Eiður Guðnason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Akstur utan vega svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 2. Mannréttindi í Eystrasaltsríkjunum munnlegt svar sem ráðherra norrænna samstarfsmála
 3. Mótun stefnu í umhverfismálum skýrsla umhverfisráðherra
 4. Norræna ráðherranefndin 1992--1993 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 5. Ráðstafanir til orkusparnaðar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 6. Samþykktir Ríó-ráðstefnunnar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 7. Skyndilokanir á afréttum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 8. Stálvinnslan hf. munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Takmörkun og eftirlit með rjúpnaveiði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 10. Umhverfismál á norðanverðum Vestfjörðum svar sem umhverfisráðherra
 11. Útboð á vegum umhverfisráðuneytisins svar sem umhverfisráðherra
 12. Veiðistjóri munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 13. Vinnubrögð í umhverfisráðuneyti svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Aðgerðir gegn börnum í Río de Janeiro munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 2. Afleiðingar sumarlokunar sjúkrahúsa munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Auglýsinga- og kynningarkostnaður umhverfisráðuneytis svar sem umhverfisráðherra
 4. Áhrif EES-samnings á samnorræna samninga svar sem ráðherra norrænna samstarfsmála
 5. El Grillo svar sem umhverfisráðherra
 6. Fjárhagsstaða Náttúruverndarráðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 7. Lokun deilda vegna sparnaðar á sjúkrahúsum í Reykjavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Losun eiturefna í norðanvert Atlantshaf munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Losun salernistanka húsbíla munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 10. Norræna ráðherranefndin 1991--1992 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 11. Ósoneyðandi efni munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 12. Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun skýrsla umhverfisráðherra
 13. Samningur um EES og áhrif hans á umhverfismál skýrsla umhverfisráðherra
 14. Skipulag á hálendi Íslands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 15. Starfsleyfi og mengunarvarnir í væntanlegu álveri á Keilisnesi skýrsla umhverfisráðherra
 16. Stöðvun á notkun ósoneyðandi efna munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 17. Sumarlokun á legudeild barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Umhverfisslys munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 19. Veðurathuganir við strönd Austurlands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 20. Verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða svar sem umhverfisráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Arður af húseign Skógræktar ríkisins í Hafnarfirði fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Kostnaður við breytingar á Þjóðleikhúsi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Kostnaður við smíði Breiðafjarðarferjunnar Baldurs fyrirspurn til samgönguráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Fiskiskip í smíðum erlendis fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Kjarnorkuvopnatilraunir á vegum Sovétríkjanna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Skipulag svæðisins umhverfis Gullfoss og Geysi fyrirspurn til félagsmálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Könnun á hagkvæmni Hvalfjarðarganga fyrirspurn til samgönguráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Raforkuframleiðsla fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Raforkuverð fyrirspurn til iðnaðarráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Alnæmissjúklingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Alþingiskosningar og þinghald fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Fæðisdagpeningaeign sjómanna fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Endurskoðun fjarskiptalaga fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Erlend leiguskip (um erlend leiguskip) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Kaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Kaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Lánsfjárfyrirheit vegna kaupa á togaranum Má fyrirspurn til forsætisráðherra
 6. Úrsögn Íslands úr alþjóðahvalveiðiráðinu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 7. Þátttaka Íslands í vísindasamstarfi Evrópuþjóða fyrirspurn til forsætisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Framlag til hjálparstarfs í Eþíópíu fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Íslandssiglingar Rainbow Navigation fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Norskt sjónvarp um gervihnött fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Raforkuverð á Íslandi fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Seðlabanki Íslands fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Sjómannadagurinn sem lögskipaður frídagur fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 8. Útflutningur landbúnaðarafurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Útflutningur niðurgreiddra landbúnaðarafurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Eggjaeinkasala fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Geislavirk mengun í Norður-Atlantshafi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Gæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarða fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Námsvistargjöld fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Staða heilsugæslulæknis á Eskifirði fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Tollkrít fyrirspurn til fjármálaráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Endurskoðun á reglugerð um ökukennslu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Fræðsla um vöruvöndun fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Umferðaröryggisár fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Val á listaverkum fyrirspurn til menntamálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Fjármagn til fiskleitar, vinnslutilrauna o.fl. ( .) fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Mat á eignum Iscargo hf. fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Skipaverkstöð í Reykjavík fyrirspurn til forsætisráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Fyrirmæli Ríkisbókhalds fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Málefni Ríkisútvarpsins beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 3. Norsku- og sænskukennsla í grunnskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Tenging dísilrafstöðva í eigu Rafmagnsveitna ríkisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Öryggismál varðandi þyrlurekstur fyrirspurn til samgönguráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Veiðar erlendra fiskiskipa í íslenskri fiskveiðilögsögu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Samstarf Norðurlanda á sviði sjónvarpsmála fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Búminjasafn á Hvanneyri fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

112. þing, 1989–1990

 1. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Norrænt samstarf 1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 3. Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu skýrsla sérnefnd

111. þing, 1988–1989

 1. Norrænt samstarf 1988-1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

110. þing, 1987–1988

 1. Norrænt samstarf 1987-1988 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

109. þing, 1986–1987

 1. Fíkniefnamál beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Norrænt samstarf 1986 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 3. Sérkennsla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Norrænt samstarf 1985 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

107. þing, 1984–1985

 1. Fjárhagstuðningur við Kvennaathvarf fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Heildarendurskoðun lífeyrismála beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 3. Norrænt samstarf 1984 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 4. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Starfsemi Íslenskra aðalverktaka beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Norrænt samstarf 1982 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

104. þing, 1981–1982

 1. Afkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Bifreiðaeftirlit fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Húsnæðismál fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 4. Mat á eignum Iscargo hf. beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 5. Myndvarp fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Raforkuverð til fjarvarmaveitna fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 7. Rannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveit fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 8. Starfsskilyrði myndlistarmanna fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Blönduvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfn beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 4. Málefni Flugleiða beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 5. Orkuverð til fjarvarmaveitna fyrirspurn til munnlegs svars til
 6. Rekstur Skálholtsstaðar fyrirspurn til munnlegs svars til kirkjumálaráðherra
 7. Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 8. Verslun og innflutningur á kartöflum fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Kröfluvirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra