Albert Guðmundsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. Viðskiptahalli fyrirspurn til forsætisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Iðnráðgjöf í landshlutunum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Kostnaður vegna samninganefnda um stóriðju svar sem iðnaðarráðherra
 3. Raforkuverð til álversins í Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 4. Samningar um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði skýrsla iðnaðarráðherra
 5. Sjóefnavinnslan á Reykjanesi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Starfsemi ríkisfyrirtækja 1985 skýrsla iðnaðarráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Fjárhagsvandi Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Framleiðsla bæti- og matarefna úr mjólk munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Fríiðnaðarsvæðið við Keflavíkuflugvöll munnlegt svar sem forsætisráðherra
 4. Innkaup á innlendum iðnaðarvörum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Kjötinnflutningur varnarliðsins munnlegt svar sem forsætisráðherra
 6. Launagreiðslur Íslenska álfélagsins svar sem iðnaðarráðherra
 7. Nýting lánsfjár úr Iðnlánasjóði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Raforkuverð til álversins í Straumsvík skýrsla iðnaðarráðherra skv. beiðni
 9. Raforkuverðsnefnd skýrsla iðnaðarráðherra
 10. Sáttargerðarsamningur ríkisstjórnarinnar og Alusuisse svar sem iðnaðarráðherra
 11. Sjóefnavinnslan á Reykjanesi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Stálbræðsla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Úrbætur í málefnum ullariðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Þróun á markaðshlutdeild innlends iðnvarnings svar sem iðnaðarráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Afnám tekjuskatts af almennum launatekjum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Auglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Aukafjárveitingar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun skýrsla fjármálaráðherra
 5. Greiðsluskyldur ríkissjóðs skýrsla fjármálaráðherra
 6. Heildarendurskoðun lífeyrismála skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 7. Innheimta erfðafjárskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Kostnaður ríkissjóðs vegna húsaleigu munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Niðurskurður og sparnaður í ráðuneytum og stofnunum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 10. Ríkisfjármál 1984 skýrsla fjármálaráðherra
 11. Skattar verslunarinnar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Skattsvik munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Skráning og mat fasteigna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Staðfesting Flórens-sáttmála munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 15. Útgjaldaauki ríkissjóðs vegna kjarasamninga munnlegt svar sem fjármálaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Arðgreiðslur til hluthafa Flugleiða hf. munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Eftirlitsnefnd með framkvæmd fjárlaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1984 skýrsla fjármálaráðherra
 6. Gjaldheimta á Suðurnesjum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Innheimta tekjuskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Lánsfjáröflun með ríkisvíxlum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Lækkun tolla af tækjabúnaði til sjúkrahúsa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 10. Ríkisfjármál 1983 skýrsla fjármálaráðherra
 11. Staðgreiðslukerfi skatta munnlegt svar sem fjármálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Bifreiðahlunnindi bankastjóra fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Bifreiðahlunnindi ráðherra fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Laun forstjóra ríkisfyrirtækja fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Raforka til graskögglaframleiðslu fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Uppsafnaður söluskattur fyrirspurn til fjármálaráðherra

Meðflutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. Framkvæmd ályktana Alþingis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Stálbræðsla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Úrbætur í málefnum ullariðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Skráning og mat fasteigna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Staðfesting Flórens-sáttmála munnlegt svar sem utanríkisráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Málefni Ríkisútvarpsins beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnumöguleikar ungs fólks fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Raungildi olíustyrks fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 3. Störf byggðanefndar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra