Guðmundur Hallvarðsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Aðgengi og afþreying í þjóðgarðinum á Þingvöllum fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Olíuleit og rannsóknir á landgrunni Íslands fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Sendingar Ríkisútvarpsins um gervitungl fyrirspurn til menntamálaráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Birgðastöð eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Daggjöld á Sóltúni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Framkvæmd þingsályktana fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Framkvæmdasjóður aldraðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Rannsóknir og sjómælingar innan efnahagslögsögu fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Spilafíkn fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Útflutningur á íslensku vatni í neytendaumbúðum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Þyrlur Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Innflutningur í gámum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Leigulóðaréttindi sumarhúsaeigenda fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Olíuleit við Ísland fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Spilafíkn fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Sveigjanleg starfslok fyrirspurn til forsætisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Förgun úreltra og ónýtra skipa fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Landhelgisgæslan óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Rannsóknir á setlögum við Ísland fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Tilkynningarskylda og afmörkun siglingaleiða fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Útflutningsmarkaðir fyrir dilkakjöt fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Daggjöld hjúkrunarheimila og fjöldi hjúkrunarrýma fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Eftirlit með vöruinnflutningi í gámum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Notkun Vífilsstaðaspítala fyrir aldraða hjúkrunarsjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Vegaframkvæmdir í Reykjavík óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Olíuleit við Ísland óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Sjóflutningar fyrir bandaríska varnarliðið á Íslandi fyrirspurn til utanríkisráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Endurskoðun laga um leigubifreiðar fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Fjöldi íslenskra kaupskipa fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Fjöldi nemenda í framhaldsskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Fjöldi skipstjórnarmanna og vélstjóra á fiskiskipum og kaupskipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Flugfloti og varðskip Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Framleiðsla og sala áburðar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Greiðslur úr ríkissjóði vegna fundahalda fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Innflutningur gæludýrafóðurs fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Landmælingar Íslands fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Móttaka flóttamanna frá Júgóslavíu fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 11. Sjóflutningar fyrir varnarliðið á Íslandi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 12. Sjómælingar við Ísland fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 13. Spilliefni fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Starfsemi Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 15. Starfsmenn Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 16. Störf nefndar um jarðskjálftavá fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Tilkynningarskylda olíuskipa óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 18. Útseld þjónusta Siglingastofnunar fyrirspurn til samgönguráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Greiðslur til öldrunarstofnana fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. ILO-samþykkt um aðbúnað skipverja fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Notkun íslenska skjaldarmerkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Notkun þjóðfánans fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Olíuleit við Ísland fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Rannsóknir á tveimur sjóslysum fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Smíði nýrrar Hríseyjarferju og útboð á ferjusiglingum fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Smíði nýs varðskips óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 9. Stöður yfirmanna á íslenskum fiskiskipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 10. Störf nefnda um jarðskjálftavá fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Tóbaksvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Úrbætur í öryggismálum sjómanna fyrirspurn til samgönguráðherra
 13. Vanskil útvarpsgjalda fyrirspurn til menntamálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Eftirlit með ferðaskrifstofum fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Endurskoðun á lögum um málefni aldraðra óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Endurskoðun slysabóta sjómanna fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Framkvæmdir við Reykjavíkurflugvöll óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Fyrirkomulag á innheimtu hjá tollstjóranum í Reykjavík fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Landgrunnsrannsóknir fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Rannsóknir á sjóslysum m.s. Víkartinds og m.s. Dísarfells fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Reglugerð um losunar- og sjósetningarbúnað gúmbjörgunarbáta fyrirspurn til samgönguráðherra
 10. Skortur á hjúkrunarfræðingum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Sveigjanleg starfslok fyrirspurn til forsætisráðherra
 12. Utanhússviðgerðir á Sjómannaskólahúsinu í Reykjavík fyrirspurn til menntamálaráðherra
 13. Útköll björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 14. Verkefni verkfræðistofa fyrirspurn til fjármálaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Afdrif mála vegna skyndiskoðana Landhelgisgæslu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Ábyrgð byggingameistara fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Brunamótstaða húsgagna fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Framkvæmd EES-reglugerðar um félagslegt öryggi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Nefnd um smíði nýs varðskips óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Reykjavíkurflugvöllur óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Ríkisstyrktar kaupskipaútgerðir á Norðurlöndum fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Virðisaukaskattur af barnafatnaði fyrirspurn til fjármálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur fólks undir lögaldri að vínveitingahúsum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Afnám skattframtala fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Endurnýjun varðskipa óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Endurskoðun laga um málefni aldraðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Endurskoðun siglingalaga fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Fasteignir í eigu banka og sparisjóða fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Innstæður í bönkum og sparisjóðum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Innstæður í ríkisbönkunum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 10. Kaup á hverasvæði Geysis í Haukadal fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 12. Tekjur ríkissjóðs af skráningu skipa fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Tryggingar fyrir yfirdrætti á hlaupareikningum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 14. Virðisaukaskattur af vöruflutningum fyrirspurn til fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Álag á vörugjald af millifrakt í alþjóðaflutningum fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Bifreiðagjald fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Endurskoðun slysabóta sjómanna óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Gjaldtaka ríkisins af skemmtiferðaskipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Kostnaður við umönnun aldraðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Lögfræðideild Húsnæðisstofnunar fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Löggæsla í Reykjavík fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Mengunarvarnir í flotkvíum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Olíuleit við Ísland fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Rekstur mötuneyta fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Tekjur ríkissjóðs af skráningu flugvéla og kaupskipa á Íslandi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Aðstaða nemenda við Fjölbrautaskólann í Breiðholti fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Flutningsjöfnunargjald á olíu fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Framkvæmd reglna er lúta að siglingamálum fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Glasafrjóvgun fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Íþróttakennaraskóli Íslands að Laugarvatni fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Reykjavíkurflugvöllur fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 9. Útflutningur á vikri fyrirspurn til iðnaðarráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Fasteignir í eigu banka og sparisjóða fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Félagslegar íbúðir fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Innflutningur gæludýrafóðurs fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Reglur um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Sjálfvirkur sleppibúnaður um borð í skipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Útflutningur á íslensku vatni fyrirspurn til iðnaðarráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Aðbúnaður um borð í veiðiskipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Framkvæmd ýmissa ákvæða sjómannalaga fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Innheimta Pósts og síma fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Lyfjakistur um borð í skipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Vistarverur áhafna og farþega skipa fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Þungaskattur á dísilbifreiðar fyrirspurn til fjármálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Ráðning erlendra sjómanna á íslensk kaupskip fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir skip fyrirspurn til samgönguráðherra

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Vestnorræna ráðið 2002 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

127. þing, 2001–2002

 1. Vestnorræna ráðið 2001 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

126. þing, 2000–2001

 1. Forvarnir gegn krabbameinum beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Vestnorræna ráðið 2000 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

125. þing, 1999–2000

 1. Vestnorræna ráðið 1999 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

123. þing, 1998–1999

 1. VES-þingið 1998 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

122. þing, 1997–1998

 1. VES-þingið 1997 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

121. þing, 1996–1997

 1. Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Vegalaus börn beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra