Finnur Ingólfsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

125. þing, 1999–2000

 1. Einkavæðing fjármálastofnana svar sem viðskiptaráðherra
 2. Erlend fjárfesting svar sem viðskiptaráðherra
 3. Frummatsskýrsla um álver á Reyðarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Gjaldtökur og þóknanir hjá Landsbanka og Búnaðarbanka svar sem viðskiptaráðherra
 5. Kostnaður af losun gróðurhúsalofttegunda munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Lækkun húshitunarkostnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Notkun olíu í stað rafmagns svar sem iðnaðarráðherra
 8. Orkuverð til stóriðju, fiskvinnslufyrirtækja og garðyrkjubænda svar sem iðnaðarráðherra
 9. Orkuvinnsla á bújörðum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Samhengi milli sölu veiðiheimilda og verðbólgu svar sem viðskiptaráðherra
 11. Samningur um raforkusölu til álbræðslu á Reyðarfirði svar sem iðnaðarráðherra
 12. Samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Umhverfismat á 220 kw. línu að Brennimel svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 14. Útlán hjá tryggingafélögum og eignarleigum svar sem viðskiptaráðherra
 15. Útlán innlánsstofnana svar sem viðskiptaráðherra
 16. Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 17. Virkjunarleyfi og umhverfismat svar sem iðnaðarráðherra
 18. Yfirlýsingar bankastjóra Landsbankans um sameiningu banka svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Álver á Keilisnesi og virkjanir vegna þess svar sem iðnaðarráðherra
 2. Áætlanir í raforkumálum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem iðnaðarráðherra
 4. Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Greiðslukortastarfsemi svar sem viðskiptaráðherra
 7. Hlutafélög og einkahlutafélög svar sem viðskiptaráðherra
 8. Húshitunarkostnaður svar sem iðnaðarráðherra
 9. Iðnfyrirtæki í matvælaframleiðslu, hreinlætisvöru- og plastiðnaði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Íbúð Búnaðarbankans í Lundúnum svar sem viðskiptaráðherra
 11. Landgrunnsrannsóknir munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Lækkun álverðs og orkuverðs munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Ráðstöfun fasteigna í eigu Landsbanka og Búnaðarbanka svar sem viðskiptaráðherra
 14. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem iðnaðarráðherra
 15. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem viðskiptaráðherra
 16. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem iðnaðarráðherra
 17. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem viðskiptaráðherra
 18. Rekstrarkostnaður Rafmagnsveitna ríkisins svar sem iðnaðarráðherra
 19. Samkeppnishindranir svar sem viðskiptaráðherra
 20. Samningar við bankastjóra Búnaðarbanka Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 21. Samningar við bankastjóra Landsbanka Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 22. Samskipti á neytendavörumarkaði svar sem viðskiptaráðherra
 23. Starfsemi erlendra kvikmyndavera á Íslandi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 24. Styrkveitingar til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar svar sem iðnaðarráðherra
 25. Viðbrögð Landsbanka og Búnaðarbanka við úrskurði kærunefndar jafnréttismála munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 26. Viðskiptahættir Landssímans svar sem viðskiptaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Ábyrgð byggingameistara munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Áhrif fríðindatilboða á verðlagningu vöru og þjónustu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Álbræðsla á Keilisnesi svar sem iðnaðarráðherra
 4. Álbræðsla Norsk Hydro svar sem iðnaðarráðherra
 5. Biðlauna- og lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisbankanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Bifreiðakostnaður bankanna svar sem viðskiptaráðherra
 7. Eftirlit með raforkuvirkjum svar sem viðskiptaráðherra
 8. Eignir og skuldir heimila svar sem viðskiptaráðherra
 9. Einkavæðing Landsvirkjunar og Landsbankans svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 10. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendis skýrsla viðskiptaráðherra
 11. Framgangur verkefna á sviði stóriðju skýrsla iðnaðarráðherra
 12. Hlutafjáreign dótturfyrirtækja ríkisbankanna svar sem viðskiptaráðherra
 13. Húshitunarkostnaður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Iðnaðaruppbygging á Vestfjörðum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará svar sem viðskiptaráðherra
 16. Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði svar sem iðnaðarráðherra
 17. Kjör starfsmanna Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs svar sem viðskiptaráðherra
 18. Kreditkortafyrirtæki svar sem viðskiptaráðherra
 19. Laxveiðiferðir stjórnenda bankanna svar sem viðskiptaráðherra
 20. Laxveiðiferðir stjórnenda bankanna svar sem viðskiptaráðherra
 21. Markaðshlutdeild fyrirtækja (málmbræðsluver) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 22. Markaðshlutdeild fyrirtækja (framleiðsla steinsteypu) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 23. Markaðshlutdeild fyrirtækja (öl- og gosdrykkjaframleiðsla) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 24. Markaðshlutdeild fyrirtækja (tímarit) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 25. Markaðshlutdeild fyrirtækja (dagblaðaútgáfa) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 26. Markaðshlutdeild fyrirtækja (matvælamarkaður) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 27. Markaðshlutdeild fyrirtækja (bankastarfsemi) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 28. Markaðshlutdeild fyrirtækja (greiðslukortafyrirtæki) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 29. Málefni Landsbanka Íslands og Lindar hf. svar sem viðskiptaráðherra
 30. Málefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 31. Málefni skipasmíðaiðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 32. Nýjar starfsreglur viðskiptabankanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 33. Nýtt hlutverk Seðlabankans svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 34. Olíuhreinsunarstöð svar sem iðnaðarráðherra
 35. Rafmagnseftirlit og raffangaeftirlit svar sem viðskiptaráðherra
 36. Rafmagnseftirlitið svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 37. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem viðskiptaráðherra
 38. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem iðnaðarráðherra
 39. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem viðskiptaráðherra
 40. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem iðnaðarráðherra
 41. Rekstrarhagræðing svar sem viðskiptaráðherra
 42. Rekstrarhagræðing svar sem iðnaðarráðherra
 43. Rekstrarkostnaður Landsvirkjunar svar sem iðnaðarráðherra
 44. Risnu-, bifreiða- og ferðakostnaður Landsbanka, Búnaðarbanka og Seðlabanka svar sem viðskiptaráðherra
 45. Sala á raforku um sæstreng svar sem iðnaðarráðherra
 46. Smíði á varðskipi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 47. Staðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 48. Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 49. Upplýsingagjöf fyrirtækja á hlutabréfamarkaði munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 50. Upplýsingasamfélagið og gjaldskrá Pósts og síma svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 51. Útlánatöp hjá Landsbanka og Búnaðarbanka svar sem viðskiptaráðherra
 52. Verðjöfnun á raforku svar sem iðnaðarráðherra
 53. Viðskiptahættir í banka-, olíu-, trygginga- og flutningsviðskiptum skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 54. Virkjanaundirbúningur og gæsla íslenskra hagsmuna svar sem iðnaðarráðherra
 55. Þátttaka útlendinga í virkjanaundirbúningi svar sem iðnaðarráðherra
 56. Þjónustugjöld fjármálastofnana svar sem viðskiptaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Ákvörðun um álbræðslu á Grundartanga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 2. Blönduvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 3. Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 4. Fasteignir í eigu banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 5. Fasteignir sem ríkisbankar hafa leyst til sín svar sem viðskiptaráðherra
 6. Fjárveiting til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Gjaldtaka lögmanna og fjármálastofnana munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Gjaldþrotakröfur svar sem viðskiptaráðherra
 9. Hagsmunatengsl og stjórnargreiðslur svar sem viðskiptaráðherra
 10. Hlutafjáreign ríkisbanka svar sem viðskiptaráðherra
 11. Hækkun á skuldum heimilanna svar sem viðskiptaráðherra
 12. Hættumat vegna virkjanaframkvæmda munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Innstæður í bönkum og sparisjóðum svar sem viðskiptaráðherra
 14. Innstæður í ríkisbönkunum svar sem viðskiptaráðherra
 15. Jarðgufuvirkjanir utan miðhálendisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Landsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 17. Olíuleit innan íslenskrar lögsögu svar sem iðnaðarráðherra
 18. Orkukostnaður svar sem iðnaðarráðherra
 19. Orkusala Landsvirkjunar til stóriðju svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 20. Rannsóknir Landsvirkjunar á virkjunarkostum á hálendinu svar sem iðnaðarráðherra
 21. Reglur Seðlabankans um verðtryggingu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 22. Samanburður á launakjörum iðnaðarmanna munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 23. Starfskjör og lífeyrisréttindi bankastjóra ríkisbankanna og Seðlabanka Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 24. Stækkun járnblendiverksmiðjunnar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 25. Tryggingar fyrir yfirdrætti á hlaupareikningum svar sem viðskiptaráðherra
 26. Útilokun fyrirtækja frá markaði munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 27. Vatnsorka utan miðhálendisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 28. Verðtrygging lána og skuldir heimilanna svar sem viðskiptaráðherra
 29. Virkjun Héraðsvatna í Skagafirði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Afgangsorka í kerfi Landsvirkjunar svar sem iðnaðarráðherra
 2. Álbræðsla á Grundartanga svar sem iðnaðarráðherra
 3. Dráttarvextir munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Eftirlit með viðskiptum bankastofnana munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Eiginfjárstaða Landsbankans og tap Lindar hf. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 6. Einkahlutafélög svar sem viðskiptaráðherra
 7. Fjárfesting erlendra aðila á Íslandi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Fjárfesting Íslendinga erlendis munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Framleiðsla rafmagns með olíu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Frumvarp um orku fallvatna og jarðhita svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 11. Gufuaflsvirkjun á Nesjavöllum svar sem iðnaðarráðherra
 12. Kvikmyndaauglýsingar í sjónvarpi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 13. Kærumál vegna undirboða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Lækkun húshitunarkostnaðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 15. Nýting og útflutningur á jarðefnum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Olíuleit við Ísland svar sem iðnaðarráðherra
 17. Orkufrekir iðnaðarkostir svar sem iðnaðarráðherra
 18. Orkustofnun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 19. Raforka til stækkunar járnblendiverksmiðju svar sem iðnaðarráðherra
 20. Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 21. Rekstrarskilyrði smáfyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 22. Rennslistruflanir í Soginu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 23. Sameining ríkisviðskiptabanka svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 24. Skaðabætur til bænda við Þingvallavatn munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 25. Skipasmíðaiðnaðurinn munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 26. Sogsvirkjanir svar sem iðnaðarráðherra
 27. Stuðningur Landsvirkjunar við fiskirækt svar sem iðnaðarráðherra
 28. Tjón á dreifingarkerfi rafmagnsveitnanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 29. Útlánatöp banka, sparisjóða og sjóða 1990--1995 svar sem viðskiptaráðherra
 30. Útlánatöp ríkisbanka og opinberra sjóða 1990--1995 svar sem viðskiptaráðherra
 31. Vanskil einstaklinga við innlánsstofnanir svar sem viðskiptaráðherra
 32. Vaxtahækkanir bankanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Greiðslur atvinnuleysisbóta til sjálfstætt starfandi einstaklinga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Heildarútlán og vanskil við Húsnæðisstofnun ríkisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Húsnæðisaðstaða Fjölbrautaskólans við Ármúla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Styrkur til markaðsátaks í EES-löndunum fyrirspurn til utanríkisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Heilsukort óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Launagreiðslur til starfsmanna ráðuneytanna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Málefni sumarhúsaeigenda fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Skipan nefndar til að kanna áhrif laga um LÍN á hagi námsmanna óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Breytingar á reglum lífeyrissjóða um lífeyrisskuldbindingar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Bætur vegna þorskaflabrests fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Húsnæði Lánasýslu ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Reiðvegaáætlun fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Sambýli fyrir geðfatlaða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Útboð á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 9. Útboð á vegum félagsmálaráðuneytisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 10. Útboð á vegum forsætisráðuneytisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Útboð á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Útboð á vegum iðnaðarráðuneytisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 13. Útboð á vegum landbúnaðarráðuneytisins fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 14. Útboð á vegum menntamálaráðuneytisins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 15. Útboð á vegum samgönguráðuneytisins fyrirspurn til samgönguráðherra
 16. Útboð á vegum sjávarútvegsráðuneytisins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 17. Útboð á vegum umhverfisráðuneytisins fyrirspurn til umhverfisráðherra
 18. Útboð á vegum utanríkisráðuneytisins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 19. Útboð á vegum viðskiptaráðuneytisins fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 20. Úthlutanir úr Kvikmyndasjóði Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Eftirlit með opinberum fjársöfnunum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Endurskoðun almannatryggingalaga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Kostnaður við samningsgerðina um Evrópskt efnahagssvæði fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Líffæraflutningar frá Íslandi til annarra landa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Lokun deilda vegna sparnaðar á sjúkrahúsum í Reykjavík fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Réttargeðdeild fyrir geðsjúka afbrotamenn fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Stofnun sjávarútvegsskóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Tillögur um aðgerðir í efnahags- og atvinnumálum óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Upplýsingaskylda ráðuneyta og opinberra stofnana fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Vaxtalækkun með handafli óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Listaverk í eigu banka og sjóða fyrirspurn til forsætisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Námslán fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Sjávarútvegsskóli fyrirspurn til menntamálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Lán og styrkveitingar Iðnlánasjóðs fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Skyldusparnaður ungs fólks fyrirspurn til félagsmálaráðherra

Meðflutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. Málefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Athugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTA fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Sala ríkisins á SR-mjöli beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 4. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Samningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra