Guðni Ágústsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Bankaráð ríkisbankanna óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Hækkun stýrivaxta óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Lán Landsbankans til Jóns Ásgeirs Jóhannessonar óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Samvinna í efnahagsmálum óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Staða mála á fjármálamarkaði óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Almannatryggingar óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Áhrif niðurskurðar þorskkvóta og mótvægisaðgerðir fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Bankamál óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Efnahagsmál óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Frumvarp um matvæli óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 6. Kynning á stöðu þjóðarbúsins óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Lögreglu- og tollstjóraembættið á Suðurnesjum óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Suðurstrandarvegur óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Vandi landbúnaðarins og staða lífeyrissjóða óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Verðbólguþróun óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Fjárveitingar til skógræktar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Fóðurkostnaður í loðdýrabúum svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Námsframboð í loðdýrarækt munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Störf á landsbyggðinni svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Verðmyndun á landbúnaðarvörum svar sem landbúnaðarráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Endurskoðun jarðalaga vegna uppkaupa á jörðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 2. Garðplöntuframleiðendur svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Grisjun þjóðskóga svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Innflutningur á erfðabreyttu fóðri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Innflutningur á landbúnaðarvörum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Jörðin Saurbær í Eyjafjarðarsveit munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Lánasjóður landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Merkingar ásetningsfjár svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Ríkisjarðir svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Sauðfjárveikivarnir svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Styrkir til kúabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Útflutningur dilkakjöts svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Útivist í þjóðskógum svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Viðarnýtingarnefnd munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Viðbrögð og varnir gegn fuglaflensu svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Vinnsla skógarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Eignarhald á bújörðum svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Eignarhald á Hótel Sögu og fleiri fyrirtækjum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 3. Endurheimt votlendis munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Erfðabreytt aðföng til landbúnaðar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Erfðabreytt bygg svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Förgun sláturúrgangs munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Heimasala afurða bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Hundar og sóttvarnir svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Jafnréttisáætlun og skipan í stöður svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Kostnaður vegna varnaraðgerða gegn riðuveiki svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Reglugerð um slátrun og meðferð sláturafurða svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Reiðhöll á Blönduósi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 13. Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Sauðfjársláturhús svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Sláturhús í Búðardal munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Stuðningur við búvöruframleiðslu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Stuðningur við landbúnað og matvöruverð svar sem fjármálaráðherra
 20. Styrkur til loðdýraræktar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Útflutningur og kynning á íslensku lambakjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Útræðisréttur strandjarða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Veiði í vötnum á afréttum svar sem landbúnaðarráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Aðlögun mjólkuriðnaðar að kröfum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Afkoma mjólkurframleiðenda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Ferðaþjónusta bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Fiskeldis- og hafbeitarstöðvar svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Fiskræktarsjóður svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Fjárflutningar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Fjárveitingar til rannsóknastofnana svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Flatey á Mýrum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Flutningur sláturfjár yfir varnarlínur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Framleiðsla sauðfjárafurða svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Greiðslumark í sauðfjárrækt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Heimagerðar landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Hlunnindi af sel svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Hrossalitir svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Hundaræktarbúið í Dalsmynni svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Inn- og útflutningur eldisdýra svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Íslenski állinn svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Jafnrétti kynjanna svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Kröfur til sauðfjársláturhúsa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Laxeldi á Austfjörðum svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Laxveiði í net við strendur landsins svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Laxveiðiár á Austurlandi svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Litförótt í íslenska hestakyninu svar sem landbúnaðarráðherra
 26. Markaðssetning lambakjöts innan lands munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 27. Nýrnaveiki í seiðaeldi svar sem landbúnaðarráðherra
 28. Reiðhöllin á Blönduósi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 30. Sauðfjársláturhús svar sem landbúnaðarráðherra
 31. Sjálfbærni landbúnaðarframleiðslu svar sem landbúnaðarráðherra
 32. Sjókvíaeldi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 33. Slátrun alifugla munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 34. Starfshópur um eyðingarverksmiðjur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 35. Starfsskilyrði loðdýraræktar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 36. Stefnumótun í mjólkurframleiðslu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 37. Stofnverndarsjóður íslenska hestakynsins svar sem landbúnaðarráðherra
 38. Stuðningur við aukabúgreinar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 39. Styrkjakerfi landbúnaðarins svar sem landbúnaðarráðherra
 40. Útflutningsmarkaðir fyrir dilkakjöt svar sem landbúnaðarráðherra
 41. Útflutningur á lambakjöti munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 42. Útflutningur lambakjöts svar sem landbúnaðarráðherra
 43. Vatnasvæði Ölfusár og Hvítár munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 44. Verðmyndun á grænmeti svar sem landbúnaðarráðherra
 45. Yfirstjórn menntastofnana landbúnaðarins svar sem landbúnaðarráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Búfjáreftirlit svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Búseta á jörðum svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Erfðabreyttar lífverur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Flutningur opinberra starfa og stofnana svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Jarðasjóður svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Jarðir í eigu ríkisins svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Nautakjötsframleiðsla svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Rannsóknir á sumarexemi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Staðan á kjötmarkaðnum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 12. Starfssvæði og verkefni Suðurlandsskóga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Stuðningur við frjáls félagasamtök svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Úrskurður vegna jarðarsölu í Skorradal svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Útflutningur hrossa svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Úthlutun sérstaks greiðslumarks í sauðfjárrækt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Viðbragðsáætlun vegna smitsjúkdóma í búfé svar sem landbúnaðarráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Atkvæðagreiðsla um innflutning á fósturvísum úr norskum kúm svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 2. Eftirlitsgjöld á kjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Endurskoðun jarðalaga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Fullvirðisréttur við sölu ríkisjarða svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Grasmjölsframleiðsla svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Greiðslumark í sauðfjárbúskap munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Grænmeti og kjöt munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Jarðalög munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Kindakjötsframleiðsla svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Landshlutabundin skógræktarverkefni svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Merkingar á lambakjöti til útflutnings svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 14. Óðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslum svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Sala á útflutningskindakjöti innan lands svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 16. Sala ríkisjarða svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Sala ríkisjarða svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Sauðfjárframleiðsla svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Skimun fyrir riðu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Tillögur vegsvæðanefndar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Útflutningsskylda sauðfjárafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Útflutningur kindakjöts svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Verðmyndun á kindakjöti svar sem landbúnaðarráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Átak í lífrænni ræktun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Einangrunarstöð gæludýra í Hrísey munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Framleiðsla og sala áburðar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Fyrirhugað laxeldi hér á landi svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Gagnagrunnur um jarðir á Íslandi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 8. Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 9. Innflutningur á nautakjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Innflutningur á nautakjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Innflutningur gæludýrafóðurs frá gin- og klaufaveikisvæðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 12. Innflutningur hvalaafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Innflutningur kjöts á frísvæði svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Laxeldi í Klettsvík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 15. Leyfi til sjókvíaeldis svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Nýting sláturúrgangs í dýrafóður munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Óðalsjarðir svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Rannsóknir á sumarexemi í hrossum svar sem landbúnaðarráðherra
 19. Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Samningur um framleiðslu sauðfjárafurða svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Sjókvíaeldi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Skógræktarverkefni svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Skógræktarverkefni á Austurlandi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Slátrun og vinnsla landbúnaðarafurða svar sem landbúnaðarráðherra
 26. Stangveiði í ám svar sem landbúnaðarráðherra
 27. Tilraunastöðin að Keldum svar sem landbúnaðarráðherra
 28. Uppkaup á greiðslumarki í sauðfjárrækt svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Útflutningsskylda sauðfjárafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 30. Verð á grænmeti svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 31. Verndun íslenskra búfjárkynja svar sem landbúnaðarráðherra
 32. Viðbúnaður gegn gin- og klaufaveikifaraldri í Englandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 33. Þróun kornræktar á Íslandi svar sem landbúnaðarráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðild að verkefninu Maður - nýting - náttúra munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Hrossaútflutningur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 4. Nýr búvörusamningur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 5. Ríkisjarðir svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Sláturkostnaður svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Staða garðyrkjubænda skýrsla landbúnaðarráðherra skv. beiðni
 8. Útflutningur á fullunnu dilkakjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Útflutningur á lambakjöti svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Varðveisla sjaldgæfra hrossalita munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Vinnsla kaplamjólkur svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Vísindarannsóknir við Hólaskóla svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Vottaðar landbúnaðarafurðir svar sem landbúnaðarráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Áhrif Nesjavallavirkjunar á lífríki Þingvallavatns fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Menningarhús á landsbyggðinni óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok (fsp.) fyrirspurn til forsætisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Landbrot af völdum Þjórsár fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Tjón á bílum fyrirspurn til dómsmálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Sala íslenskra hesta til útlanda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Tanneyðing hjá börnum og unglingum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Vaxtamál óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Dreifing pósts og skeyta á landsbyggðinni fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Markaðssetning á íslenska hestinum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Málefni Iðnlánasjóðs óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Ágangur sjávar og hefting sandfoks við Vík í Mýrdal fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Fjölgun frystitogara óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Framlög Iðnlánasjóðs fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Húsbréfakerfið fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Kaup á björgunarþyrlu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 8. Þróunardeild Fiskveiðasjóðs fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Gjaldþrot einstaklinga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Lögbýli í sveitum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Sveigjanleg starfslok fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Takmörkun og eftirlit með rjúpnaveiði óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Vaxtamál óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Þilplötuverksmiðja fyrirspurn til iðnaðarráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Fíkniefnaneysla í landinu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Flugrekstur fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Kirkjugarðsgjald og kirkjujarðir óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Raforkuverð fyrirspurn til iðnaðarráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Innflutningur matvæla með ferðafólki fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Sala á landbúnaðarafurðum til varnarliðsins fyrirspurn til utanríkisráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Atvinnulíf í Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Bifreiðaskoðun í Vestmannaeyjum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Húsameistari ríkisins (störf fyrir einkaaðila o.fl.) fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Lán Útvegsbankans fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 5. Skil á virðisaukaskatti og "svört atvinnustarfsemi" fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Vopnaburður íslenskra lögreglumanna í flugstöðinni fyrirspurn til utanríkisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Beitarþol og rannsóknaraðferðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Ritvinnslusamningur fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Sala á landbúnaðarafurðum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Vegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkur fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Vestmannaeyjaferja fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Þriggja fasa rafmagn fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Örorkubætur fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Alnæmi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Eignir ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Búseta í heimabyggð fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Sjóefnavinnslan á Reykjanesi fyrirspurn til iðnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

135. þing, 2007–2008

 1. Vestnorræna ráðið 2007 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

128. þing, 2002–2003

 1. Rannsóknir á sumarexemi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Olíuleit innan íslenskrar lögsögu fyrirspurn til iðnaðarráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Varnir gegn landbroti fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Sala ríkisins á SR-mjöli beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Samningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Sameiginlegt forræði barna fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Lán og styrkveitingar Iðnlánasjóðs fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Vandi kartöflubænda beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra