Hannibal Valdimarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

93. þing, 1972–1973

 1. Endurskoðun á loftferðalögum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Framhald á gerð Norðurlandsáætlunar munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1972 skýrsla samgönguráðherra
 4. Olíumöl munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Radíóstaðsetningartæki skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Rannsókn á jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum munnlegt svar sem samgönguráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Endurskoðun hafnalaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Happdrættislán ríkissjóðs munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Jöfnun á flutningskostnaði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Orlofsmerki munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1971 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 6. Staðsetning vegagerðartækja munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Tekjustofnar sýslufélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 8. Vegamál í Vesturlandskjördæmi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Veggjald á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Vísitölubinding húsnæðislána munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum munnlegt svar sem samgönguráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Bygging verkamannabústaða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Jafnrétti Íslendinga í samskiptum við Bandaríkin fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 3. Staðgreiðsla skatta fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Úthlutun listamannalauna fyrirspurn til menntamálaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Aðstoð til vatnsveitna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Bótagreiðslu Aflatryggingasjóðs fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Sölunefnd varnarliðseigna fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

83. þing, 1962–1963

 1. Launakjör alþingismanna fyrirspurn til forsætisráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Fæðingarorlof fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Lausn verkfræðingadeilunnar fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

71. þing, 1951–1952

 1. Veitingasala í Þjóðleikhúsinu fyrirspurn til

70. þing, 1950–1951

 1. Launaflokkun opinberra starfsmanna o.fl. fyrirspurn til

66. þing, 1946–1947

 1. Störf stjórnarskrárnefnda fyrirspurn til forsætisráðherra

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Félagsráðgjöf fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Lán til íbúðarhúsabygginga bænda fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Mál togarans Henriette fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 4. Sala á tækjum til ölgerðar fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Endurskoðun á loftferðalögum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Olíumöl munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Radíóstaðsetningartæki skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Rannsókn á jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum munnlegt svar sem samgönguráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Endurskoðun hafnalaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Happdrættislán ríkissjóðs munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Jöfnun á flutningskostnaði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Orlofsmerki munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Staðsetning vegagerðartækja munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Tekjustofnar sýslufélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Vegamál í Vesturlandskjördæmi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Veggjald á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Vísitölubinding húsnæðislána munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum munnlegt svar sem samgönguráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Afurðalán landbúnaðarins fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Bygging verkamannabústaða fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 3. Dragnótaveiði í Faxaflóa (reynsluna o.fl.) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 4. Dreifing raforku fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Endurbætur á flugvöllum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 6. Ferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Fiskiræktarmál fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 8. Fiskiræktarsjóður fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Heimavistarkostnaður (héraðsskólanna) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Hraðbraut í gegnum Kópavog (greiðslu kostnaðar við gerð á Hafnarfjarðarvegi) fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 11. Ísingarhætta (varúðarráðstafanir vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 12. Kal í túnum (ráðstafanir vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 13. Póstgíróþjónusta fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 14. Vaxtakjör Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 15. Vöruvöndun á sviði fiskveiða og fiskverkunar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Fávitahæli fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Sérleyfissjóður og umferðarmiðstöð fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Sjálfvirkt símakerfi fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 4. Sjónvarpsmál fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Tilboð í verk samkvæmt útboðum fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra

73. þing, 1953–1954

 1. Álagning á innfluttar vörur o. fl. fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Olíumál fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Verðtrygging sparifjár fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Vinnudeilur fyrirspurn til munnlegs svars til

72. þing, 1952–1953

 1. Risnukostnaður fyrirspurn til

68. þing, 1948–1949

 1. Fiskiðjuver í Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Fjárbú ríkisins á Hesti fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Greiðsla fyrir þýðingarrétt íslenzkra og erlendra rita fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Leiga hjá jarðhúsum fyrirspurn til munnlegs svars til
 5. Lönd hjá Kleppi handa Menntaskólanum í Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til
 6. Sameinuðu þjóðirnar fyrirspurn til munnlegs svars til