Ingvar Gíslason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. Endurskoðun á lögum um fuglafriðun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Kvikmyndasjóður Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Könnun á lífríki Breiðafjarðar munnlegt svar sem menntamálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Áhrif tölvuvæðingar í skólakerfi landsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Endurskoðun á lögum um fuglafriðun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Framhaldsskólar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Húsnæðismál munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Íþróttaþættir sjónvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Móðurmálskennsla í fjölmiðlum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Móttökuskilyrði sjónvarps og hljóðvarps á Vestfjörðum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Norrænt samstarf á sviði menningarmála skýrsla menntamálaráðherra
 9. Ný langbylgjustöð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Starfsskilyrði myndlistarmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Stytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Þjóðskjalasafn Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Fréttasendingar til skipa munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fullorðinsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Húsnæðismál Náttúrugripasafnsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Málefni Ríkisútvarpsins skýrsla menntamálaráðherra skv. beiðni
 5. Norsku- og sænskukennsla í grunnskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Stundakennarar Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Listskreytingar ískólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Stórvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Byggðaáætlun Hólsfjalla og Möðrudals á Efra-Fjalli fyrirspurn til forsætisráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Álver við Eyjafjörð fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Heyverkunaraðferðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Byggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslu fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Iðnfræðslulög fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Nýjungar í húshitunarmálum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Skuttogarakaup fyrirspurn til forsætisráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Erlend sendiráð á Íslandi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Rannsókn rækjumiða við Grímsey fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Dreifing menntastofnana fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Endurskoðun á loftferðalögum fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Skaðabótamál vegna slysa fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Verslunarmenntun og stofnun verslunarskóla á Akureyri fyrirspurn til menntamálaráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Alþýðuskólar fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Norðurlandsborinn fyrirspurn til orkumálaráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Alumíníumverksmiðja fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Tónlistarfræðsla fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. Skólamálaráð Reykjavíkur fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Þing Evrópuráðsins skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

107. þing, 1984–1985

 1. Skýrsla fulltrúa Íslands á 36.þingi Evrópuráðsins skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

106. þing, 1983–1984

 1. Framkvæmd laga um jafnrétti kvenna og karla beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 2. Þing Evrópuráðsins skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

104. þing, 1981–1982

 1. Áhrif tölvuvæðingar í skólakerfi landsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Framhaldsskólar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Húsnæðismál munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Ný langbylgjustöð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Starfsskilyrði myndlistarmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Stytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpi munnlegt svar sem menntamálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Fréttasendingar til skipa munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fullorðinsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Norsku- og sænskukennsla í grunnskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Stundakennarar Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Listskreytingar ískólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Hrygningarsvæði fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Lóðaskrár fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 4. Menntaskólar í Reykjaneskjördæmi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Skattgreiðsla vísitölufjölskyldu fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 6. Tilraunastöð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Akureyri fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 7. Tækniskóli Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðgerðir gegn kali fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Álit háskólanefndar fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Endurskoðun laga um þjóðleikhús fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Fiskiðnskóli fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Hagráð fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Lánveitingar úr fiskveiðasjóði fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 7. Loðnugöngur fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 8. Niðursoðnar fiskafurðir fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 9. Ómæld yfirvinna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 10. Raforka til húshitunar fyrirspurn til munnlegs svars til orkumálaráðherra
 11. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 12. Stjórnarráðshús fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Aflatryggingasjóður fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Fiskiðnskólanefnd (störf) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Ráðstafanir til að bæta úr rekstrarfjárþörf atvinnuveganna fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Bifreiðaeign ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Dreifing sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 4. Ríkisábyrgðir fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 5. Skólakostnaður fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 6. Verndun hrygningarsvæða fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Binding sparifjár innlánsstofnana á Norðurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 2. Rekstrarvandamál hinna smærri báta fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Sjónvarp til Vestfjarða fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Skólakostnaðarlög fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Slysatrygging sjómanna fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 6. Störf tveggja nefnda til að rannsaka atvinnuástand á Norðurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 7. Varðveisla skjala og gagna þingkjörinna og stjórnskipaðra nefnda fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 8. Vesturlandsvegur fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Atvinnuleysistryggingar fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Áburðarverksmiðja fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Frestun verklegra framvæmda fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. Afurðalán vegna garðávaxta fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Atvinnuleysistryggingar fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra