Friðrik Sophusson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. Aldurssamsetning þjóðarinnar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 2. Bifreiðakaup ráðuneyta svar sem fjármálaráðherra
 3. Breytingar á skattalögum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Eftirlit með áfengissölu svar sem fjármálaráðherra
 5. Einkaréttur ÁTVR svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 6. Endurgreiðsla þungaskatts svar sem fjármálaráðherra
 7. Fjármagnstekjuskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Fæðingarorlof feðra munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Greinargerð jaðarskattanefndar skýrsla fjármálaráðherra
 10. Kynslóðareikningar skýrsla fjármálaráðherra
 11. Lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna svar sem fjármálaráðherra
 12. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt svar sem fjármálaráðherra
 13. Ofgreidd skráningargjöld svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 14. Ólögmæt innheimta gjalda við skráningu í skipsrúm svar sem fjármálaráðherra
 15. Raðsmíðaskip skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 16. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem fjármálaráðherra
 17. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem fjármálaráðherra
 18. Rekstrarhagræðing svar sem fjármálaráðherra
 19. Réttindi og greiðslur í fæðingarorlofi svar sem fjármálaráðherra
 20. Ríkisfjármál 1997 skýrsla fjármálaráðherra
 21. Sala ríkiseigna svar sem fjármálaráðherra
 22. Starfsemi Umsýslustofnunar varnarmála munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 23. Starfskjör hjá ráðuneytum og opinberum stofnunum svar sem fjármálaráðherra
 24. Tekjuhópar undir skattleysismörkum svar sem fjármálaráðherra
 25. Tenging bóta almannatrygginga við laun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 26. Virðisaukaskattur af barnafatnaði svar sem fjármálaráðherra
 27. Þróun fasteignaverðs svar sem fjármálaráðherra
 28. Þungaskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgerðir gegn skattsvikum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Afnám skattframtala svar sem fjármálaráðherra
 4. Álagningarstofn skatta hjá nokkrum stéttum o.fl. svar sem fjármálaráðherra
 5. Breytingar í lífeyrismálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 6. Dómur Hæstaréttar um jafnrétti til launa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 7. Greiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingar svar sem fjármálaráðherra
 8. Innheimta þungaskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Kaup á hverasvæði Geysis í Haukadal svar sem fjármálaráðherra
 10. Launajafnrétti munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Launakjör karla og kvenna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stjórnmálaflokkanna svar sem fjármálaráðherra
 13. Lækkun á tekjuskattsstofni svar sem fjármálaráðherra
 14. Málefni Silfurlax svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 15. Nauðasamningar svar sem fjármálaráðherra
 16. Opinberar framkvæmdir svar sem fjármálaráðherra
 17. Rekstrarhagræðing munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 18. Ríkisfjármál 1996 skýrsla fjármálaráðherra
 19. Sala á áfengi og tóbaki svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 20. Sjómannaafsláttur svar sem fjármálaráðherra
 21. Skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Skatteftirlit og skattrannsóknir svar sem fjármálaráðherra
 23. Skatttekjur af viðskiptum með aflaheimildir svar sem fjármálaráðherra
 24. Skattundandráttur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Skipting bóta svar sem fjármálaráðherra
 26. Skipting skattgreiðslna svar sem fjármálaráðherra
 27. Skuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 28. Smásala áfengis svar sem fjármálaráðherra
 29. Starfsemi ÁTVR svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 30. Störf jaðarskattanefndar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 31. Tekjur ríkissjóðs af skráningu skipa svar sem fjármálaráðherra
 32. Tekjur ríkissjóðs af slökkvi- og björgunarbúnaði svar sem fjármálaráðherra
 33. Tekjuskattur og bótagreiðslur svar sem fjármálaráðherra
 34. Tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 35. Tolla- og fíkniefnaleit í Reykjavík munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 36. Tollgæsla í höfnum í Reykjavík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 37. Útboð og tapaðar kröfur á hendur verktakafyrirtækjum skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 38. Vinnueftirlitsgjald svar sem fjármálaráðherra
 39. Virðisaukaskattur af vöruflutningum svar sem fjármálaráðherra
 40. Vörugjöld á sportvörur munnlegt svar sem fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðild starfsmanna aðila vinnumarkaðarins að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 2. Áhrif 14% virðisaukaskatts á bóka-, blaða- og tímaritaútgáfu skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 3. Bifreiðagjald svar sem fjármálaráðherra
 4. Birting upplýsinga um kjaramál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 5. Fíkniefnasmygl munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Fjárveitingar til stjórnmálaflokka svar sem fjármálaráðherra
 7. Greiðslubyrði af lánum ríkissjóðs svar sem fjármálaráðherra
 8. Heildarlaun tekjuhæstu starfsmanna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 9. Innheimta á opinberum gjöldum svar sem fjármálaráðherra
 10. Innheimta opinberra gjalda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Jafnréttisáform munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Kaup á eignum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Kjarasamningar á vegum ríkis og ríkisstofnana svar sem fjármálaráðherra
 14. Kostnaður ríkissjóðs af gjaldþrotum einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 15. Launakjör í utanríkisþjónustunni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Lán ríkissjóðs í Bretlandi 1981 svar sem fjármálaráðherra
 17. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 18. Reglur við innheimtu opinberra gjalda svar sem fjármálaráðherra
 19. Rekstur mötuneyta svar sem fjármálaráðherra
 20. Ríkisfjármál 1995 skýrsla fjármálaráðherra
 21. Sala hlutabréfa í Pósti og síma hf. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 22. Sala ríkiseigna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 23. Samningsstjórnun munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 24. Skattareglur gagnvart listamönnum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Skattlagning happdrættisreksturs munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 26. Skattlagning skulda einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 27. Stimpilgjöld munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 28. Sveigjanlegur vinnutími í ráðuneytum og ríkisstofnunum svar sem fjármálaráðherra
 29. Tekjur ríkissjóðs af skráningu flugvéla og kaupskipa á Íslandi svar sem fjármálaráðherra
 30. Tóbaksverð í vísitölu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 31. Upplýsingar úr álagningarskrá skýrsla fjármálaráðherra
 32. Úrvinnsla úr skattskrám svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 33. Úttekt á afskrifuðum skattskuldum skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 34. Vaxtamál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 35. Þróun ríkisframlags til rannsóknastofnana svar sem fjármálaráðherra
 36. Þungaskattur af almenningsvögnum svar sem fjármálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til lausnar kjaradeilum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 2. Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Áhrif EES-samningsins á forsendur fjárlaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Búnaður fyrir heyrnartækjanotendur svar sem fjármálaráðherra
 5. Endurgreiðsla virðisaukaskatts til sveitarfélaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna kaupa skógarbænda á aðföngum svar sem fjármálaráðherra
 7. Fasteignamat ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Framlag til vegamála svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 9. Fræðsla um bókhald og fjárreiður ríkisstofnana munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 10. Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 11. Hlutabréfaeign einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 12. Hækkun skattleysismarka munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Hönnun og viðgerðir á vegum ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 14. Kostnaður af ráðherraskiptum svar sem fjármálaráðherra
 15. Krónutöluhækkun á laun munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 16. Laun forstöðumanna ríkisstofnana svar sem fjármálaráðherra
 17. Launaflokkar og yfirvinna starfsmanna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 18. Launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga svar sem fjármálaráðherra
 19. Markaðir tekjustofnar ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 20. Niðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 21. Ríkisfjármál 1994 skýrsla fjármálaráðherra
 22. Sjúkraliðar og greiðsla launa í vinnudeilum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 23. Skattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 24. Skattgreiðslur af útflutningi hrossa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Skattsvik svar sem fjármálaráðherra
 26. Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 27. Tekjuskattur einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 28. Tekjutenging bóta í skattkerfinu svar sem fjármálaráðherra
 29. Tollstofn hjá OECD-löndum svar sem fjármálaráðherra
 30. Tvísköttun af lífeyrisgreiðslum svar sem fjármálaráðherra
 31. Útboðsstefna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 32. Verkfall sjúkraliða svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Arðgreiðslur SR-mjöls hf. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 3. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem fjármálaráðherra
 4. Atvinnuleysi í röðum opinberra starfsmanna svar sem fjármálaráðherra
 5. Auglýsingar ríkisins og stofnana þess munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Álag á virðisaukaskatt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 8. Biðlaun opinberra starfsmanna svar sem fjármálaráðherra
 9. Bifreiðahlunnindi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 10. Bætur til bænda vegna harðinda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Eftirlit með pappírslausum viðskiptum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Eftirstöðvar fjár til atvinnuskapandi verkefna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 13. Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Embætti ríkislögmanns munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 15. Endurgreiðsla lyfja- og lækniskostnaðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Fjárveitingar til útgáfumála og stjórnmálaflokka svar sem fjármálaráðherra
 17. Fob-tollun munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 18. Fordæmisgildi dóms um innflutning á skinku svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 19. Innheimta þungaskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 20. Jöfnunar- og undirboðstollar á skipasmíðaverkefni munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 21. Kílóagjald á bíla munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Launagreiðslur til starfsmanna ráðuneytanna svar sem fjármálaráðherra
 23. Leigutekjur af embættisbústöðum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 24. Löggilding tölvukerfa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Olíugjald í stað þungaskatts á dísilbíla munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 26. Ráðgjafarhópar um þyrlukaup svar sem fjármálaráðherra
 27. Réttur feðra til launa í fæðingarorlofi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 28. Ríkisfjármál 1993 skýrsla fjármálaráðherra
 29. Skuldbreytingar og lán vegna skattaskulda árin 1988--1992 svar sem fjármálaráðherra
 30. Störf yfirskattanefndar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 31. Tekjuskattur og eignarskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 32. Tjón vegna gjaldþrota svar sem fjármálaráðherra
 33. Umfang ómældrar yfirvinnu munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 34. Úrbætur í bifreiðamálum ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 35. Viðræður ríkisins og BSRB munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 36. Virðisaukaskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Aðild ríkisfyrirtækja að VSÍ svar sem fjármálaráðherra
 2. Breytingar á reglum lífeyrissjóða um lífeyrisskuldbindingar svar sem fjármálaráðherra
 3. Dagpeningar svar sem fjármálaráðherra
 4. Endurgreiðslur lána vegna framkvæmda í vegagerð svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 5. Endurgreiðslur virðisaukaskatts svar sem fjármálaráðherra
 6. Endurskoðun bókhaldslaga svar sem fjármálaráðherra
 7. Fasteignamat svar sem fjármálaráðherra
 8. Fasteignamat ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Fasteignaskattar ríkisfyrirtækja og stofnana svar sem fjármálaráðherra
 10. Ferða- og risnukostnaður munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Fjárþörf Atvinnuleysistryggingasjóðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 12. Frágangur fjárlaga 1993 munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Fækkun stöðugilda hjá ríkinu munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 15. Hertar aðgerðir gegn skattsvikum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Húsnæði Lánasýslu ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 17. Innheimta virðisaukaskatts svar sem fjármálaráðherra
 18. Kostnaður við sölu á spariskírteinum ríkissjóðs og við Lánasýslu ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 19. Kostnaður við tölvuvinnu svar sem fjármálaráðherra
 20. Launagreiðslur ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 21. Launakjör alþingismanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Málaferli vegna kjarasamninga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 23. Ríkisfjármál 1992 skýrsla fjármálaráðherra
 24. Skattframtöl svar sem fjármálaráðherra
 25. Tilsjónarmenn munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 26. Upplýsingabréf fjármálaráðherra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 27. Verkefni tilsjónarmanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 28. Vextir og kjarasamningar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 29. Viðgerð á húsi Þjóðminjasafnsins svar sem fjármálaráðherra
 30. Viðhaldsþörf ríkiseigna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 31. Virðisaukaskattur á heimilisiðnaði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 32. Virðisaukaskattur og svört atvinnustarfsemi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 33. Þungaskattur á dísilbifreiðar munnlegt svar sem fjármálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Áfengiskaup opinberra aðila hjá ÁTVR munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Áætlanir í ríkisfjármálum svar sem fjármálaráðherra
 5. Bílakaup ráðherra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 6. Breytingar á barnabótum og sjómannaafslætti svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 7. Embættisbústaðir (fjmrn.) svar sem fjármálaráðherra
 8. Ferða- og dagpeningar opinberra starfsmanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Flutningur starfa út á land munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 10. Greiðsla opinberra gjalda með skuldabréfi svar sem fjármálaráðherra
 11. Héraðsskólinn í Reykjanesi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Innheimta opinberra gjalda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Innheimta virðisaukaskatts svar sem fjármálaráðherra
 14. Kjarasamningar við kennara Háskólans á Akureyri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 15. Kostnaður við auglýsingar og sölu á spariskírteinum svar sem fjármálaráðherra
 16. Landkynningarefni munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 17. Launakjör sýslumanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 18. Lækkun ríkisútgjalda svar sem fjármálaráðherra
 19. Ríkisfjármál 1991 skýrsla fjármálaráðherra
 20. Samkomulag milli Borgarspítala og Landakotsspítala um heilbrigðisþjónustu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 21. Skattaleg meðferð á keyptum aflakvóta svar sem fjármálaráðherra
 22. Skattsvik munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 23. Slippstöðin á Akureyri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 24. Svört atvinnustarfsemi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Tekjur af erfðafjárskatti svar sem fjármálaráðherra
 26. Tillögur um aðgerðir í efnahags- og atvinnumálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 27. Vanskil á staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars svar sem fjármálaráðherra
 28. Verðmæti gagnagrunns Svarts á hvítu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 29. Virðisaukaskattur innfluttra bóka einstaklinga svar sem fjármálaráðherra

114. þing, 1991

 1. Ríkisfjármál 1991 skýrsla fjármálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Ávöxtun spariskírteina ríkissjóðs fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Flutningur ónotaðs persónuafsláttar milli foreldra og barns fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Hlutafjárkaup Síldarverksmiðja ríkisins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Jöfnunargjald (fríverslunarsamningur) fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Samningar við sveitarfélög um greiðslu á hlut ríkissjóðs í kaupum eða framkvæmdum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Verkefni og rekstur Póst- og símamálastofnunar fyrirspurn til samgönguráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Afnám jöfnunargjalds fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Afstaða stjórnar Atvinnutryggingarsjóðs til kaupa á B-skírteinum Hlutafjársjóðs fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Alþjóðleg ráðstefna um verndun hafsins fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Áhrif lögbundinna forréttinda fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts í iðnaði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Jöfnunargjald (framhald álagningar og innheimta) fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Kaup Atvinnutryggingarsjóðs á B-hlutdeildarskírteinum Hlutafjársjóðs fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Könnun á tilhögun opinberra rekstrarverkefna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 10. Sérfræðiþjónusta á vegum ríkisstjórnarinnar fyrirspurn til forsætisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aukafjárveitingar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Breytingar á lánskjaravísitölu fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Erlendar lántökur til fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Lækkun vaxta á spariskírteinum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Raforkuverð til fyrirtækja fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Sala spariskírteina ríkissjóðs fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Samkeppnisstaða innlendrar kökugerðar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Störf ósonnefndar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Varnir gegn mengun hafsins við Ísland fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands fyrirspurn til viðskiptaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Atvinnunjósnir munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Einkaleyfi og mynsturvernd munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Endurskoðun á ársreikningum Ísals svar sem iðnaðarráðherra
 4. Fjárhagsleg endurskipulagning Sjóefnavinnslunnar hf. skýrsla iðnaðarráðherra
 5. Fjöldauppsagnir á Orkustofnun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Fréttastofur Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Gölluð rafskaut hjá Ísal munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Iðnráðgjöf munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Innlendar skipasmíðar svar sem iðnaðarráðherra
 10. Lán og styrkveitingar Iðnlánasjóðs svar sem iðnaðarráðherra
 11. Lánasjóðir iðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Löggjöf um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar skýrsla iðnaðarráðherra
 13. Náttúrufræðisafn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Nýtt álver við Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 15. Orkusala erlendis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Orkuverð skýrsla iðnaðarráðherra
 17. Raforkuframleiðsla munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Raforkuverð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Raforkuverð til álversins í Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 20. Rafskautaverksmiðja við álverið í Straumsvík munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 21. Skattgreiðslur Ísals svar sem iðnaðarráðherra
 22. Staða ullariðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 23. Starfsemi ríkisfyrirtækja 1986 skýrsla iðnaðarráðherra
 24. Stofnun smáfyrirtækja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 25. Útsendingar rásar tvö munnlegt svar sem menntamálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Jöfnunargjald af innfluttum kartöflum beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Starfsemi Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins 1985 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins

107. þing, 1984–1985

 1. Útflutningsmál iðnaðarins fyrirspurn til viðskiptaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Framkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuveganna beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Nefndir og fjárveitingar fyrirspurn til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Greiðslufrestur á tollum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Vaxtabreytingar fyrirspurn til viðskiptaráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Tollskrá o.fl. fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Umsvif erlendra sendiráða fyrirspurn til utanríkisráðherra

Meðflutningsmaður

120. þing, 1995–1996

 1. Fíkniefnasmygl munnlegt svar sem fjármálaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Hvalveiðimál og Andramál beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Eftirgjöf opinberra gjalda beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

104. þing, 1981–1982

 1. Bókasafn Landsbankans og Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 2. Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Flóð Þjórsár í Villingaholtshreppi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Blönduvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Fjármagn til yfirbyggingar vega fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Íþróttafulltrúi ríkisins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfn beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 6. Málefni Ríkisútvarpsins beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 7. Orkuverð til fjarvarmaveitna fyrirspurn til munnlegs svars til
 8. Rekstur Skálholtsstaðar fyrirspurn til munnlegs svars til kirkjumálaráðherra
 9. Símamál fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 10. Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 11. Verslun og innflutningur á kartöflum fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Kröfluvirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 2. Símamál fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Störf stjórnarskrárnefndar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnumál aldraðra fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Eignarráð á flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Málefni Landakotsspítala fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Störf nefndar til að kanna framleiðslu- og þjónustustarfssemi hins opinbera fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 5. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra