Ingólfur Jónsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

96. þing, 1974–1975

 1. Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi fyrirspurn til viðskiptaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Bændaskóli í Odda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Vistheimilið í Breiðuvík fyrirspurn til menntamálaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Sala á kartöflum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Afurðalán landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Eftirlit með skipum (framkvæmd laga um) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Endurbætur á flugvöllum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Ferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Fiskiræktarmál munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Fiskiræktarsjóður munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Framkvæmd vegáætlunar 1970 skýrsla samgönguráðherra
 9. Hagnýting jarðhita (framkvæmd þingsályktunartillögu um) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Heyverkunaraðferðir (nýjar) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Hraðbraut í gegnum Kópavog (greiðslu kostnaðar við gerð á Hafnarfjarðarvegi) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Kal í túnum (ráðstafanir vegna) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Póstgíróþjónusta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Samgöngumöguleikar yfir Hvalfjörð (rannsókn o.fl.) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Samgöngur við Austurland munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Símasamband milli Reykjavíkur og Vesturlands (endurbætur á o.fl.) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 17. Þungaskattur (af bifreið, samvkæmt ökumæli) munnlegt svar sem samgönguráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðgerðir gegn kali munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Flutningar frá Reykjavíkurhöfn um veg til álversins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1969 (framkvæmd vegáætlunar 1969) skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 4. Hafnarmálefni munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Jarðgöng á Oddsskarðsvegi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Landgræðsla munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Raforka til húshitunar munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 8. Raforkumál munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 9. Ríkisvegir í Reykjavík munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Snjómokstur á þjóðvegum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Strandsiglingar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Veiðiréttindi útlendinga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Akstursmælar í dísilbifreiðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Áætlun um hafnargerðir skýrsla samgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1968 skýrsla samgönguráðherra
 4. Gengistap áburðarverksmiðju og áburðarverð munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Kísilvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Landgræðsla sjálfboðaliða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Lánsfé vegna jarðakaupa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Stækkun áburðarverksmiðjunnar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Vegabætur við Skeiðhól í Hvalfirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Framkvæmd vegáætlunar 1967 skýrsla samgönguráðherra
 2. Raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 3. Rekstur Iceland Food Center í London munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Vegabætur og rannsókn á brúarstæði munnlegt svar sem samgönguráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Framkvæmd vegáætlunar 1966 skýrsla samgönguráðherra
 2. Garðyrkjuskóli á Akureyri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Rafmagn fyrir Fornahvamm munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Rafmagnsmál Austurlands munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 5. Störf flugvallanefndar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Bifreiðaferja á Hvalfjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Sérleyfissjóður og umferðarmiðstöð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Sjálfvirkar símstöðvar í Gullbringu- og Kjósarsýslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Skýrsla samgrh. um framkvæmd vegáætlunar 1965 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 5. Vegaskattur munnlegt svar sem samgönguráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Akbrautir milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Áburðarverksmiðja munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Bifreiðaferja á Hvalfjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Keflavíkurvegur og Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Landleið til Vestur- og Norðurlands (stytting) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Sjálfvirkur sími (í Hafnarhreppi í Gullbringusýslu) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1964 skýrsla samgönguráðherra
 8. Útflutningur á dilkakjöti munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Fjarskiptastöðvar í íslenskum skipum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Hofsárbrú í Vopnafirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Landþurrkun á Fljótsdalshéraði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Norðurlandsborinn munnlegt svar sem orkumálaráðherra

83. þing, 1962–1963

 1. Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Bygging þverárbrautar á Vestmannaeyjaflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Lán út á landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Siglufjarðarvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Virkjunarmöguleikar Jökulsár á Fjöllum o.fl. (rannsókn á) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Rafstrengur til Vestmannaeyja munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 2. Rafvæðing Norðausturlands munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 3. Öryggisráðstafanir á leiðinni Reykjavík - Hafnarfjörður munnlegt svar sem samgönguráðherra

81. þing, 1960–1961

 1. Rafstrengur til Vestmannaeyja munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 2. Virkjunarrannsóknir á vatnasvæðum Hvítár og Þjórsár munnlegt svar sem forsætisráðherra

77. þing, 1957–1958

 1. Innflutningur landbúnaðarvéla fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Verðlagning á bensíni og olíu fyrirspurn til félagsmálaráðherra

71. þing, 1951–1952

 1. Drykkjumannahæli fyrirspurn til
 2. Olíu- og bensínverð fyrirspurn til
 3. Raforkusjóður fyrirspurn til

67. þing, 1947–1948

 1. Áburðarverksmiðja fyrirspurn til
 2. Endurbygging sveitabýla fyrirspurn til
 3. Framlag til Ræktunarsjóðs Íslands fyrirspurn til
 4. Lánsfjáröflun til Ræktunarsjóðs Íslands fyrirspurn til

64. þing, 1945–1946

 1. Ullarsala fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

63. þing, 1944–1945

 1. Hellisheiði og Svínahraun fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Viðgerð á Ölfusárbrúnni fyrirspurn til samgönguráðherra

Meðflutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. Framkvæmd skattalaga fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Hafnarmál Suðurlands fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Rafmagn á sveitabýli fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Lántaka fyrir Hafnabótasjóð fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Staða félagsheimilasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Verð á rafmagni til húshitunar fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Afurðalán landbúnaðarins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Eftirlit með skipum (framkvæmd laga um) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Endurbætur á flugvöllum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Ferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Fiskiræktarmál munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Fiskiræktarsjóður munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Heyverkunaraðferðir (nýjar) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Hraðbraut í gegnum Kópavog (greiðslu kostnaðar við gerð á Hafnarfjarðarvegi) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Kal í túnum (ráðstafanir vegna) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Póstgíróþjónusta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Samgöngumöguleikar yfir Hvalfjörð (rannsókn o.fl.) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Samgöngur við Austurland munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Símasamband milli Reykjavíkur og Vesturlands (endurbætur á o.fl.) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Þungaskattur (af bifreið, samvkæmt ökumæli) munnlegt svar sem samgönguráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðgerðir gegn kali munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Flutningar frá Reykjavíkurhöfn um veg til álversins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Hafnarmálefni munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Jarðgöng á Oddsskarðsvegi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Raforka til húshitunar munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 6. Raforkumál munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 7. Ríkisvegir í Reykjavík munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Snjómokstur á þjóðvegum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Veiðiréttindi útlendinga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Akstursmælar í dísilbifreiðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Gengistap áburðarverksmiðju og áburðarverð munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Kísilvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Landgræðsla sjálfboðaliða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Lánsfé vegna jarðakaupa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Stækkun áburðarverksmiðjunnar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Vegabætur við Skeiðhól í Hvalfirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 2. Rekstur Iceland Food Center í London munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Rafmagn fyrir Fornahvamm munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Rafmagnsmál Austurlands munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 4. Störf flugvallanefndar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Sérleyfissjóður og umferðarmiðstöð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Sjálfvirkar símstöðvar í Gullbringu- og Kjósarsýslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Vegaskattur munnlegt svar sem samgönguráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Akbrautir milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Áburðarverksmiðja munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Bifreiðaferja á Hvalfjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Keflavíkurvegur og Vesturlandsvegur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Landleið til Vestur- og Norðurlands (stytting) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Sjálfvirkur sími (í Hafnarhreppi í Gullbringusýslu) munnlegt svar sem samgönguráðherra

83. þing, 1962–1963

 1. Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Virkjunarmöguleikar Jökulsár á Fjöllum o.fl. (rannsókn á) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

81. þing, 1960–1961

 1. Rafstrengur til Vestmannaeyja munnlegt svar sem orkumálaráðherra
 2. Virkjunarrannsóknir á vatnasvæðum Hvítár og Þjórsár munnlegt svar sem forsætisráðherra

71. þing, 1951–1952

 1. Mæðiveikivarnir fyrirspurn til munnlegs svars til

69. þing, 1949–1950

 1. Fólksflutningabifreiðar fyrirspurn til munnlegs svars til