar svar sem dómsmálaráðherra
 16. Dvalarleyfi barns erlendra námsmanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 17. Eiðstafur dómara svar sem dómsmálaráðherra
 18. Embætti lögreglustjórans á Suðurlandi svar sem dómsmálaráðherra
 19. Erindi sem varða kirkjugarða svar sem dómsmálaráðherra
 20. Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka svar sem dómsmálaráðherra
 21. Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa svar sem dómsmálaráðherra
 22. Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum svar sem dómsmálaráðherra
 23. Fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna svar sem dómsmálaráðherra
 24. Gerðabækur kjörstjórna svar sem dómsmálaráðherra
 25. Haag-samningur um gagnkvæma innheimtu meðlags svar sem dómsmálaráðherra
 26. Heimilisofbeldismál svar sem dómsmálaráðherra
 27. Kvartanir vegna forstöðumanna dómstóla svar sem dómsmálaráðherra
 28. Kærur og málsmeðferðartími svar sem dómsmálaráðherra
 29. Málefni kirkjugarða svar sem dómsmálaráðherra
 30. Persónuupplýsingar í sjúkraskrám svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 31. Rafræn stjórnsýsla við afgreiðslu dvalarleyfa munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 32. Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni svar sem dómsmálaráðherra
 33. Refsibrot sem varða framleiðslu áfengis til einkaneyslu svar sem dómsmálaráðherra
 34. Reynslulausn og samfélagsþjónusta svar sem dómsmálaráðherra
 35. Réttarstaða þolenda í kynferðisbrotamálum svar sem dómsmálaráðherra
 36. Réttindi barna erlendra námsmanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 37. Schengen-samstarfið skýrsla dómsmálaráðherra
 38. Seta í stjórn dómstólasýslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 39. Skipun dómstjóra svar sem dómsmálaráðherra
 40. Skráning vímuefnabrota á sakaskrá svar sem dómsmálaráðherra
 41. Skýrsla um innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 42. Störf nefndar um dómarastörf svar sem dómsmálaráðherra
 43. Sýslumannsembættið í Vestmannaeyjum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 44. Tilnefning sérfróðra meðdómsmanna og kunnáttumanna svar sem dómsmálaráðherra
 45. Umskurður á kynfærum drengja svar sem dómsmálaráðherra
 46. Úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum svar sem dómsmálaráðherra
 47. Útgáfa á ársskýrslum svar sem dómsmálaráðherra
 48. Valkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 49. Viðbragðsgeta almannavarna og lögreglu í dreifðum byggðum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 50. Vopnuð verkefni og útköll sérsveitar lögreglu svar sem dómsmálaráðherra
 51. Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum svar sem dómsmálaráðherra

148. þing, 2017–2018

 1. Aðgengi fatlaðs fólks svar sem dómsmálaráðherra
 2. Aðgerðaáætlun fyrir Stjórnarráðið svar sem dómsmálaráðherra
 3. Almenna persónuverndarreglugerðin svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 4. Atkvæðakassar svar sem dómsmálaráðherra
 5. Atkvæðakassar svar sem dómsmálaráðherra
 6. Ársskýrslur Útlendingastofnunar svar sem dómsmálaráðherra
 7. Barnahjónabönd svar sem dómsmálaráðherra
 8. Börn sem sækja um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 9. Dómþing svar sem dómsmálaráðherra
 10. Endurskoðun skaðabótalaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 11. Faðernisyfirlýsing vegna andvanafæðingar og fósturláts svar sem dómsmálaráðherra
 12. Ferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjóra svar sem dómsmálaráðherra
 13. Fermingaraldur og trúfélagaskráningu svar sem dómsmálaráðherra
 14. Fíkniefnalagabrot á sakaskrá svar sem dómsmálaráðherra
 15. Fjöldi hjónavígslna svar sem dómsmálaráðherra
 16. Fjöldi hælisleitenda og dvalartími þeirra hér á landi svar sem dómsmálaráðherra
 17. Fjöldi rannsóknarlögreglumanna svar sem dómsmálaráðherra
 18. Framkvæmd og eftirfylgni barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Frumvarp um persónuvernd svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 20. Fylgdarlaus börn á flótta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 21. Gæsluvarðhald og gæsluvarðhaldsúrskurðir svar sem dómsmálaráðherra
 22. Hlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneyta svar sem dómsmálaráðherra
 23. Hnjask á atkvæðakössum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 24. Hugsanlegt vanhæfi dómara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 25. Innbrot á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 26. Innheimta sekta vegna umferðarlagabrota erlendra ferðamanna svar sem dómsmálaráðherra
 27. Kirkjujarðasamkomulagið frá 1997/98 svar sem dómsmálaráðherra
 28. Kynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherra svar sem dómsmálaráðherra
 29. Lögreglumenn svar sem dómsmálaráðherra
 30. Lögskilnaðir svar sem dómsmálaráðherra
 31. Nauðungarsala og gjaldþrotaskipti svar sem dómsmálaráðherra
 32. Niðurskurður í fjármálaáætlun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 33. Opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins svar sem dómsmálaráðherra
 34. Óinnheimtar sektir í vararefsingarferli svar sem dómsmálaráðherra
 35. Pólitísk ábyrgð ráðherra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 36. Rannsókn á skipun dómara við Landsrétt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 37. Ráðherrabílar og bílstjórar svar sem dómsmálaráðherra
 38. Ráðningar ráðherrabílstjóra svar sem dómsmálaráðherra
 39. Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi svar sem dómsmálaráðherra
 40. Skilgreiningar á hugtökum svar sem dómsmálaráðherra
 41. Skilyrði fyrir gjafsókn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 42. Skipun dómara við Landsrétt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 43. Skráning faðernis svar sem dómsmálaráðherra
 44. Smávægileg brot á sakaskrá svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 45. Starfsemi Airbnb á Íslandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 46. Starfsemi sérsveitar ríkislögreglustjóra svar sem dómsmálaráðherra
 47. Starfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherra svar sem dómsmálaráðherra
 48. Störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins svar sem dómsmálaráðherra
 49. Tillögur Lögmannafélags Íslands um gjafsóknarreglur svar sem dómsmálaráðherra
 50. Ummæli ráðherra um þingmann Pírata svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 51. Úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 52. Útgjöld vegna hælisleitenda svar sem dómsmálaráðherra
 53. Varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka svar sem dómsmálaráðherra
 54. Veiting ríkisfangs svar sem dómsmálaráðherra
 55. Vinna við réttaröryggisáætlun munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 56. Vinnutími, tekjur og framfærsla fanga svar sem dómsmálaráðherra
 57. Þriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna svar sem dómsmálaráðherra

147. þing, 2017

 1. Andlát í fangageymslum og fangelsum svar sem dómsmálaráðherra
 2. Barnalög svar sem dómsmálaráðherra
 3. Ferðakostnaður ráðherra svar sem dómsmálaráðherra
 4. Kröfur um menntun opinberra starfsmanna sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu svar sem dómsmálaráðherra
 5. Mansalsmál svar sem dómsmálaráðherra
 6. Viðbúnaður við kjarnorkumengun svar sem dómsmálaráðherra
 7. Viðurlög við því að hylma yfir kynferðisafbrot svar sem dómsmálaráðherra

146. þing, 2016–2017

 1. Aðgerðaáætlun gegn mansali og vinnulag við mansalsmál svar sem dómsmálaráðherra
 2. Breytingar á Dyflinnarreglugerðinni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 3. Brottvísun bresks ríkisborgara á leið til Bandaríkjanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 4. Eftirlitsstofnanir svar sem dómsmálaráðherra
 5. Endurupptaka dómsmála svar sem dómsmálaráðherra
 6. Fórnarlömb mansals svar sem dómsmálaráðherra
 7. Framkvæmd landamæraeftirlits o.fl. svar sem dómsmálaráðherra
 8. Framsal íslenskra fanga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Fylgdarlaus börn sem sækja um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 10. Íbúðarhúsnæði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 11. Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Kaup erlendra aðila á jörðum svar sem dómsmálaráðherra
 13. Kynjahalli í dómskerfinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 14. Kærur um kynferðisbrot svar sem dómsmálaráðherra
 15. Kærur um ofbeldi gegn börnum svar sem dómsmálaráðherra
 16. Löggjöf gegn umsáturseinelti munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Mannanöfn svar sem dómsmálaráðherra
 18. Mannréttindasjónarmið í íslenskri löggjöf o.fl. munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Málefni fylgdarlausra barna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 20. Málsmeðferð hælisleitenda samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni svar sem dómsmálaráðherra
 21. Meðferð kynferðisbrota svar sem dómsmálaráðherra
 22. Móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 23. Rafrænt eftirlit við afplánun refsinga svar sem dómsmálaráðherra
 24. Rannsóknarnefnd almannavarna svar sem dómsmálaráðherra
 25. Rannsóknir á vændiskaupum svar sem dómsmálaráðherra
 26. Ráðstafanir samkvæmt þingsályktun nr. 49/145 svar sem dómsmálaráðherra
 27. Réttaráhrif laga nr. 124/2016, um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 svar sem dómsmálaráðherra
 28. Samningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélög svar sem dómsmálaráðherra
 29. Sáttameðferð svar sem dómsmálaráðherra
 30. Skipan dómara í Landsrétt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 31. Skipun dómara í Landsrétt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 32. Skráning trúar- og lífsskoðana svar sem dómsmálaráðherra
 33. Stefna í almannavarna- og öryggismálum svar sem dómsmálaráðherra
 34. Takmarkanir á tjáningarfrelsi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 35. Tekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þess svar sem dómsmálaráðherra
 36. Tillaga um skipan dómara í Landsrétt svar sem dómsmálaráðherra
 37. Tjáningarfrelsi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 38. Umsóknarferli hjá sýslumönnum svar sem dómsmálaráðherra
 39. Umsækjendur um alþjóðlega vernd svar sem dómsmálaráðherra
 40. Uppbygging löggæslu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 41. Utankjörfundaratkvæði svar sem dómsmálaráðherra
 42. Úrskurðir um umgengni barna við umgengnisforeldra svar sem dómsmálaráðherra
 43. Úthaldsdagar Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 44. Valfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 45. Yfirferð kosningalaga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 46. Þinglýsingar svar sem dómsmálaráðherra

145. þing, 2015–2016

 1. Losun gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 2. Skattundanþágur vegna innflutts lífeldsneytis fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 3. Styrkir til framræslu lands fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

144. þing, 2014–2015

 1. Bygging sjúkrahótels óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Losun gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 3. Losun gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 4. Undanþágur frá EES-gerðum fyrirspurn til utanríkisráðherra

141. þing, 2012–2013

 1. Guðsþjónustur í Ríkisútvarpinu fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra
 2. Sérstök dreifing á upplýsingum úr álagningaskrám fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 3. Umfjöllun Ríkisútvarpsins um þjóðaratkvæðagreiðslur fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra

136. þing, 2008–2009

 1. Lög um vörugjald og virðisaukaskatt óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Blandaðar bardagaíþróttir beiðni um skýrslu til mennta- og menningarmálaráðherra
 2. Skattaskjól og mögulegar lagabreytingar til að sporna við starfsemi þeirra skýrsla efnahags- og viðskiptanefnd
 3. ÖSE-þingið 2015 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

144. þing, 2014–2015

 1. Blandaðar bardagaíþróttir beiðni um skýrslu til mennta- og menningarmálaráðherra
 2. Eftirfylgniskýrslur Ríkisendurskoðunar um mannauðsmál ríkisins álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
 3. Meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti skýrsla stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
 4. Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2013 álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar