Halldór E Sigurðsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Djúpvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ferðamálasjóður munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1977 skýrsla samgönguráðherra
 4. Gjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Hafnarframkvæmdir 1977 skýrsla samgönguráðherra
 6. Inndjúpsáætlun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Innlend fóðurbætisframleiðsla munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Jöfnun símgjalda munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Landshafnir munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Lausaskuldir bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Markaðsmál landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Raforka til graskögglaframleiðslu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Sjósamgöngur við Vestfirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 17. Snjómokstur á þjóðvegum á Vestfjörðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Stofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvéla munnlegt svar sem samgönguráðherra
 19. Veðdeild Búnaðarbankans munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Votheysverkun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Áætlunarflugvellir skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1976 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 4. Hafnarframkvæmdir 1976 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 5. Hafnarmál Suðurlands munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Heyverkunaraðferðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Veitinga- og gistihúsarektstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Vetrarvegur um Breiðadalsheiði munnlegt svar sem samgönguráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Dýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdir munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Framkvæmd vegáætlunar 1975 skýrsla samgönguráðherra
 3. Hafnarframkvæmdir 1975 skýrsla samgönguráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Bættar vetrarsamgöngur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Framkvæmd vegáætlunar 1974 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 3. Hitaveita á Hólastað og í nágrannasveitarfélögum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Símaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Störf flutningskostnaðarnefndar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Vetrarsamgöngur á Austurlandi munnlegt svar sem samgönguráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Breytingar á skattalögum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Endurskoðun skattalaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Fjárlagaáætlanir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Laxveiðileyfi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Lán til íbúðarhúsabygginga bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Norðurstjarnan (o.fl.) munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Sala Birningsstaða í Laxárdal munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Verðlagning ríkisjarða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Verkfallsréttur opinberra starfsmanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Lækkun á kostnaði ríkis og ríkisstofnana vegna utanferða munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Skipun opinberra nefnda í tíð núverandi ríkisstjórnar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Smíði skuttogara á Spáni munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Fjármagn til Landnáms ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Kjarnfóðurinnflutningur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Landshlutaáætlanir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Leiguhúsnæði á vegum ríkisins eða ríkisstofnana munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Sala á kartöflum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Sandgræðsla á Vestfjörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Söluskattur á raforku til húshitunar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Útflutningur á framleiðsluvörum gróðurhúsa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Bækistöðvar Atlantshafsbandalagsins í Hvalfirði fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Vegabætur við Skeiðhól í Hvalfirði fyrirspurn til samgönguráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Bifreiðaeign ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til fjármálaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Aflatryggingasjóður fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Áburðarverksmiðja fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Frestun verklegra framvæmda fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 4. Innheimta á stóreignaskatti fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Landleið til Vestur- og Norðurlands (stytting) fyrirspurn til samgönguráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Skipting framkvæmdalánsins fyrirspurn til fjármálaráðherra

81. þing, 1960–1961

 1. Niðurgreiðslur á vöruverði fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Vistheimili fyrir stúlkur (bygging og rekstur) fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

80. þing, 1959–1960

 1. Efnahagsmál sjávarútvegsins fyrirspurn til
 2. Framlag til byggingarsjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Lán út á afurðir fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Lántaka í Bandaríkjunum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Niðurgreiðsla á vöruverði fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Reikningar ríkisins í seðlabankanum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Sjúkrahúsalög fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Stofnlánasjóðir Búnaðarbankans fyrirspurn til
 9. Vörukaupalán í Bandaríkjunum fyrirspurn til fjármálaráðherra

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Jarðhitaleit og fjarvarmaveitur á Snæfellsnesi og í Dalasýslu fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Djúpvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ferðamálasjóður munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Gjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Inndjúpsáætlun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Innlend fóðurbætisframleiðsla munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Jöfnun símgjalda munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Landshafnir munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Lausaskuldir bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Markaðsmál landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Raforka til graskögglaframleiðslu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Sjósamgöngur við Vestfirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Stofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvéla munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Veðdeild Búnaðarbankans munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Votheysverkun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Hafnarmál Suðurlands munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Heyverkunaraðferðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 5. Veitinga- og gistihúsarektstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Vetrarvegur um Breiðadalsheiði munnlegt svar sem samgönguráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Dýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdir munnlegt svar sem samgönguráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Bættar vetrarsamgöngur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Hitaveita á Hólastað og í nágrannasveitarfélögum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Símaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Störf flutningskostnaðarnefndar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Vetrarsamgöngur á Austurlandi munnlegt svar sem samgönguráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Breytingar á skattalögum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Endurskoðun skattalaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Fjárlagaáætlanir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Laxveiðileyfi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Lán til íbúðarhúsabygginga bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Norðurstjarnan (o.fl.) munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Sala Birningsstaða í Laxárdal munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Verðlagning ríkisjarða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Verkfallsréttur opinberra starfsmanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Lækkun á kostnaði ríkis og ríkisstofnana vegna utanferða munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Skipun opinberra nefnda í tíð núverandi ríkisstjórnar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Smíði skuttogara á Spáni munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Fjármagn til Landnáms ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Kjarnfóðurinnflutningur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Landshlutaáætlanir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Leiguhúsnæði á vegum ríkisins eða ríkisstofnana munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Sala á kartöflum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Sandgræðsla á Vestfjörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Útflutningur á framleiðsluvörum gróðurhúsa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Fasteignamat (gildistöku) fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Fjárhagsaðstoð ríkisins við íþróttastarfsemina í landinu (varðandi áætlanagerð) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Jarðvarmaveitur ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Leirverksmiðja í Dalasýslu (undirbúning o.fl.) fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Námslán og námsstyrkir fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 7. Raforkuframkvæmdir í Norðurlandskjördæmi vestra fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 8. Símasamband milli Reykjavíkur og Vesturlands (endurbætur á o.fl.) fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 9. Sjónvarpsmál fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Sjónvarpsmóttaka í Ólafsvík, Rifi, Hellisandi og nágrenni (endurbætur á) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 11. Umferðarráð (vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 12. Vesturlandsáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 13. Þingskjöl og Alþingistíðindi fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 14. Þungaskattur (af bifreið, samvkæmt ökumæli) fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðstaða nemenda í strjálbýli fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Lánveitingar úr fiskveiðasjóði fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 4. Loðnugöngur fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 5. Niðursoðnar fiskafurðir fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Nýting landgrunnsins fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 7. Ómæld yfirvinna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 8. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 9. Sjónvarpsmál fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Starf forstjóra Sementsverksmiðju ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 11. Stuðningur við íslenska námsmenn fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 12. Tekjustofn þjóðkirkjunnar fyrirspurn til munnlegs svars til kirkjumálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Fiskimálaráð fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Gengistap áburðarverksmiðju og áburðarverð fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Innlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkum fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Radíóstaðsetningarkerfi fyrir siglingar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 5. Sementsverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Sementsverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 7. Verðlagsmál o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 8. Vestfjarðaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 9. Vesturlandsvegur fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Rafmagn fyrir Fornahvamm fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Lánasjóður sveitarfélaga fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Sjálfvirkar símstöðvar í Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Aðstoð til vatnsveitna fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Bótagreiðslu Aflatryggingasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 4. Sölunefnd varnarliðseigna fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. Greiðslur vegna ríkisábyrgða fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Lán til fiskvinnslustöðva fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 3. Ljósmæðraskóli Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Framkvæmdaáætlun til 5 ára fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar