Jóhann Hafstein: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Leirverksmiðja í Dalasýslu (undirbúning o.fl.) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Raforkuframkvæmdir í Norðurlandskjördæmi vestra munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Raforkumál munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Raforkumál Þistilfjarðarbyggða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Rafvæðingaráætlun Vestfjarða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Stofnlán fiskiskipa munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Virkjunarmöguleikar í Skjálfandafljóti (varðandi rannsóknir á og Jökulsá) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Þingskjöl og Alþingistíðindi munnlegt svar sem forsætisráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Fæðingardeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Héraðslæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Ráðstafanir í geðverndarmálum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Starf forstjóra Sementsverksmiðju ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Stöðlun fiskiskipa munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Úthaldsdagar varðskipanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Fæðingardeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Kæra á hendur forstöðumanni vinnuhælisins á Litla-Hrauni munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Landhelgissektir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Perlusteinsvinnsla í Loðmundarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Starfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisins munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Meðferð dómsmála og dómaskipun skýrsla dómsmálaráðherra
 2. Öryggisbúnaður álverksmiðju í Straumsvík munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Endurskoðun laga um hlutafélög munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Greiðsla sjúkrakostnaðar í einkasjúkrahúsum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Kísilgúrverksmiðja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Athugun á byggingu aluminíumverksmiðju á Íslandi skýrsla iðnaðarráðherra
 2. Héraðslæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Hjúkrunarmál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Ljósmæðraskóli Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

68. þing, 1948–1949

 1. Tekjur og ríkisskattar samvinnufélaganna o.fl. fyrirspurn til

Meðflutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Leirverksmiðja í Dalasýslu (undirbúning o.fl.) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Raforkuframkvæmdir í Norðurlandskjördæmi vestra munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Raforkumál munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Raforkumál Þistilfjarðarbyggða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Rafvæðingaráætlun Vestfjarða munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Stofnlán fiskiskipa munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Virkjunarmöguleikar í Skjálfandafljóti (varðandi rannsóknir á og Jökulsá) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Þingskjöl og Alþingistíðindi munnlegt svar sem forsætisráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Fæðingardeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Héraðslæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Ráðstafanir í geðverndarmálum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Starf forstjóra Sementsverksmiðju ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Stöðlun fiskiskipa munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Úthaldsdagar varðskipanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Kæra á hendur forstöðumanni vinnuhælisins á Litla-Hrauni munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Landhelgissektir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Sementsverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Starfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisins munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Öryggisbúnaður álverksmiðju í Straumsvík munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Endurskoðun laga um hlutafélög munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Greiðsla sjúkrakostnaðar í einkasjúkrahúsum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Kísilgúrverksmiðja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Héraðslæknar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Hjúkrunarmál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Ljósmæðraskóli Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

68. þing, 1948–1949

 1. Fæðingardeild landsspítalans fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Lyfsölumál fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Ríkisskattar samvinnufélaganna fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Sóttvarnarstöðvar í sambandi við innflutning sauðfjár fyrirspurn til munnlegs svars til