Birgir Þórarinsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Aðgerðir til stuðnings landbúnaði óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 2. Áhættumat vegna framkvæmdar fjárlaga óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 3. Einelti innan lögreglunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Kolefnisgjald óundirbúin fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 5. Kostnaður við alþjóðlega vernd fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Lóðarleiga í Reykjanesbæ fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 7. Lög um fjárfestingar erlendra aðila óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Mygla í húsnæði Landspítalans fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Sala Íslandsbanka óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Sendiskrifstofur hér á landi fyrirspurn til utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra
 11. Útflutningur á óunnum fiski óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 12. Yfirfærsla reksturs hjúkrunarheimila frá ríki til sveitarfélaga óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Yfirtaka á SpKef sparisjóði beiðni um skýrslu til fjármála- og efnahagsráðherra

150. þing, 2019–2020

 1. Bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 2. Framkvæmdir í Helguvík óundirbúin fyrirspurn til utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra
 3. Fyrirhuguð bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans hf. fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 4. Gjaldþrotalög og greiðslustöðvun óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Innflutningur og notkun á jarðefnaeldsneyti fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 6. Kolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnis fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 7. Raforkuöryggi á Suðurnesjum óundirbúin fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
 8. Skimun á landamærum óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 9. Starfsmannamál ráðuneytisins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherra fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 11. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til forsætisráðherra
 12. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 13. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra
 14. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 15. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra
 17. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 18. Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 19. Starfsmannamál stofnana á málefnasviði ráðherra fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
 20. Uppsagnir bankastarfsmanna og nýbygging Landsbankans óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra

149. þing, 2018–2019

 1. Afgreiðsla frumvarps um þungunarrof óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Biðtími hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Bílaleigubifreiðar fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 4. Dómur um innflutning á hráu kjöti óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 5. Efling iðn- og verknáms óundirbúin fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
 6. Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. og Hildu ehf. fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 7. Fyrirhuguð bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans hf. fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 8. Gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands fyrirspurn til forsætisráðherra
 9. Innflutningur á hráu kjöti óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Kostnaður ríkissjóðs við kísilverið á Bakka fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
 11. Lánsfjárþörf Íslandspósts ohf. fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 12. Reglur um skipan skiptastjóra óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 13. Sláturafurðir fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 14. Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 15. Tjónabifreiðar fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

148. þing, 2017–2018

 1. Eignaraðild vogunarsjóða að bankakerfinu og eftirlitshlutverk Fjármálaeftirlitsins fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 2. Falskar fréttir og þjóðaröryggi óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, fjöldi ársverka og þróun launakostnaðar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Framboð Íslands til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Hreinlætisaðstaða í Dyrhólaey fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 7. Innheimta sekta vegna umferðarlagabrota erlendra ferðamanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Kaup vogunarsjóða í Arion banka óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 9. Kostnaður við heilbrigðisþjónustu fyrir erlenda ferðamenn fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Sala á hlut ríkisins í Arion banka óundirbúin fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 11. Skortur á hjúkrunarfræðingum óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Staðsetning nýs Landspítala með tilliti til samgangna óundirbúin fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 13. Tekjur ríkisins af sölu Arion banka óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 14. Tollar á innfluttar landbúnaðarvörur óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 15. Umferðarlagabrot erlendra ferðamanna fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 16. Útistandandi húsnæðislán Íbúðalánasjóðs sem bera uppgreiðslugjald fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra

141. þing, 2012–2013

 1. Frítökuréttur slökkviliðsmanna á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Skerðing elli- og örorkulífeyris óundirbúin fyrirspurn til velferðarráðherra
 3. Staða Fjölbrautaskóla Suðurnesja óundirbúin fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra
 4. Vextir og framfærslukostnaður fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra

139. þing, 2010–2011

 1. Sparisjóðurinn í Keflavík, Spkef sparisjóður, Byr sparisjóður og Byr hf. fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Stækkun Reykjanesvirkjunar óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Áhrif efnahagshrunsins 2008 og aðgerða stjórnvalda á hag heimilanna beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Geðheilbrigðisþjónusta í landinu beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Um úttekt á starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 4. Viðbrögð við uppgangi skipulagðrar glæpastarfsemi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra

150. þing, 2019–2020

 1. Aðdragandi og afleiðingar óveðurs dagana 9.--11. desember 2019, viðbúnaður og úrbætur beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

149. þing, 2018–2019

 1. Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

148. þing, 2017–2018

 1. Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra