Ingibjörg Pálmadóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Áhættuhegðun karla munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Átak gegn fíkniefnaneyslu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Brjóstastækkanir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Bygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 7. Endurhæfingardeild á Kristnesspítala munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Fjöldi öryrkja munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Forvarnastarf gegn sjálfsvígum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Forvarnir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Forvarnir gegn krabbameinum skýrsla heilbrigðisráðherra skv. beiðni
 13. Framkvæmdasjóður aldraðra (úthlutun fjár o.fl.) svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Fyrirvari um greiðslu lífeyrisþega svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 15. Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Lífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþega munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Manneldis- og neyslustefna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Málefni heyrnarskertra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Nám í landsbyggðarlækningum og -hjúkrun svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Nýgengi krabbameins svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Rekstur heilsugæslustöðva í Reykjavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Sálfræði- og geðlæknisþjónusta við fólk í sjálfsvígshugleiðingum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Sjálfstætt starfandi heimilislæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Sjálfsvígstilraunir svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Sjúkraflug svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 28. Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Skimun vegna HIV-veiru á Vogi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 30. Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Umönnunargreiðslur vegna hjartveikra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Viðhald sjúkrahúsbygginga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Örorkubætur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Öryrkjar og örorkubætur svar sem heilbrigðisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðbúnaður þroskaheftra á Landspítala munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Aðgengi að getnaðarvarnarpillu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Ár aldraðra svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Bað- og snyrtiaðstaða á hjúkrunarheimilum svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Beinþynning munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Bensínstyrkir til hreyfihamlaðra lífeyrisþega svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Fjármögnunarkerfi sjúkrahúsa munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Forvarnir gegn krabbameini og úrræði í þjónustu við krabbameinssjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Framtíð sjúkraflugs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Geðsjúk börn á nýja barnaspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Greiðslur frá Íslenskri erfðagreiningu svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Greiðslur til hjúkrunarheimila svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Greiðslur til öldrunarstofnana svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 16. Kampýlóbaktersmit á Íslandi svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Langtímameðferð fyrir geðsjúk börn munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Loftslagsmeðferð erlendis fyrir psoriasissjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Meðferð á psoriasis munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Meðferðarheimili að Gunnarsholti munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Miðstöð sjúkraflugs á Akureyri munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Neyðarmóttaka fyrir geðsjúk börn munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Reglur um sjúklingatryggingu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Samræmd slysaskráning munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Sérfræðingar og tækjakaup á heilbrigðisstofnunum svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Sjúkrahótel munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Starfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 30. Starfsemi öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Söfnun lífsýna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Tannréttingar barna og unglinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Tannvernd barna og unglinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 35. Tannvernd og tannlækningar barna og unglinga svar sem heilbrigðisráðherra
 36. Tíðni slysa af völdum skotelda svar sem heilbrigðisráðherra
 37. Tóbaksvarnir svar sem heilbrigðisráðherra
 38. Tóbaksvarnir á heilbrigðisstofnunum svar sem heilbrigðisráðherra
 39. Úrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 40. Úthlutun ferliverkaeininga svar sem heilbrigðisráðherra
 41. Viðbrögð við þungunum unglingsstúlkna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 42. Vinnureglur Tryggingastofnunar um bifreiðar fatlaðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 43. Þjónusta við geðsjúk börn munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

124. þing, 1999

 1. Rekstrarstaða heilbrigðisstofnana svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 2. Starfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Ár aldraðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Bifreiðakaupastyrkir til fatlaðra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 4. Bifreiðakaupastyrkir til fatlaðra svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Breyttar reglur um örorkumat svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Dvalarrými fyrir aldraða munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Eftirlit með almennri heilsu tiltekinna aldurshópa munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Endurskoðun á lögum um málefni aldraðra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 10. Farþjónusta sérfræðilækna svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Ferða- og dvalarkostnaður munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Ferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytenda munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Framkvæmd laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Greiðslur frá rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Greiðsluþátttaka sjúklinga vegna hjálpartækja svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Heilbrigðisþjónusta svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Heilbrigðisþjónusta í dreifbýli svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Kjör ellilífeyrisþega munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Lífeyrir sjómanna svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Málefni aldraðra (endurskoðun laga) munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Meðferð upplýsinga úr sjúkraskrám og gagnagrunn á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Miðlægur gagnagrunnur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Miðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefnd munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Ofbeldi gegn gömlu fólki munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Persónuvernd og gagnagrunnur á heilbrigðissviði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Rannsóknir Margrétar Guðnadóttur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Ráðningar í stöður heilsugæslulækna svar sem heilbrigðisráðherra
 30. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Reglur um endurgreiðslu á ferðakostnaði sjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Rekstrarleyfi gagnagrunns á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Rekstraröryggi gagnagrunns á heilbrigðissviði svar sem heilbrigðisráðherra
 35. Réttur íbúa landsbyggðar til læknisþjónustu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 36. Samræmd skráning og endurskoðun á biðlistum svar sem heilbrigðisráðherra
 37. Sjúkraflutningar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 38. Skerðing örorkubóta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 39. Skipan heilbrigðismála á Austurlandi svar sem heilbrigðisráðherra
 40. Skortur á hjúkrunarfræðingum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 41. Skortur á starfsfólki í heilbrigðiskerfi svar sem heilbrigðisráðherra
 42. Starfsmannavandi sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 43. Starfssamningar lækna við Íslenska erfðagreiningu svar sem heilbrigðisráðherra
 44. Stefnumótun í heilbrigðismálum svar sem heilbrigðisráðherra
 45. Stefnumótun í málefnum langveikra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 46. Tengsl heilbrigðisstétta við rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 47. Tóbaksvarnir á vinnustöðum svar sem heilbrigðisráðherra
 48. Umönnunargreiðslur svar sem heilbrigðisráðherra
 49. Upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 50. Upplýsingar úr sjúkraskrám svar sem heilbrigðisráðherra
 51. Verkaskipting og grunnþjónusta í heilsugæslunni svar sem heilbrigðisráðherra
 52. Vísindasiðanefnd munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. 50. alþjóðaheilbrigðisþingið í Genf skýrsla heilbrigðisráðherra
 2. Aðgangur að Grensáslaug munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Biðlistar áfengis- og eiturlyfjasjúklinga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 4. Bifreiðahlunnindi hreyfihamlaðra svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Bifreiðakaupastyrkir fyrir hreyfihamlaða munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Breytingar á kjörum lífeyrisþega almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Breytingar á réttindum lífeyrisþega í sjúkratryggingum svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Dánarbætur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Dánarbætur almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Dvalar- og hjúkrunarheimili svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Elli- og örorkulífeyrisþegar svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Endurgreiðsla sérfræðikostnaðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 13. Fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Fjöldatakmarkanir við Háskóla Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Fóstureyðingar svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Framkvæmd EES-reglugerðar um félagslegt öryggi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Framkvæmd laga um réttindi sjúklinga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 18. Fyrirkomulag meðferðar ósakhæfra geðsjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Geðheilbrigðismál barna og unglinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Greiðslur í fæðingarorlofi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Heilsugæsla í skólum svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Heilsugæslumál á Eskifirði og Reyðarfirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Hjúkrunarrými fyrir aldraða í Reykjavík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 25. Hlunnindi lífeyrisþega almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Hlunnindi lífeyrisþega almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Innheimta komugjalda heilsugæslustöðva munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Íslensk erfðagreining og Gagnalind hf. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 29. Kjaradeila sérfræðinga sem starfa utan sjúkrahúsa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 30. Kjör lífeyrisþega svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 31. Málefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Mistök við læknisverk svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Ofbeldi á börnum svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem heilbrigðisráðherra
 35. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem heilbrigðisráðherra
 36. Rekstrarhagræðing svar sem heilbrigðisráðherra
 37. Réttur tannsmiða og sjóntækjafræðinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 38. Samningsslit sérfræðinga við Tryggingastofnun ríkisins svar sem heilbrigðisráðherra
 39. Skipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 40. Staða aldraðra og öryrkja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 41. Tannlæknaþjónusta munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 42. Tilkostnaður við tannréttingar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 43. Tíðni og eðli barnaslysa 1990 - 96 skýrsla heilbrigðisráðherra skv. beiðni
 44. Tóbaksvarnir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 45. Uppsagnir hjúkrunarfræðinga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 46. Uppsagnir sérfræðilækna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 47. Vasapeningagreiðslur til lífeyrisþega svar sem heilbrigðisráðherra
 48. Vasapeningagreiðslur til lífeyrisþega munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 49. Vistunarvandi aldraðra svar sem heilbrigðisráðherra
 50. Vímuefnameðferð barna og unglinga svar sem heilbrigðisráðherra
 51. Þjónusta geðlækna í fangelsum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 52. Þróun lyfjaverðs svar sem heilbrigðisráðherra
 53. Öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgengi hreyfihamlaðra á fæðingardeild Landspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Arnarholt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 3. Arnarholt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 4. Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum skýrsla heilbrigðisráðherra skv. beiðni
 5. Bílastyrkur til fatlaðra og öryrkja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 6. Eftirgjöf afnotagjalda Ríkisútvarpsins til aldraðra og öryrkja svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Endurskoðun laga um málefni aldraðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Ferðakostnaður sjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Ferliverk á Ríkisspítölum svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Ferliverk á Sjúkrahúsi Reykjavíkur svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Ferliverk á öðrum sjúkrahúsum svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Forvarnasjóður svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Framkvæmd samkomulags við heilsugæslulækna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 14. Framtíðaráætlanir um útgjöld heilbrigðis- og tryggingakerfisins svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Fæðingarorlofsréttur íslenskra kvenna við nám á Norðurlöndum svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Greiðslur sjúklinga fyrir læknisþjónustu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Heilbrigðisþjónusta við áfengis-, vímuefna- og reykingasjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Komugjöld sjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Læknavakt í Hafnarfirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Læknis- og lyfjakostnaður svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Niðurskurður á fjárveitingum til sjúkrahúsa á landsbyggðinni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 23. Reglugerð um ferðakostnað sjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Rekstur dagvistarheimila á vegum sjúkrahúsa svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Sérfræðimenntaðir læknar svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Skerðing bóta almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Skerðing bótagreiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins vegna fjármagnstekna svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Skerðing uppbótar vegna umönnunar- og lyfjakostnaðar til lífeyrisþega svar sem heilbrigðisráðherra
 30. Starfsemi hjúkrunarheimila og öldrunarstofnana svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Starfsfólk sjúkrastofnana svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Tekjutrygging lífeyrisþega svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Tekjuviðmiðun lífeyrisþega (eingreiðsla skaðabóta) munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Tæknifrjóvgun munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 35. Upplýsingamiðstöð fyrir aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda svar sem heilbrigðisráðherra
 36. Vaktþjónusta lækna og sjúkraflutningar í Hafnarfirði og nágrenni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 37. Ökutækjastyrkir til fatlaðra íbúa á sambýlum svar sem heilbrigðisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðstoð við ættleiðingar svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Bílalán til öryrkja munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Bætur frá Tryggingastofnun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 4. Fæðingarheimili Reykjavíkur og þjónusta við sængurkonur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Fæðingarorlof svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 6. Gjöld fyrir ferliverk svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Glasafrjóvgun svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Greiðsla kostnaðar við lækningaferðir psoriasissjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Greiðsluþátttaka foreldra í tannlækningum svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Húsnæðismál Tryggingastofnunar ríkisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Hækkun tryggingabóta munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Kostnaður við læknisaðgerðir erlendis á íslenskum börnum svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Kostnaður við umönnun aldraðra svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Lyfið interferon beta við MS-sjúkdómi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 15. Málefni glasafrjóvgunardeildar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Meðferð brunasjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Niðurskurður á fé til heilsugæslu og forvarnastarfs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Ómskoðanir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Rekstur sjúkrahúsanna í Keflavík og Hafnarfirði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 21. Réttarstaða barna með langvinna sjúkdóma munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Réttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Réttindi langtímaveikra barna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 24. Samningar við heilsugæslulækna og sumarlokanir Ríkisspítala svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 25. Störf tannsmiða svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðra svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Þróunarverkefni í heilsugæsluforvörnum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

119. þing, 1995

 1. Sjúkraþjálfun í heilsugæslunni svar sem heilbrigðisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Greiðsla fyrir vottorð til Tryggingastofnunar óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Greiðsla sveitarfélaga til Atvinnuleysistryggingasjóðs 1994 fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Áfengis- og vímuefnavarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Einkavæðing embættis húsameistara ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Endurskoðun laga um mannanöfn fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Laun lækna á sjúkrahúsum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Lyfjaauglýsingar í fjölmiðlum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Sameining sveitarfélaga óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Tilflutningur sýslumannsembætta fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 10. Útlánatöp ríkisbankanna fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 11. Varnir gegn útbreiðslu alnæmis fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Vistun barna á sveitaheimilum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 13. Þorskveiðiheimildir óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Bætur vegna skertra aflaheimilda óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Dragnótaveiðar á Faxaflóa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Ferjuflug fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Hvalveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Nám og námskröfur innan EES fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Rannsóknir á innfluttum matvælum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Staða sjávarútvegsins óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Vörugjaldskrá hafna fyrirspurn til samgönguráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Fræðsla í skyndihjáp í grunnskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Hjúkrunarrými fyrir aldraða og St. Jósefsspítali í Hafnarfirði óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Sementsverksmiðja ríkisins (sala hlutafjár) fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Sjúkrahúsið í Stykkishólmi óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Svæðisútvarp á Vesturlandi fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Áhættuhegðun karla munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Manneldis- og neyslustefna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Rekstur heilsugæslustöðva í Reykjavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Sjálfstætt starfandi heimilislæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

124. þing, 1999

 1. Starfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra