Guðmundur Bjarnason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Aðgerðir í þágu sauðfjárbænda vegna verðfalls á gærum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 2. Aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Áhrif Nesjavallavirkjunar á lífríki Þingvallavatns svar sem umhverfisráðherra
 4. Beingreiðslur til bænda svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Bifreiðaumferð og losun gróðurhúsalofts á Reykjanesbraut svar sem umhverfisráðherra
 6. Brunamálaskólinn svar sem umhverfisráðherra
 7. Einkavæðing fiskeldisfyrirtækisins Stofnfisks svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 8. Fjárframlög til rannsókna á hrossaexemi svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 10. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Fráveitumál sveitarfélaga munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 12. Landbrot á Suðurlandi svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Lausaganga búfjár munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Losun gróðurhúsalofttegunda frá flugvélum og stóriðju svar sem umhverfisráðherra
 15. Markaðssetning íslenska hestsins svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Mat á umhverfisáhrifum af stækkun Járnblendiverksmiðjunnar skýrsla umhverfisráðherra skv. beiðni
 17. Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 18. Náttúrugripasafn Íslands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 19. Rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 20. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem umhverfisráðherra
 22. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem umhverfisráðherra
 24. Sala Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Stuðningur Framleiðnisjóðs við útflutning og markaðssetningu íslenskra hrossa svar sem landbúnaðarráðherra
 26. Svæðisskipulag fyrir miðhálendið svar sem umhverfisráðherra
 27. Undirritun Kyoto-bókunarinnar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 28. Verðlagning sauðfjárafurða og kjör sauðfjárbænda svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Öryggis- og brunamál svar sem umhverfisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Áburðarverksmiðjan hf. munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Beingreiðslur svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Brunamótstaða húsgagna munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 4. Brunavarnir í Hvalfjarðargöngum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 5. Fjárveitingar Framleiðnisjóðs landbúnaðarins svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Framkvæmd GATT-samningsins svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Förgun mómoldar og húsdýraáburðar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 8. Hestabúgarður í Litháen svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Hrossaútflutningur og kynning á íslenska hestinum erlendis svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Innflutningur kjöts og dýra svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Jöfnun flutningskostnaðar á sláturfé munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Landbrot af völdum Þjórsár munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Loftslagsbreytingar skýrsla umhverfisráðherra
 14. Losun koldíoxíðs í andrúmsloft munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 15. Magnesíumverksmiðja á Reykjanesi svar sem umhverfisráðherra
 16. Markaðssetning íslenskra landbúnaðarvara erlendis svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Mengun frá fiskimjölsverksmiðjum skýrsla umhverfisráðherra skv. beiðni
 18. Menntun í landbúnaði skýrsla landbúnaðarráðherra
 19. Mælingar á geislavirkni í lífríki Íslands svar sem umhverfisráðherra
 20. Mælingar á mengun frá stóriðju og sorpbrennslu svar sem umhverfisráðherra
 21. Nefndir á vegum landbúnaðarráðuneytisins svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Nefndir á vegum landbúnaðarráðuneytisins svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Orkugjafi fiskimjölsverksmiðja svar sem umhverfisráðherra
 24. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem umhverfisráðherra
 26. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem landbúnaðarráðherra
 27. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem umhverfisráðherra
 28. Rekstrarhagræðing svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Rekstrarhagræðing svar sem umhverfisráðherra
 30. Stefnumörkun vegna Kyoto-bókunarinnar svar sem umhverfisráðherra
 31. Störf útflutnings- og markaðsnefndar svar sem landbúnaðarráðherra
 32. Undirritun Kyoto-bókunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 33. Verndun líffræðilegrar fjölbreytni svar sem umhverfisráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Beingreiðslur til bænda svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Beingreiðslur til bænda eftir kjördæmum svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Danskar landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Einangrunarstöðin í Hrísey svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 5. Erfðabreyttar lífverur svar sem umhverfisráðherra
 6. Flórgoðastofninn svar sem umhverfisráðherra
 7. Flutningur Landmælinga Íslands svar sem umhverfisráðherra
 8. Framkvæmd búvörusamnings svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Íslenski refastofninn svar sem umhverfisráðherra
 10. Jarðasjóður ríkisins svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Jarðeignir ríkisins svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Kjötmjölsverksmiðja munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Landgræðsluverðir svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Landgræðsluverkefni á Hólasandi svar sem umhverfisráðherra
 15. Losun gróðurhúsalofttegunda svar sem umhverfisráðherra
 16. Magnesíumverksmiðja munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 17. Málefni Hollustuverndar ríkisins svar sem umhverfisráðherra
 18. Mengunarvarnareglugerð munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 19. Niðurrif húsa munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 20. Ráðgjafanefnd um erfðabreytingar á lífverum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 21. Reglugerðir um matvæli munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 22. Ríkisjarðir svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Sala á lambakjöti munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Sala fullvirðisréttar og greiðslumarks frá veðsettum jörðum svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Skipulag miðhálendis Íslands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 26. Sláturkostnaður munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 27. Staðlar fyrir gistirými í fjallaskálum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 28. Starfshættir og styrkveitingar Áforms svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Störf nefndar um stefnu í landbúnaðarmálum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 30. Tilraunadýranefnd munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 31. Umhverfisáhrif frá álverinu í Straumsvík munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 32. Umhverfismat fyrir Fljótsdalsvirkjun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 33. Umhverfismál járnblendiverksmiðju í Hvalfirði svar sem umhverfisráðherra
 34. Uppgjör á jarðræktarstyrkjum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 35. Uppkaup á alifuglabúum svar sem landbúnaðarráðherra
 36. Veðurspár munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 37. Þátttaka ríkisins í náttúrustofum í kjördæmum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 38. Öryggi barna munnlegt svar sem umhverfisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgengi fatlaðra að umhverfisráðuneytinu munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 2. Áhrif búvöruverðs á almenna verðlagsþróun og forsendur kjarasamninga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 3. Bætur fyrir tjón af völdum arna munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 4. Efnistaka úr Seyðishólum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 5. Forsendur vistvænna landbúnaðarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Jarðasjóður svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Leyfi til malarnáms svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Losun koltvísýrings munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Mengun af brennisteinssamböndum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 10. Mengunarhætta vegna olíuflutninga munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 11. Mengunarvarnir í flotkvíum svar sem umhverfisráðherra
 12. Merkingar afurða erfðabreyttra lífvera munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 13. Nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 14. Raforkusala til garðyrkjubænda svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 15. Sala íslenskra hesta til útlanda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Skálar á miðhálendi Íslands svar sem umhverfisráðherra
 17. Skipulag miðhálendis Íslands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 18. Úthlutanir úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Varnir gegn mengun sjávar munnlegt svar sem umhverfisráðherra

119. þing, 1995

 1. Eftirlit með innflutningi matvæla svar sem umhverfisráðherra
 2. Endurskoðun laga um náttúruvernd svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Biðlistar á sjúkrahúsum eftir smáaðgerðum óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Útfararþjónusta fyrirspurn til dómsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Landkynningarefni fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Rannsóknir á háhitasvæði í Öxarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Samkomulag milli Borgarspítala og Landakotsspítala um heilbrigðisþjónustu óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Súrálsverksmiðja á Íslandi fyrirspurn til iðnaðarráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Endurgreiðsla tannlæknakostnaðar svar sem heilbrigðisráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Starfsleyfi fyrir nýtt álver í Straumsvík svar sem heilbrigðisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Ályktun Evrópuráðsins um baráttuna gegn eiturlyfjum svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Mengun við fiskeldi svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Örorkubætur svar sem heilbrigðisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Afkoma sjúkrahúsa á árinu 1987 svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Alnæmi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. B-álma Borgarspítalans svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Einstaklingar með glútenóþol munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Fangelsisvist geðsjúkra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Fræðsla um kynferðismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Fæðingarorlof munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Förgun hættulegs efnaúrgangs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Greiðsla fæðingarorlofs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Greiðslur fyrir lyf og læknisþjónustu svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Heilbrigðiseftirlit á innfluttri matvöru munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafarinnar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Mengun í álverinu í Straumsvík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Mælingar á geislavirkni á Íslandi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Niðurstöður áfengismálanefndar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Tryggingar farþega munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Tryggingariðgjöld svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Úrgangsefni frá álverinu í Straumsvík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Svipting opinbers starfleyfis fyrirspurn til dómsmálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Vatnaflutningar af vatnasvæði Skjálfandafljóts fyrirspurn til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Dvalarkostnaður aldraðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Flugstöð á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Framkvæmd ákvæða 59. gr. l. um tekjuskatt og eignarskatt fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Fuglaveiðar útlendinga hér á landi fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Húsnæðisstofnun ríkisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Stundakennarar Háskóla Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Varaflugvöllur fyrir millilandaflug fyrirspurn til samgönguráðherra

Meðflutningsmaður

121. þing, 1996–1997

 1. Danskar landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Evrópuráðsþingið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

106. þing, 1983–1984

 1. Samstarfsnefnd um iðnráðgjöf fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Afgreiðsla ríkisstjórnarinnar á frumvarpi um söluskatt fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra