Valgerður Sverrisdóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Aðstoðarmenn ráðherra og tímabundnar ráðningar fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Álver í Helguvík óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Byggðastofnun óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Eftirlaunalög o.fl. óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. GSM-samband fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Hækkun stýrivaxta óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Samvinna við sveitarfélögin um atvinnuuppbyggingu óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Tímabundnar ráðningar í utanríkisráðuneytinu óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgerðir í efnahagsmálum óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Bólusetningar gegn leghálskrabbameini fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Evrópumál óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Fjárfestingar í jarðhita í Suðaustur-Asíu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Framlag áliðnaðarins til þjóðarbúsins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Frumvarp um sjúkratryggingar, Lýðheilsustöð óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Heildarumhverfismat vegna framkvæmda á Bakka óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Heimsmarkaðsverð á olíu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 9. Hlutafélagavæðing Landspítala fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Ísafjarðarflugvöllur fyrirspurn til samgönguráðherra
 11. Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni fyrirspurn til forsætisráðherra
 12. Kræklingarækt fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 13. Málaskrá ríkisstjórnarinnar óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 14. Mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar þorskkvóta óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 15. MS-sjúklingar og lyfið Tysabri fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Námsstöður í heimilislækningum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 17. Reykjavíkurflugvöllur óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 18. Skráning samheitalyfja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 19. Staða krónunnar óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 20. Starfsemi kvennadeildar Landspítala fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 21. Starfslok forstjóra Landspítala óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 22. Umræða um Evrópumál óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 23. Uppbygging hjúkrunarrýma fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 24. Uppgjör fjármálafyrirtækja í evrum óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 25. Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks fyrirspurn til fjármálaráðherra
 26. Vegagerðin óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 27. Vottað gæðakerfi í heilbrigðisþjónustu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 28. Þjónusta við aldraða fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 29. Þorskeldi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

134. þing, 2007

 1. Vaðlaheiðargöng óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Alþjóðlegt bann við dauðarefsingum munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 2. Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands svar við óundirbúinni fyrirspurn sem utanríkisráðherra
 3. Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 4. Fyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslands skýrsla utanríkisráðherra
 5. Íslendingar í fangelsum erlendis svar sem utanríkisráðherra
 6. Íslendingur í Greensville-fangelsinu svar sem utanríkisráðherra
 7. Kostnaður við stuðningsaðgerðir í Írak svar sem utanríkisráðherra
 8. Norðurskautsmál svar sem utanríkisráðherra
 9. Sprengjuleit munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 10. Starfslok starfsmanna varnarliðsins munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 11. Störf á landsbyggðinni svar sem utanríkisráðherra
 12. Störf hjá Ratsjárstofnun munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 13. Svæði sem notuð hafa verið til skot- og sprengjuæfinga svar sem utanríkisráðherra
 14. Utanríkis- og alþjóðamál skýrsla utanríkisráðherra
 15. Varnarsvæði á Miðnesheiði munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 16. Vatnstjón á Keflavíkurflugvelli svar sem utanríkisráðherra
 17. Þróunarsamvinna og þróunarhjálp skýrsla utanríkisráðherra skv. beiðni

132. þing, 2005–2006

 1. Afleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandi svar sem viðskiptaráðherra
 2. Afnám verðtryggingar lána munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Atvinnumál á Ísafirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Ábyrgð Byggðastofnunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Álver í Helguvík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 6. Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Byggðastofnun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 8. Byggðastofnun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Efnistaka úr botni Hvalfjarðar svar sem iðnaðarráðherra
 10. Fjölgun starfa hjá ríkinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 11. Framtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins svar sem viðskiptaráðherra
 12. Framvinda byggðaáætlunar 2002--2005 skýrsla iðnaðarráðherra
 13. Frumvarp um Byggðastofnun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 14. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Háspennulínur í jörðu svar sem iðnaðarráðherra
 16. Hátækni- og nýsköpunargreinar svar sem iðnaðarráðherra
 17. Hátækniiðnaður svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 18. Hækkun raforkuverðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 19. Íbúðalán banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 20. Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 21. Jöfnun flutningskostnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 22. Kaup Eglu hf. á Búnaðarbankanum svar sem viðskiptaráðherra
 23. Kaupendur Búnaðarbankans svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 24. Landsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 25. Laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 26. Launa- og starfskjör skráðra félaga í kauphöllinni svar sem viðskiptaráðherra
 27. Launa- og starfskjör skráðra félaga í kauphöllinni svar sem viðskiptaráðherra
 28. Laxeldisfyrirtækið Sæsilfur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 29. Lánveitingar til stjórnenda fyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 30. Leyfi til olíuleitar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 31. Lækkun raforkuverðs munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 32. Markaðsráðandi staða á matvælamarkaði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 33. Meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 34. Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 35. Neysluviðmiðun svar sem viðskiptaráðherra
 36. Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 37. Nýting vatnsafls og jarðvarma munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 38. Orkunýting jarðorkuvera svar sem iðnaðarráðherra
 39. Raforkumálefni skýrsla iðnaðarráðherra
 40. Reykdalsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 41. Sameining rannsóknastofnana iðnaðarins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 42. Samkeppnisstaða fiskverkenda munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 43. Samkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslu svar sem viðskiptaráðherra
 44. Skinnaverkun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 45. Skýrsla um aukin tækifæri í forustu atvinnulífsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 46. Staða bankanna svar sem viðskiptaráðherra
 47. Staða framkvæmda við Kárahnjúka svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 48. Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 49. Staða íslensks skipaiðnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 50. Starfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 51. Störf hjá Rarik svar sem iðnaðarráðherra
 52. Svörun í þjónustusíma munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 53. Tryggingavernd torfæruhjóla munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 54. Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 55. Upplýsingaskylda bankastofnana svar sem viðskiptaráðherra
 56. Upptaka evru svar sem viðskiptaráðherra
 57. Útflutningur á íslensku vatni í neytendaumbúðum svar sem iðnaðarráðherra
 58. Vatnsafl og álframleiðsla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 59. Verð á heitu vatni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 60. Viðskipti fruminnherja á fjármálamarkaði svar sem viðskiptaráðherra
 61. Þriggja fasa rafmagn svar sem iðnaðarráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Afsláttur af raforkuverði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 2. Almenningssamgöngur í Eyjafirði svar sem iðnaðarráðherra
 3. Atvinnubrestur á Stöðvarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Atvinnumál í Mývatnssveit munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Atvinnurekstur í smáum fyrirtækjum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Álag á Samkeppnisstofnun svar sem viðskiptaráðherra
 7. Blönduvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005 skýrsla iðnaðarráðherra
 9. Byggðastofnun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Eignatengsl og hagsmunaárekstrar hjá viðskiptabönkum svar sem viðskiptaráðherra
 11. Fasteignir í eigu viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana svar sem viðskiptaráðherra
 12. Fjármálaeftirlitið munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 13. Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara svar sem viðskiptaráðherra
 14. Flutningur starfa á landsbyggðina svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 15. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 16. Gallup-könnun á viðhorfi til álvers svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 17. Grunnafjörður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Háhitasvæði við Torfajökul munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Hlutafjáreign einstaklinga svar sem viðskiptaráðherra
 20. Húsnæðislán bankanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 21. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara svar sem viðskiptaráðherra
 22. Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 23. Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 24. Kennitöluflakk í atvinnurekstri svar sem viðskiptaráðherra
 25. Kynferði og eignarhald í atvinnurekstri og landbúnaði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 26. Könnun á viðhorfi til álvers á Suðurlandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 27. Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 28. Matvöruverð svar sem viðskiptaráðherra
 29. Norræna ráðherranefndin 2004 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 30. Nýjar hitaveitur svar sem iðnaðarráðherra
 31. Nýting mannvirkja á varnarliðssvæðinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 32. Olíuleit við Ísland svar sem iðnaðarráðherra
 33. Opinber hlutafélög munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 34. Orkuvinnsla til vetnisframleiðslu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 35. Raforkuverð til garðyrkju munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 36. Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 37. Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð svar sem viðskiptaráðherra
 38. Sementsverð á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 39. Stærð verslunarhúsnæðis svar sem viðskiptaráðherra
 40. Sægull ehf. svar sem iðnaðarráðherra
 41. Söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri svar sem iðnaðarráðherra
 42. Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar svar sem iðnaðarráðherra
 43. Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 44. Tilraunir með vindmyllur munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 45. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta svar sem viðskiptaráðherra
 46. Tryggingavernd innstæðueigenda svar sem viðskiptaráðherra
 47. Uppgreiðslugjald munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 48. Upplýsingar um stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 49. Útlán banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 50. Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 51. Verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 52. Viðskiptahættir tryggingafélaga og banka munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 53. Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 54. Virkjanleg orka í Þingeyjarsýslum svar sem iðnaðarráðherra
 55. Þjóðmálakönnun í Eyjafirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 56. Þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 57. Þrífösun rafmagns svar sem iðnaðarráðherra
 58. Þrífösun rafmagns munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Afskriftir viðskiptabankanna svar sem viðskiptaráðherra
 2. Atvinnumál kvenna munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Atvinnuráðgjöf munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Áherslur í byggðamálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 5. Átak til atvinnusköpunar svar sem iðnaðarráðherra
 6. Brunatryggingar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Byggðakjarnar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Byggðakvóti svar sem iðnaðarráðherra
 9. Efnistaka við Þingvallavatn svar sem iðnaðarráðherra
 10. Eftirlit með fjármálafyrirtækjum svar sem viðskiptaráðherra
 11. Einkavæðing orkuveitna og orsakir rafmagnsleysis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Fjárfestingar viðskiptabanka svar sem viðskiptaráðherra
 13. Fjárveitingar til rannsóknastofnana svar sem iðnaðarráðherra
 14. Flutningskostnaður svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 15. Framleiðsla á íslensku sjónvarpsefni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 16. Framlög til eignarhaldsfélaga munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 17. Framtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins svar sem viðskiptaráðherra
 18. Framvinda byggðaáætlunar 2002--2005 skýrsla iðnaðarráðherra
 19. Hringamyndun munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 20. Jafnrétti kynjanna svar sem iðnaðarráðherra
 21. Jöfnun búsetuskilyrða á landinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 22. Jöfnun flutningskostnaðar á olíu og sementi svar sem viðskiptaráðherra
 23. Kaupréttarsamningar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 24. Kostnaður við að stofna fyrirtæki munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 25. Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 26. Landsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 27. Lækkun flutningskostnaðar svar sem iðnaðarráðherra
 28. Neytendastarf munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 29. Niðurgreiðslur á rafhitun svar sem iðnaðarráðherra
 30. Niðurstaða Samkeppnisstofnunar í máli tryggingafélaganna svar sem viðskiptaráðherra
 31. Raforka við Skjálfanda munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 32. Rafræn þjónusta munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 33. Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma skýrsla iðnaðarráðherra
 34. Rannsóknir á setlögum við Ísland munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 35. Rannsóknir í Brennisteinsfjöllum svar sem iðnaðarráðherra
 36. Sala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 37. Sala Kísilgúrverksmiðjunnar og Steinullarverksmiðjunnar svar sem iðnaðarráðherra
 38. Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 39. Samkeppnisstofnun munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 40. Samkeppnisstofnun svar sem viðskiptaráðherra
 41. Skipan nefndar um íslenskt viðskiptaumhverfi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 42. Starfskjör á fjármálamarkaði munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 43. Starfslokasamningar hjá Byggðastofnun svar sem iðnaðarráðherra
 44. Stjórnunarhættir fyrirtækja skýrsla viðskiptaráðherra
 45. Stofnun hönnunarmiðstöðvar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 46. Stuðningur Byggðastofnunar við fiskeldisstöðvar svar sem iðnaðarráðherra
 47. Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 48. Umfjöllun um vetnisáform svar sem iðnaðarráðherra
 49. Uppbygging atvinnulífs á Suðurnesjum svar sem iðnaðarráðherra
 50. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 51. Verðtrygging lána munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 52. Vextir útlána banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 53. Vinnsla kalkþörungasets munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 54. Þriggja fasa rafmagn svar sem iðnaðarráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Brot einstaklinga í atvinnurekstri svar sem viðskiptaráðherra
 2. Byggðaáætlun fyrir Vestfirði svar sem iðnaðarráðherra
 3. Byggðamál munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Embætti umboðsmanns neytenda munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Félög í eigu erlendra aðila svar sem viðskiptaráðherra
 6. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem viðskiptaráðherra
 8. Flutningur opinberra starfa og stofnana svar sem iðnaðarráðherra
 9. Framkvæmdaleyfi og samráð vegna Kárahnjúkavirkjunar svar sem iðnaðarráðherra
 10. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 11. Framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Framlög ríkisins til neytendamála svar sem viðskiptaráðherra
 13. Háspennulínur yfir miðhálendið svar sem iðnaðarráðherra
 14. Kostnaður við undirbúning álvers í Reyðarfirði svar sem iðnaðarráðherra
 15. Kvartanir vegna verðbréfaviðskipta svar sem viðskiptaráðherra
 16. Kynningarmál Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða svar sem iðnaðarráðherra
 17. Mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis frá svar sem iðnaðarráðherra
 18. Orkubú Vestfjarða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Orkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 20. Orkuverð á Sauðárkróki munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 21. Rafmagnseftirlit munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 22. Rafmagnseftirlit og ástand raflagna á sveitabýlum svar sem iðnaðarráðherra
 23. Rannsóknir á nýjum orkugjöfum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 24. Rekstraröryggi Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði svar sem iðnaðarráðherra
 25. Sementsverksmiðjan hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 26. Sparisjóðir og bankaþjónusta munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 27. Starfslokasamningar hjá Byggðastofnun svar sem viðskiptaráðherra
 28. Stuðningur við frjáls félagasamtök svar sem iðnaðarráðherra
 29. Styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar svar sem iðnaðarráðherra
 30. Tilskipun um innri markað raforku munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 31. Tjónaskuldir vátryggingafélaga svar sem viðskiptaráðherra
 32. Upplýsingaskylda um launakjör svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 33. Úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 34. Verðtryggðir skuldabréfavextir svar sem viðskiptaráðherra
 35. Vextir banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 36. Viðgerð á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 37. Viðskiptahættir á matvælamarkaði munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 38. Þriggja fasa rafmagn svar sem iðnaðarráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Afurðalán í landbúnaði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Áhrif laga nr. 31/1999 á íslenskt efnahagslíf skýrsla viðskiptaráðherra
 4. Áhrif lækkunar tekjuskatts munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Álver á Reyðarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Bifreiðatryggingar svar sem viðskiptaráðherra
 7. Byggðakvóti svar sem iðnaðarráðherra
 8. Erlend fjárfesting svar sem viðskiptaráðherra
 9. Fjármögnun vetnisrannsókna svar sem iðnaðarráðherra
 10. Flutningur Byggðastofnunar svar sem iðnaðarráðherra
 11. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Framkvæmd þingsályktunar um þriggja fasa rafmagn skýrsla iðnaðarráðherra
 13. Frumvarp um þróunarsjóð tónlistariðnaðarins svar sem iðnaðarráðherra
 14. Gagnkvæmt samstarf við önnur ríki um fjármálastarfsemi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 15. Gildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Greiðslur fyrir tjón af völdum jarðskjálfta svar sem viðskiptaráðherra
 17. Greiðslur til sveitarfélaga vegna jarðskjálfta svar sem viðskiptaráðherra
 18. Háspennulínur í jörð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Heildarskuldir og vaxtabyrði í íslenska lánakerfinu svar sem viðskiptaráðherra
 20. Innheimtulög munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 21. Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð svar sem iðnaðarráðherra
 22. Kostnaður Landsvirkjunar við undirbúning orkuöflunar í þágu Noral-verkefnisins svar sem iðnaðarráðherra
 23. Kynning á alþjóðlegum viðskiptafélögum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 24. Kynning á evrunni munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 25. Mat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökuls munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 26. Meint óeðlileg innherjaviðskipti svar sem viðskiptaráðherra
 27. Norðurál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 28. Nýting orku frá Kárahnjúkavirkjun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 29. Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 30. Olíuleit við Ísland svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 31. Orkukostnaður lögbýla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 32. Óbein fjárfesting svar sem viðskiptaráðherra
 33. Rafgirðingar svar sem iðnaðarráðherra
 34. Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 35. Samþjöppun fyrirtækja á matvælamarkaði og hækkun vöruverðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 36. Skattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélög svar sem viðskiptaráðherra
 37. Smávirkjanir munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 38. Smávirkjanir í sveitum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 39. Sparifé landsmanna í bönkum og sparisjóðum svar sem viðskiptaráðherra
 40. Staða banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 41. Starfsemi Fjárfestingarstofu -- orkusviðs svar sem iðnaðarráðherra
 42. Styrkveitingar til atvinnuuppbyggingar svar sem iðnaðarráðherra
 43. Tjón á útihúsum af völdum jarðskjálfta svar sem viðskiptaráðherra
 44. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta svar sem viðskiptaráðherra
 45. Undanþága frá banni við samkeppnishömlum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 46. Útibú Matra á Ísafirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 47. Vaxtamunur og þjónustutekjur bankanna svar sem viðskiptaráðherra
 48. Verð á raforku frá Kárahnjúkavirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 49. Verðmyndun á matvörumarkaði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 50. Virkjanaleyfi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 51. Vistvænt eldsneyti munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 52. Vöruverð í dreifbýli munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 53. Þátttaka Landsvirkjunar í menningartengdu starfi svar sem iðnaðarráðherra
 54. Þátttaka seðlabankastjóra í álversviðræðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 55. Þriggja fasa rafmagn svar sem iðnaðarráðherra
 56. Þriggja fasa rafmagn munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Alþjóðleg viðskiptafélög munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Áhrif álvers á Austurlandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 4. Átak til atvinnusköpunar svar sem iðnaðarráðherra
 5. Breytingar á starfsemi Rariks svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 6. Búsetuþróun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Byggðakvóti munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Börn og auglýsingar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Eignarhlutir í Landsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 10. Endurgerð brúar yfir Ströngukvísl munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Erindi verkefnisstjórnar rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma svar sem iðnaðarráðherra
 12. Félög og fyrirtæki sem skráð eru á Verðbréfaþingi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 13. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem iðnaðarráðherra
 14. Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Framkvæmd þingsályktunar um stefnu í byggðamálum 1999-2001 skýrsla iðnaðarráðherra
 16. Framtíðarskipulag raforkuframleiðslu og flutnings svar sem iðnaðarráðherra
 17. Frumkvöðlafræðsla á landsbyggðinni svar sem iðnaðarráðherra
 18. Greiðslur vegna tjóna af völdum jarðskjálfta munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 19. Greiðslur vegna tjóna á útihúsum svar sem viðskiptaráðherra
 20. Greiðslur vegna tjóna í jarðskjálftunum á Suðurlandi svar sem viðskiptaráðherra
 21. Hagræðing í viðskiptabönkum svar sem viðskiptaráðherra
 22. Háspennulínur í jörðu svar sem iðnaðarráðherra
 23. Hlutafélög og einkahlutafélög svar sem viðskiptaráðherra
 24. Húshitunarkostnaður svar sem iðnaðarráðherra
 25. Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 26. Innflutningur gæludýrafóðurs svar sem viðskiptaráðherra
 27. Jarðvarmi og vatnsafl munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 28. Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 29. Lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001 munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 30. Málefni Búnaðarbankans svar sem viðskiptaráðherra
 31. Meistararéttindi byggingariðnaðarmanna munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 32. Niðurgreiðsla á húshitun með olíu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 33. Orkukostnaður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 34. Rafmagnseftirlit svar sem iðnaðarráðherra
 35. Rekstrarstöðvanir fyrirtækja af völdum náttúruhamfara svar sem viðskiptaráðherra
 36. Rekstur skipasmíðastöðva svar sem iðnaðarráðherra
 37. Réttur unglinga til debetkorta svar sem viðskiptaráðherra
 38. Rækjuvinnslan í Bolungarvík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 39. Samkeppni olíufélaganna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 40. Siðareglur í viðskiptum á fjármagnsmarkaði skýrsla viðskiptaráðherra
 41. Sjálfsábyrgð á fasteignum vegna tjóns svar sem viðskiptaráðherra
 42. Skuldir fyrirtækja og einstaklinga svar sem viðskiptaráðherra
 43. Staða sjávarbyggða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 44. Tekjur og útgjöld Löggildingarstofu svar sem iðnaðarráðherra
 45. Tjónagreiðslur vegna jarðskjálftanna á Suðurlandi svar sem viðskiptaráðherra
 46. Uppgjörsaðferðir fjármálafyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 47. Útlán bankanna til einstaklinga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 48. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 49. Vanskil einstaklinga svar sem viðskiptaráðherra
 50. Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 51. Viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 52. Þriggja fasa rafmagn svar sem iðnaðarráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Afkoma Landsbanka Íslands 1988-97 svar sem viðskiptaráðherra
 2. Áhættulán svar sem viðskiptaráðherra
 3. Banka- og póstafgreiðslur munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Gagna- og fjarvinnsla á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Húshitunarkostnaður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Innflutningur á skordýraeitri svar sem viðskiptaráðherra
 8. Innherjaviðskipti svar sem viðskiptaráðherra
 9. Innherjaviðskipti og dreifð eignaraðild svar sem viðskiptaráðherra
 10. Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 11. Landsvirkjun og rekstur fjarskiptafyrirtækja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 12. Lánveitingar til sjávarútvegsfyrirtækja svar sem viðskiptaráðherra
 13. Nefnd um innlenda orkugjafa svar sem iðnaðarráðherra
 14. Niðurgreiðsla á rafhitun svar sem iðnaðarráðherra
 15. Olíuleit við Ísland munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Sala Sementsverksmiðjunnar hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 17. Smíði skipa munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Vinnuvélanámskeið munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 20. Virkjanir og umhverfismat svar sem iðnaðarráðherra
 21. Þriggja fasa rafmagn munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Norrænt samstarf 1998 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

122. þing, 1997–1998

 1. Norrænt samstarf 1996-1997 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

121. þing, 1996–1997

 1. Norrænt samstarf 1996 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

118. þing, 1994–1995

 1. Alferðir fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Barnaklám fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Embætti húsameistara ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Framtíðarnýting Safnahússins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 6. Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Reglugerð um jöfnunargjöld á útfluttar landbúnaðarvörur óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 8. Samningar við kennarafélögin óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Barnaklám fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Endurskoðun laga um náttúruvernd óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Heimildarmyndir fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Héraðsskógar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Landgræðslustörf bænda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Listaháskóli óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Málefni barna og ungmenna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 10. Rjúpnastofninn fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Safnahúsið fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Sjóður til eflingar atvinnumálum kvenna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 13. Skólanefndir fyrirspurn til menntamálaráðherra
 14. Stjórnarfrumvarp um Héraðsskóga óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. Ættleiðingar fyrirspurn til dómsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Greiðsluerfiðleikalán fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Heimahlynning fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Skyndilokanir á afréttum óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Vinnubrögð í umhverfisráðuneyti óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Endurgreiðslur á tannréttingakostnaði fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Fjárhagsstaða Náttúruverndarráðs óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Framlag sveitarfélaga til félagslegra íbúða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Losun salernistanka húsbíla fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Slippstöðin á Akureyri fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Tannréttingar óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Aðgangur ungmenna að skemmtistöðum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Aðgerðir til að draga úr bensínnotkun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Heimavistir við grunnskóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Skemmtanaskattur fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Snjómokstur fyrirspurn til samgönguráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Sala á sælgæti fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Grásleppuveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. ÖSE-þingið 2008 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

135. þing, 2007–2008

 1. ÖSE-þingið 2007 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

132. þing, 2005–2006

 1. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Jafnrétti kynjanna fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Kaupréttarsamningar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Sementsverksmiðjan hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Sparisjóðir og bankaþjónusta munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Viðgerð á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) skýrsla allsherjarnefnd

120. þing, 1995–1996

 1. Norrænt samstarf 1995 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

118. þing, 1994–1995

 1. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Niðurskurður kennslustunda 1992 fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Samningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 3. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Keilisnesi skýrsla umhverfisnefnd

113. þing, 1990–1991

 1. Norrænt samstarf skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

111. þing, 1988–1989

 1. Framkvæmd ályktana Alþingis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Norrænt samstarf 1988-1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 3. Orkufrekur iðnaður fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Norrænt samstarf 1987-1988 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs