Gunnar Thoroddsen: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1993 skýrsla forsætisráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Atvinnumál á Suðurnesjum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982 skýrsla forsætisráðherra
 3. Framkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuveganna skýrsla forsætisráðherra
 4. Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALs munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Smáiðnaður í sveitum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 6. Þjóðhagsáætlun 1982 skýrsla forsætisráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Efnahagsráðstafanir munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981 skýrsla forsætisráðherra
 4. Hjöðnun verðbólgu 1981 munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfn skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 6. Samráð stjórnvalda við samtök launafólks og atvinnurekenda munnlegt svar sem forsætisráðherra
 7. Störf stjórnarskrárnefndar munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Þjóðhagsáætlun 1981 skýrsla forsætisráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Störf milliþinganefndar í byggðamálum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Störf stjórnarskrárnefndar munnlegt svar sem forsætisráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Kröfluvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Kröfluvirkjun skýrsla iðnaðarráðherra skv. beiðni
 3. Orkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Rafmagn á sveitabýli munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Rafmagnseftirlit ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Raforkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Starfsemi Húsnæðismálastofnunar ríkisins munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 8. Viðsræður við Ísal hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnumál aldraðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Rafmagn á sveitabýli munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Raforkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Atvinnumál aldraðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Bessastaðaárvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Byggðalína munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Kröfluvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Nýjungar í húshitunarmálum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Rafdreifikerfi í sveitum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Atvinnulýðræði munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Eftirlit með raforkuvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Heildarlöggjöf um vinnuvernd munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Lagning byggðalínu til Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Orkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Rafvæðing dreifbýlisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Rannsóknir og virkjunarundirbúningur á Kröflusvæðinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Rekstrarlán iðnfyrirtækja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Veiting íbúðarhúsalána munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Verð á rafmagni til húshitunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Vinnutími sjómanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 14. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Virkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Viðbótarritlaun til rithöfunda fyrirspurn til menntamálaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Innheimta á stóreignaskatti munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Ríkisábyrgðir munnlegt svar sem fjármálaráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Greiðslur vegna ríkisábyrgða munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Lán til fiskvinnslustöðva munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Skipting framkvæmdalánsins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Stóreignaskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra

83. þing, 1962–1963

 1. Greiðsla opinberra gjalda af launum munnlegt svar sem fjármálaráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Greiðslur vegna ríkisábyrgðar á árinu 1961 munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Ríkislántökur 1961 munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Vörukaupalán í Bandaríkjunum munnlegt svar sem fjármálaráðherra

81. þing, 1960–1961

 1. Lántökur ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Vörukaupalán í Bandaríkjunum munnlegt svar sem fjármálaráðherra

63. þing, 1944–1945

 1. Verkamannabústaðir og byggingarsamvinnufélög fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. Atvinnumál á Suðurnesjum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALs munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Smáiðnaður í sveitum munnlegt svar sem forsætisráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Hjöðnun verðbólgu 1981 munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Störf stjórnarskrárnefndar munnlegt svar sem forsætisráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Störf milliþinganefndar í byggðamálum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Störf stjórnarskrárnefndar munnlegt svar sem forsætisráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Kröfluvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Orkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Rafmagn á sveitabýli munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Rafmagnseftirlit ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Raforkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Starfsemi Húsnæðismálastofnunar ríkisins munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Viðsræður við Ísal hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnumál aldraðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Rafmagn á sveitabýli munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Raforkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Atvinnumál aldraðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Bessastaðaárvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Byggðalína munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Kröfluvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Nýjungar í húshitunarmálum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Eftirlit með raforkuvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Heildarlöggjöf um vinnuvernd munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Lagning byggðalínu til Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Orkumál á Austurlandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Rafvæðing dreifbýlisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Rannsóknir og virkjunarundirbúningur á Kröflusvæðinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Rekstrarlán iðnfyrirtækja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Veiting íbúðarhúsalána munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Verð á rafmagni til húshitunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Vinnutími sjómanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Virkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Innheimta á stóreignaskatti munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Ríkisábyrgðir munnlegt svar sem fjármálaráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Greiðslur vegna ríkisábyrgða munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Lán til fiskvinnslustöðva munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Skipting framkvæmdalánsins munnlegt svar sem fjármálaráðherra